Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, 1965


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NESTOR, Ion (autor) Cu privire la dezvoltarea cercetării istoriei comunei primitive în România Studii 421-430 română
articol de periodic BITIRI CIORTESCU, Maria (autor) Considerații asupra prezenței unor forme de unelte bifaciale în așezările paleolitice din România Studii 431-449 română
articol de periodic ZAHARIA, Eugenia (autor) , MORINTZ, Sebastian (autor) Cercetarea Hallstattului timpuriu în România Studii 451-462 română
articol de periodic STOICOVICI, Eugen (autor) Contribuții la cunoașterea structurii și a compoziției bronzurilor hallstattiene din România Studii 463-480 română
articol de periodic THEODORESCU, Dinu (autor) Date noi în legătură cu pătrunderea stilului doric la Histria Studii 481-500 română
articol de periodic VLASSA, N (autor) O pătrundere din vest a dacilor pe teritoriul fostei provincii Dacia, în secolul al IV-lea e.n. (Descoperirile de la Cipău-,,Gârle'') Studii 501-518 română
articol de periodic STOIAN, Iorgu (autor) Cultul Dioscurilor și triburile tomitane. În lumina unui monument de curând publicat Studii 519-532 română
articol de periodic MATEI, Mircea D (autor) Probleme de cultură orășenească în Moldova medievală Studii 533-544 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la complexele neolitice din preajma Dunării, în sud-vestul României Discuţii şi Note 454-553 română
articol de periodic TUDOR, Ersilia (autor) Ceramică aparținând culturii Cernavoda descoperită la Căscioarele Discuţii şi Note 555-563 română
articol de periodic ARICESCU, Andrei (autor) Cazanul scitic de la Castelu Discuţii şi Note 565-570 română
articol de periodic MÎRȚU, Flaminiu (autor) O fibulă de tip celtic și o monedă macedoneană cu Anligon Gonalas, descoperite la Cetățeni-Muscel Discuţii şi Note 571-574 română
articol de periodic RAȚĂ, Simion (autor) Noi urme scitice lângă Botoșani Discuţii şi Note 575-579 română
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Morminte din epoca feudală timpurie descoperite la Șeitin Discuţii şi Note 581-586 română
articol de periodic POPESCU, Dorin (autor) Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România în anul 1961 Cronică 587-605 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Descoperiri recente și mai vechi de monede antice și bizantine în R. S. România Cronică 605-618 română
articol de periodic Recenzii RECENZII 618-621 română