Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1-2, ianuarie-iunie, 1956


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic C. S., Nicolăescu-Plopșor (autor) Rezultatele principale ale cercetărilor paleolitice în ultimii patru ani în R. P. R. Studii 7-39 Română
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) Rezultatele sondajelor de la Dudești și unele probleme ale Neoliticului de la sud de Carpați Studii 41-52 Română
articol de periodic RADU, Vulpe (autor) Problemele Neoliticului Carpato-Niprovian în lumina săpăturilor de la Izvoare Studii 53-93 Română
articol de periodic VL., Dumitrescu (autor) Semnificația și originea unui tip de figurină feminină descoperită la Rast (r. Băilești, reg. Craiova) Studii 95-118 Română
articol de periodic MACREA, Mihail (autor) Burebista și celții de la Dunărea de Mijloc Studii 119-120 Română
articol de periodic DIONISIE MIHAIL, Pippidi (autor) Hotărnicia lui Laberius Maximus Studii 137-158 Română
articol de periodic BUCUR, Mitrea (autor) Contribuții numismatice la istoria triburilor daco-getice din Moldova în a doua jumătate a secolului al II-lea e. n. Studii 159-177 Română
articol de periodic PETRE Ș., Năsturel (autor) Torna, Torna, Fratere. O problemă de istorie și lingvistică Studii 179-188 Română
articol de periodic I., Barnea (autor) Sigiliul unui ierarh al Rosiei în așezarea de la Garvăn (regiunea Galați) Studii 189-197 Română
articol de periodic WERNER, Peek (autor) Dia Apeta. O epigramă greacă din Istros Studii 199-206 Română
articol de periodic KR., Miiatev (autor) Arheologia bulgară în ultimii 10 ani ARHEOLOGIA ÎN ŢĂRILE VECINE 207-215 Română