Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3-4, iulie-decembrie, 1954


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) Probleme ridicate de săpăturile arheologice din Oltenia (1949-1951) 343-360 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la evoluția culturii Boian 361-398 română
articol de periodic DUMITRESCU, Hortensia (autor) O descoperire în legătură cu ritul de înmormântare în cuprinsul culturii ceramicii pictate Cucuteni-Tripolie 399-429 română
articol de periodic PIPPIDI, D M (autor) Știri noi despre organizarea internă a cetății Histria în perioada autonomiei 431-447 română
articol de periodic POPESCU, Emilian (autor) Un document epigrafic inedit de la Histria și cultul Cybelei 449-466 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Contribuții numismatice la cunoașterea problemei luptei împotriva stăpânirii romane în Dacia (I) 467-486 română
articol de periodic HOREDT, Kurt (autor) Voievodatul de la Bălgrad - Alba Iulia 487-512 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Amforele feudale de la Dinogetia 513-530 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Urme de viață la Histria din secolele XII-XIII 531-538 română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) Asupra problemei așa-numitelor sceptre de piatră din R.P.R. Discuţii 539-548 română
articol de periodic PIPPIDI, D M (autor) Cu privire la o inscripție histriană, recent publicată Discuţii 549-555 română
articol de periodic STOIAN, Iorgu (autor) În legătură cu decretele tomitane privitoare la paza orașului Discuţii 557-568 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Rezultatele ultimelor cercetări ale arheologilor sovietici cu privire la așezările de tip Romen-Borșevo și importanța lor pentru arheologia R.P.R. Discuţii 569-584 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Cercetări arheologice în preajma lacului Greaca Note şi Informaţii 585-593 română
articol de periodic FLORESCU, Adrian C (autor) Toporul de aramă cu două tăișuri în cruce de la Florești (raionul Vaslui, regiunea Iași) Note şi Informaţii 595-598 română
articol de periodic BUJOR, Exspectatus (autor) Note epigrafice Note şi Informaţii 599-602 română
articol de periodic CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) Două inscripții inedite din Apulum (Alba Iulia) Note şi Informaţii 603-606 română
articol de periodic GOSTAR, Nicolae (autor) Numele antic al așezării de la Răcari Note şi Informaţii 607-610 română
articol de periodic Recenzii RECENZII 611-621 română