Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, iulie-decembrie, 1959


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NICOLĂESCU-PLOPȘOR, C S (autor) Discuții pe marginea paleoliticului de sfârșit și începuturilor neoliticului nostru Studii 221-237 română
articol de periodic VLASSA, N (autor) Cultura ceramicii liniare în Transilvania Studii 239-246 română
articol de periodic NESTOR, Ion (autor) Cu privire la periodizarea etapelor târzii ale neoliticului din R.P.R. Studii 247-264 română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Depozitul de la Tufa și topoarele cu ceafa cilindrică Studii 265-276 română
articol de periodic RUSU, M (autor) Toporul de bronz de la Ernei Studii 277-284 română
articol de periodic SLOBOZIANU, Horia (autor) Reprezentări din cultul lui Dionysos și al nimfelor de pe litoralul vestic al Mării Negre Studii 285-294 română
articol de periodic BLAVATSKI, V D (autor) Despre situația proprietății bosporanilor în secolele VI-II î.e.n. Studii 295-303 română
articol de periodic RUSSU, Ion I (autor) Castrul și garnizoana romană de la Buciumi (raion Zalău). Contribuție la istoria militară a Daciei Studii 305-319 română
articol de periodic STOIAN, Iorgu (autor) O inscripție tomitatnă inedită din vremea Severilor Studii 321-335 română
articol de periodic FERENCZI, István (autor) Contribuții la problema limesului de vest al Daciei (Partea I) Studii 337-354 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Cimitirul de la Olteni (reg. București) și unele probleme privind cultura materială a secolului IV e.n. pe teritoriul R. P. Române Studii 355-369 română
articol de periodic FEDOROV, G B (autor) Rezultatele și problemele principale ale cercetărilor arheologice din sud-vestul U.R.S.S., referitoare la primul mileniu al e.n. Studii 371-408 română
articol de periodic MATEI, Mircea D (autor) Contribuții la cunoașterea ceramicii slave de la Suceava Studii 409-439 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, V N (autor) Contribuție la cunoașterea cermicii bizantine de la Cetatea Albă (Belgorod Dniestrovski) (col. vechi M.N.A.) Studii 441-451 română
articol de periodic BITIRI CIORTESCU, Maria (autor) Un nou tip de unealtă între microlitele de la Băile Herculane Discuţii şi Note 453-458 română
articol de periodic MOGOȘANU, Florea (autor) Incendii paleolitice pe Valea Bistriței Discuţii şi Note 459-462 română
articol de periodic ȚEPOSU-DAVID, Lucia (autor) Un nou abraxas de la Porolissum Discuţii şi Note 463-467 română
articol de periodic POPA, Al (autor) Serapis, Aesculap și Higya pe un tipar de la Apulum Discuţii şi Note 469-473 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Un mormânt din secolul V la Cepari (Transilvania) Discuţii şi Note 475-485 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Un nou tip ceramic din epoca romano-bizantină Discuţii şi Note 487-490 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) În legătură cu datarea olanelor cu semne în relief descoperite în așezările feudale timpurii din Dobrogea Discuţii şi Note 491-497 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, V N (autor) , UNTARU, Gh (autor) Podoabe feudale descoperite la Olteni (r. Focșani) Discuţii şi Note 499-505 română
articol de periodic NICOLĂESCU-PLOPȘOR, C S (autor) Paleoliticul timpuriu în U.R.S.S. Cercetările din ultima decadă 1946-1955 Cronică 507-508 română
articol de periodic BITIRI CIORTESCU, Maria (autor) Paleoliticul în R.S.S. Moldovenească Cronică 508-517 română
articol de periodic BORDENACHE, Gabriella (autor) O nouă copie a Sosandrei lui Calamis și un atelier de copii sculpturale la Baia Cronică 517-518 română
articol de periodic Recenzii RECENZII 519-529 română