Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1-2, 2012


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Aspectul Brătești: filiație gumelnițeană sau grup intrusiv? Studii 5-17 română
articol de periodic CĂRPUȘ, Cornelia (autor) Analiza ceramologică a unor fragmente aparținând culturii Gumelnița și aspectul Brătești din județul Dâmbovița Studii 19-26 română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Despre sciți și agathyrsi în spațiul carpato-dunărean Studii 27-66 română
articol de periodic DRAGOSTIN, Monica (autor) L'onomastique celte dans le Dacie Romaine Studii 67-81 franceză
articol de periodic MĂGUREANU, Andrei (autor) Muntenia și Oltenia în secolele VI - VII p.Chr. Teze de doctorat 171-175 română
articol de periodic VARGA, Rada (autor) , SĂSĂRMAN, Mihai (autor) Nomina Germanorum Ex Provincia Dacia Studii 83-97 română
articol de periodic MARCHIȘ, Maria-Ioana (autor) Locuirea în Depresiunea Silvaniei în secolele I-IV p.Chr. Studii 99-108 română
articol de periodic GÂȚĂ, Gheorghe (autor) , COLȚOȘ, Carmen (autor) Determinarea porozității fragmentelor de vase ceramice din situri arheologice Note şi discuţii 109-118 română
articol de periodic MORINTZ, Alexandru S (autor) , KOGĂLNICEANU, Raluca (autor) O piesă gumelnițeană de cupru descoperită în situl de la Iepurești, jud. Giurgiu Note şi discuţii 119-128 română
articol de periodic HRISTOVA, Tanya (autor) Topoare cu gaură de înmănușare transversală din epoca timpurie a bronzului din colecția Muzeul din Dălgopol Note şi discuţii 129-135 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C (autor) Un nou toponim din Dacia Superior: Bassiana Note şi discuţii 137-140 română
articol de periodic OLTEANU, Sorin (autor) Din nou despre ISM II 165= Ibyz 370 A Note şi discuţii 141-152 română
articol de periodic DAN, Anca (autor) <<La Plus Marveilleuse des mers>>:Recherches sur la représentation de la mer Noire et de ses peuples dans les sources antiques, d'Homère à Eratosthène Teze de doctorat 155-163 franceză
articol de periodic PANAIT-BÎRZESCU, Florina (autor) Cultul lui Apollo în coloniile grecești din Marea Neagră Teze de doctorat 165-170 română
articol de periodic GHENGHEA, Alexandra (autor) F. Fahlander, T. Oestigaard (eds.), The materiality of death. Bodies, burials, beliefs, BAR International eries1768, Oxford, 2008 RECENZII 177-181 română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Elena Rența, Prima epocă a fierului pe cursul râului Ialomița, Târgoviște, 2008 RECENZII 181-183 română
articol de periodic PANAITE, Adriana (autor) Adela Bâltâc, Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior și Thracia (secolele I-III p. Chr.), Muzeul Național de Istorie a României, București, 2011 RECENZII 184-188 română
articol de periodic DUMITRESCU, I (autor) Nicoleta Man, Așezarea romană de la Cristești, Bibliotheca Musei Marisiensis 3, Cluj-Napoca, 2011 RECENZII 188-193 română