Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1-4, 2019


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Editura Academiei Române la șapte decenii de activitate (1948-2018) Editorial 5-48 română
articol de periodic PANAITE, Adriana (autor) Adamclisi-Tropaeum Traiani (1968-2018) Tropaeum Traiani 50 49-57 română
articol de periodic ARSENESCU, Margareta (autor) , CĂPIȚĂ, Carol (autor) , DUȚESCU-ȘTEFAN, Maria Magdalena (autor) , ȘTEFAN, Dan (autor) Săpăturile de la Adamclisi-Platou Est Tropaeum Traiani 50 59-64 română
articol de periodic STAVRESCU-BEDIVAN, Mala-Maria (autor) Resturile osteologice de mamifere descoperite la Adamclisi-Platou Est (2002) Tropaeum Traiani 50 65-71 română
articol de periodic ELLIS, Linda (autor) , MARSHALL, John (autor) , WILLIAMSON, Don L (autor) Hydroarchaeology Program in the territorium of Tropaeum Traiani-Adamclisi. Results of microscopic and X-ray diffraction analyses of construction material from the Roman aqueduct Tropaeum Traiani 50 73-82 engleză
articol de periodic ELLIS, Linda (autor) Hydroarchaeology and public health: results of chemical testing of water sources in the territorium of Tropaeum Traiani-Adamclisi Tropaeum Traiani 50 83-91 engleză
articol de periodic DAMIAN, Oana (autor) , TATOMIR, Renata (autor) Despre fondul de obiecte egiptene al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București Istoria Arheologiei 93-142 română
articol de periodic TATOMIR, Renata (autor) Rezultate preliminare ale cerectării colecției de antichități egiptene a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București Istoria Arheologiei 143-150 română
articol de periodic MĂGUREANU, Despina (autor) Despre oameni și pietre…Epistole dobrogene către Grigore G. Tocilescu Istoria Arheologiei 151-179 română
articol de periodic ANGELESCU, Mircea Victor (autor) Histria în anul 1917 Istoria Arheologiei 181-198 română
articol de periodic Declarația EAA din 2019 de la Berna „Arheologia și viitorul democrației” Probleme actuale ale arheologiei 199-200 română
articol de periodic NICULESCU, Gheorghe Alexandru (autor) Arheologia și politicul Probleme actuale ale arheologiei 201-216 română
articol de periodic DRAGOMAN, Radu-Alexandru (autor) Argument pentru decolonizarea practicii arheologice din România postcomunistă Probleme actuale ale arheologiei 217-243 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C (autor) Cronica epigrafică a României (XXXVIII, 2018) Cronica vieţii ştiinţifice 245-296 română
articol de periodic OȚA, Liana (autor) Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” Cronica vieţii ştiinţifice 297-340 română
articol de periodic MORINTZ, Alexandru S (autor) , VASILE, Gabriel (autor) Cronica celei de-a doua ediții a conferinței internaționale Cercetări bioarheologice și etnoculturale în sud-estul Europei, Crihana Veche, raionul Cahul, Republica Moldova Cronica vieţii ştiinţifice 341-353 română
articol de periodic HAMAT, Ana-Cristina (autor) Alexandru Szentmiklosi In memoriam 355-360 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Maria Bărbulescu In memoriam 361-363 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Dragomir Popovici In memoriam 365-376 română
articol de periodic CRISTEA-STAN, Daniela (autor) Bogdan Constantinescu In memoriam 377-383 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C (autor) Doina Benea In memoriam 385-387 română
articol de periodic NICOLAE, Eugen (autor) , TELNOV, Nicolai (autor) , BOLDUREANU, Ana (autor) Svetlana Reabțeva In memoriam 389-408 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C (autor) Nicolae Gudea In memoriam 409-410 română
articol de periodic MORINTZ, Alexandru S (autor) Petre Roman In memoriam 411-414 română
articol de periodic IONIȚĂ, Adrian (autor) Gheorghe I. Cantacuzino In memoriam 415-422 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C (autor) Mișu Davidescu In memoriam 243-426 română