Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POPILIAN, G (autor) Profesorul Dumitru Tudor la a 70-a aniversare 155-164 română
articol de periodic CONOVICI, Niculae (autor) Cupele cu decor în relief de la Crăsani și Copuzu Studii 165-183 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) O formațiune statală la Dunărea de Jos la sfârșitul secolului al XIV-lea, necunoscută până în prezent Studii 185-201 română
articol de periodic ILIESCU, Octavian (autor) Contribuții numismatice la localizarea Chiliei bizantine Studii 203-213 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Modificări în tabelul sincronismelor privind eneoliticul târziu Discuţii 215-221 română
articol de periodic RUSSU, Ion I (autor) Elemente traco-getice în inscripțiile grecești din Roma (Partea a II-a) Discuţii 223-229 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Câteva observații privind procesul de romanizare (În legătură cu cartea lui Marcel Bénabou) Discuţii 231-240 română
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Cimitirul de incinerație din epoca bronzului de la Deva Materiale şi cercetări arheologice 241-256 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ștefan (autor) Primele săpături arheologice în necropola de epocă La Tène de la Fântânele Materiale şi cercetări arheologice 257-275 română
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandru (autor) Așezarea tardenoaziană de la Straja (com. Cumpăna, jud. Constanța) Note Arheologice 277-282 română
articol de periodic PALADE, V (autor) Un vas de cult din secolul al IV-lea e.n. în Moldova Note Arheologice 283-288 română
articol de periodic SZÉKELY, Zoltán (autor) Butonul de os de la Târgu Secuiesc (jud. Covasna) Note Arheologice 289-290 română
articol de periodic DIACONU, Gheorghe (autor) Sondajul arheologic de la Vadu Săpat (jud. Prahova) Note Arheologice 291-301 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Gheorghe Cantacuzino NECROLOG 303-305 română
articol de periodic BITIRI-CIORTESCU, Maria (autor) Vozniknovenie celoveceskogo obșcestva. Paleolit Afriki, Editura Nauka, Filiala Leningrad, 1977 RECENZII 307-309 română
articol de periodic OANCEA, Alexandru (autor) S.N. Korenevski, O metalliceskih toporah severnogo pricernomoria, srednego i ni jnego povolijia epohi srednei bronzi, SA, 4, 1976 RECENZII 309-310 română