Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3-4, 2013


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Începuturile epocii fierului în Dobrogea Studii 223-292 română
articol de periodic ANGELESCU, Mircea Victor (autor) Documente inedite din primele perioade ale cercetărilor arhelogice de la Histria (1914-1942) Studii 293-330 română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) , BADOUD, Nathan (autor) , MORINTZ, Alexandru S (autor) , ALEXANDRESCU, Emilian (autor) , LUKÁCS, Antal (autor) , NISTOR, Gheorghe Vlad (autor) , SINTÈS, Gilles (autor) Un nouvel atelier producteur d'amphores à Thasos? Etude prèliminaire et project de fouilles sur le site de Sotiras Note şi discuţii 331-346 franceză
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) , CÎȘLARU, Constantin (autor) Un cap de statuie romană descoperit la Săcelu, jud. Gorj Note şi discuţii 347-353 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe I (autor) Informații despre curtea domnească din Câmpulung și alte elemente defensive, în prima parte a secolului al XV-lea, într-un izvor recent publicat Note şi discuţii 355-370 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C (autor) Cronica epigrafică a României (XXXII, 2012) Cronica 371-388 română
articol de periodic IONIȚĂ, Adrian (autor) Masa rotundă: Movile funerare din România. Cercetări și discuții Cronica 389-392 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Cristina Georgeta (autor) România și studiile de artă romană provincială: al 13-lea colocviu internațional de artă romană provincială (27 mai-3 iunie 2013) Cronica 393-398 română
articol de periodic APOSTOL, Virgil (autor) Incintele orașelor romane din Dobrogea Teze de doctorat 399-405 română
articol de periodic DOBRESCU, Roxana (autor) Adina Boroneanț, Aspecte ale tranziției de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Porțile de Fier (Aspects of the Mesolithic-Early Neolithic transition in the Iron Gates region), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012 Recenzii şi note bibliografice 407-408 română
articol de periodic POPESCU, Anca-Diana (autor) Die Kupfer- und Bronzedepot der frühen und mittlerer Bronzezeit in Rumänien, Harhoiu, R, Hansen, S., Gaiu, C. (eds.), Arhaeologia Romanica, vol 5, Editura Accent, Cluj-Napoca - Bistrița, 2012 Recenzii şi note bibliografice 408-409 română