Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, 1983, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic HEITEL, Radu R (autor) Unele considerații privind civilizația din bazinul carpatic în cursul celei de-a doua jumătăți a secolului al IX-lea în lumina izvoarelor arheologice Studii 93-115 română
articol de periodic MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor) În legătură cu câteva opinii privind originea și evoluția neoliticului și eneoliticului pe teritoriul Moldovei Discuţii 116-128 română
articol de periodic LICA, Vasile (autor) W. Bessell despre religia getică Discuţii 129-133 română
articol de periodic NÉMETI, IOAN (autor) Noi descoperiri din epoca migrațiilor din zona Carei (jud. Satu Mare) Materiale şi cercetări arheologice 134-150 română
articol de periodic SANIE, Silviu (autor) Classica et orientalia (III) Materiale şi cercetări arheologice 151-162 română
articol de periodic RUSSU, Ion I (autor) Un medalion funerar roman din Micia (Hunedoara) în Muzeul de istorie Ploiești Note Arheologice 163-166 română
articol de periodic BĂLUȚĂ, Cloșca L (autor) Baza unui mulaj pentru butelii de sticlă descoperită la Apulum Note Arheologice 167-170 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gh (autor) Un fragment de steatit figurat descoperit la Isaccea Note Arheologice 171-174 română
articol de periodic PETRESCU-DÂMBOVIȚA, Mircea (autor) Radu Vulpe NECROLOG 175-179 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Stančio Vaklinov și Stanislav Stanilov, Kladenci. Rannosrednovekovnoto bálgarsko selišče, Varna, 1981 RECENZII 180-181 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Mihai (autor) Lucia Țeposu Marinescu, Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, Oxford, 1982 RECENZII 181-182 română