Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, 1984


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandru (autor) , CASAN-FRANGA, Irina (autor) , DIACONU, Petre (autor) Începuturile arheologiei românești. Istoricul Muzeului național de antichități 3-44 română
articol de periodic GOSTAR, Nicolae (autor) Dinaștii daci de la Burebista la Decebal Studii 45-53 română
articol de periodic POPA, Radu (autor) , CHICIDEANU, Ion (autor) Informații noi și câteva considerații istorice privind biserica românească din Gurasada - jud. Hunedoara Studii 54-67 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Pătrunderea pecenegilor în Câmpia Română și argumentul numismatic Discuţii 68-73 română
articol de periodic CHIRICA, Vasile (autor) Datarea prin C14 a unor locuiri gravettiene de la Mitoc - Malul Galben (com. Mitoc, jud. Botoșani) Note Arheologice 74-79 română
articol de periodic LICHIARDOPOL, Dan (autor) Un cuptor aparținând culturii Criș descoperit la Ceptura Note Arheologice 80-84 română
articol de periodic BADER, Tiberiu (autor) O zăbală din a doua perioadă a epocii fierului descoperită la Ciumești Note Arheologice 85-90 română
articol de periodic Anastasia Petrovna Manțevici NECROLOG 91-93 română
articol de periodic Iorgu Stoian NECROLOG 94-96 română
articol de periodic Octavian Floca NECROLOG 97-98 română
articol de periodic DORUȚIU BOILĂ, Emilia (autor) D. M. Pippidi, Inscripțiile din Scythia Minor grecești și latine, 1. Histria și Împrejurimile, București, 1983 RECENZII 99-101 română
articol de periodic SOLCAN, Șarolta (autor) Michel Tanase, Villes neives en Transylvanie entre les XII-XIIIe siècles? Un exemple a contrario: la ville de Mediasch à travers l'analyse morphologique de son parcellaire, Saint Denis, 1981 RECENZII 101-103 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Suceava. Anuarul Muzeului județean, 9, 1982 RECENZII 103-104 română