Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, 1958


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DORIN, Popescu (autor) Problema Sciților din Transilvania în opera lui Vasile Pârvan Studii 2-30 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Despre populația istriană în sec. II e. n. În legătură cu un ”catalogus” fragmentar Studii 31-59 Română
articol de periodic GHEORGHE, Ștefan (autor) Două vase de terra sigillata descoperite la Bisericuța-Garvăn Studii 61-71 Română
articol de periodic CHIȘVASI-COMȘA, Maria (autor) Slavii de răsărit pe teritoriul R.P.R. și pătrunderea elementului romanic în Moldova pe baza datelor arheologice Studii 74-89 Română
articol de periodic DUMITRU, Berciu (autor) Neolitic preceramic în Balcani Discuţii şi Note 91-100 Română
articol de periodic GH. I., Bichir (autor) Un mormânt cu ocru la Cîrna Discuţii şi Note 101-112 Română
articol de periodic SUZANA, Dimitriu (autor) Cîteva precizări asupra ceramicii de stil Fikellura din orașele pontice Discuţii şi Note 113-118 Română
articol de periodic EM., Condurachi (autor) Tib. Plautius Aelianus și strămutarea transdanubienilor în Moesia Discuţii şi Note 119-130 Română
articol de periodic RADU, Florescu (autor) Unele observații cu privire la ceramica decorată cu culoare roșie din așezarea târzie de la Capidava Discuţii şi Note 131-139 Română
articol de periodic DORIN, Popescu (autor) Săpăturile arheologice din Republica Populară Română în anul 1957 Cronica 141-150 Română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul Republicii Populare Romîne Cronica 150-156 Română
articol de periodic Comunicările Institutului de Arheologice în ultimul trimestru al anului 1956 și în cursul anului 1957 Cronica 156-157 Română
articol de periodic Comemorarea prof. V. Pârvan la Academia Republicii Populare Române Cronica 157-158 Română
articol de periodic SEBASTIAN, Morintz (autor) , EUGEN, Comșa (autor) Aspecte din colaborarea științifică între arheologii români și sovietici Cronica 158-159 Română
articol de periodic VLADIMIR, Dumitrescu (autor) Poziția arheologilor față de rezultatele metodei radiocarbonului (C14) în domeniul cronologiei absolute Cronica 162-170 Română
articol de periodic C. S., Nicolăescu-Plopșor (autor) Noi puncte de vedere în cercetarea și interpretarea Paleoliticului Cronica 170-172 Română
articol de periodic GABRIELLA, Bordenache (autor) , VICTORIA, Eftimie (autor) , CARMEN, Radu (autor) Descoperiri arheologice din Italia Cronica 172-184 Română
articol de periodic GABRIELLA, Bordenache (autor) Probleme de iconografie elenistică Cronica 184-185 Română
articol de periodic COJA, Maria (autor) Descoperirea ruinelor unui oraș tracic Cronica 185-189 Română
articol de periodic N., Constantinescu (autor) În legătură cu câteva descoperiri prefeudale din R.P.F. Iugoslavia Cronica 189-192 Română
articol de periodic D., Vîlceanu (autor) Studii asupra arhitecturii militare ruse în secolele X-XIII Cronica 192-194 Română
articol de periodic V., Constantinescu (autor) Fritz Schachermeyer, Die Altesten Kulturen Greichenlands, Kohlhammer, Stutgart, 1955, 300 p., 78 fig. și 11 hărți în text + XVI pl. RECENZII 195-204 Română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) J. F. S. Stone, și Th. Thomas, The Use and Distribution of Fayance in the Ancient East and Prehistoric Europe, PPS, 22,1956 RECENZII 204-209 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Hans Krahe, Die Indogermanisierung Griechenlands und Italiens, Heidelberg, 1949 RECENZII 209-213 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Dimiter Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Viena, 1957 RECENZII 213-217 Română
articol de periodic DIONISIE MIHAIL, Pippidi (autor) Actes du deuxième Congrès international d'epigraphie grecque et latine, Paris, 1952, Paris, 1953 RECENZII 217-219 Română
articol de periodic DIONISIE MIHAIL, Pippidi (autor) Werner Peek, Griechische Vers - Inschriften, I, Berlin, 1S55 RECENZII 219-220 Română
articol de periodic CARMEN, Radu (autor) Charles Dugas, Les vases attiques à figures rouges, Delos, 21, 1956 RECENZII 220-222 Română
articol de periodic P., Alexandrescu (autor) Martin Almagro, Las necrópolis de Ampurias, III, Barcelona, 1953 RECENZII 222-230 Română
articol de periodic GR., Florescu (autor) Giuseppe Lugli, La tecnica edilizia romana, I, Roma, 1957 RECENZII 230-232 Română
articol de periodic RADU, Florescu (autor) Vojtech Ondrouch, Reiche römerzeitliche Gräber in der Slovakei, Bratislava, 1957 RECENZII 232-233 Română
articol de periodic EXPECTATUS, Bujor (autor) Annales littéraires de l'Université de Besançon, 1 - 4, 1954 - 1957 RECENZII 233-236 Română
articol de periodic EXPECTATUS, Bujor (autor) F. Vaes et J. Mertens, La céramique gallo - romaine en terre sigillée d'Elevijt (Belgique), Latomus, 13, 1953 RECENZII 236-236 Română
articol de periodic I., Barnea (autor) Cahiers archéologiques; fin de l'antiquité et moyen âge, 8, Paris, 1956 RECENZII 236-242 Română
articol de periodic P., Diaconu (autor) Izvestija, Bulletin de l'Institut archeologique bulgare, 20, 1955 RECENZII 242-247 Română
articol de periodic I., Barnea (autor) Stamen Miliailov, Dvorcovata cărkva v Pliska, Izvestija Institut, 20, 1955 RECENZII 247-248 Română