Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, iulie-septembrie, 1976


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Despre situația politică la Dunărea de Jos în secolul al XII-lea Studii 293-307 română
articol de periodic SMIRNOVA, G I (autor) Sanctuarul de lângă satul Dolinean din regiunea Nistrului Mijlociu Studii 309-317 română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) , COROLIUC, Gabriela (autor) Date cu privire la circulația unor obiecte de cult din secolele XII-XIII Studii 319-330 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) , PĂUNESCU, Alexandru (autor) Paleogeografia paleoliticului mijlociu din Podișul Dobrogei Studii 331-345 română
articol de periodic MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor) Relații între culturile Precucuteni și Boian-Gumelnița Discuţii 347-353 română
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) Probleme privind sincronismele unor culturi eneolitice Discuţii 355-362 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Pe marginea unor „Observații și rectificări la Monedele geto-dacilor” Discuţii 363-368 română
articol de periodic MATEI, Mircea D (autor) Producția și schimbul de mărfuri în faza de cristalizare a vieții urbane medievale din Țara Românească și Moldova (secolele XIII-XIV) Discuţii 369-377 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) Descoperiri arheologice din secolele IV-V e.n. în Bazinul Superior al Șomuzului Mare (jud. Suceava) Materiale şi cercetări arheologice 379-392 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C (autor) Note epigrafice (Seria a III-a: Inscripții de la Micia) Note Arheologice 393-398 română
articol de periodic SANIE, Silviu (autor) Classica et Orientalia Note Arheologice 399-404 română
articol de periodic RUSSU, Ion I (autor) Un relief roman din Potaissa Note Arheologice 405-412 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) A X-a sesiune anuală de rapoarte Cronica vieţii ştiinţifice 413-414 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Maurice Reille, Contribution pollenanalytique à l'histoire tardiglaciaire et holocène de la végétation de la montagne corse, teză prezentată la Université d'Aix-Marseille III pentru obținerea gradului de doctor în științe, 1975 RECENZII 415-416 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia. A history of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire, 1974 RECENZII 417-419 română
articol de periodic PREDA, Florentina (autor) L'archéologie subauatique - une discipline naissante, 1973 RECENZII 419-421 română
articol de periodic ESKENASY, Victor (autor) Elena Busuioc, Ceramica de uz comun nesmălțuită din Moldova (secolul al IV-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea), 1975 RECENZII 422-425 română
articol de periodic POPA, Radu (autor) Vasile Neamțu, La technique de la production céréalière en Valachie et en Moldavie jusq'au XVIIIe siècle, 1975 RECENZII 425-427 română