Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, 1958


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Probleme și sarcini noi in domeniul istoriei antice 259-263 Română
articol de periodic AL., Paunescu (autor) Locuirea neolitică de la Dîrțu - Ceahlău Studii 266-273 Română
articol de periodic CARMEN, Radu (autor) Pithos arhaic cu ornament în relief descoperit la Histria Studii 275-290 Română
articol de periodic A. D., Alexandrescu (autor) Două statui traco - scitice din Dobrogea Studii 291-302 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Elemente traco - getice în Sciția și Bosporul Cimmerian Studii 303-335 Română
articol de periodic GR., Florescu (autor) Două documente epigrafice în legătură cu organizarea quasimunicipală a comunelor rurale (territoria) romane Studii 337-348 Română
articol de periodic ȘTEFAN, Constantinescu (autor) Un monument epigrafic votiv de la Gîrliciu Studii 349-355 Română
articol de periodic DIONISIE MIHAIL, Pippidi (autor) În jurul unei inscripții din Muzeul național de antichități al Institutului de arheologie Studii 357-371 Română
articol de periodic DUMITRU, Tudor (autor) Garnizoane romane pe malul bănățean al Dunării în secolul IV e.n. Studii 373-379 Română
articol de periodic C. S., Nicolăescu-Plopșor (autor) , HORTENSIA, Dumitrescu (autor) Cronologia preistorică a Cehoslovaciei Discuţii şi Note 381-400 Română
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) Cîteva date despre ritul funerar al culturii Boian Discuţii şi Note 401-407 Română
articol de periodic P., Alexandrescu (autor) Cu privire la inscripția veche persană descoperită la Gherla Discuţii şi Note 409-411 Română
articol de periodic N., Gostar (autor) Singidunum și Singidava Discuţii şi Note 413-419 Română
articol de periodic GR., Florescu (autor) Cu privire la lectura unor inscripții de la Turnu - Severin Discuţii şi Note 421-423 Română
articol de periodic MARIA, Chișvasi-Comșa (autor) O jucărie în formă de pîine, descoperită la Garvăn Discuţii şi Note 425-427 Română
articol de periodic GH. I., Bichir (autor) Contribuție la cunoașterea țesutului în așezarea de la Garvăn (sec. X - XII) Discuţii şi Note 429-443 Română
articol de periodic P., Diaconu (autor) Un pandantiv globular descoperit la Bisericuța - Garvăn Discuţii şi Note 445-449 Română
articol de periodic P., Diaconu (autor) Observații asupra ceramicii din sec. XII - XIII de pe teritoriul orașului București Discuţii şi Note 451-459 Română
articol de periodic N., Constantinescu (autor) În legătură cu o siglă de pe un vas din specia cenușie prefeudală de la Tîrgșor Discuţii şi Note 461-468 Română
articol de periodic MARIA, Bitiri (autor) Contribuția arheologiei sovietice în problema locuințelor paleolitice Cronica 469-474 Română
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) Despre cercetările neolitice din Bulgaria Cronica 474-477 Română
articol de periodic P., Alexandrescu (autor) Un sanctuar al „capetelor tăiate" la Entremont (Franța) Cronica 477-481 Română
articol de periodic EMILIAN, Popescu (autor) Descoperirile de la Marea Moartă si din deșertul iudaic Cronica 481-491 Română
articol de periodic DIONISIE MIHAIL, Pippidi (autor) Claros CRONICA SĂPĂTURILOR 491-496 Română
articol de periodic GABRIELLA, Bordenache (autor) Alte sculpturi provenind din săpăturile de la Villa Adriana CRONICA SĂPĂTURILOR 496-496 Română
articol de periodic GABRIELLA, Bordenache (autor) Cîteva descoperiri din Asia Mică CRONICA SĂPĂTURILOR 496-500 Română
articol de periodic VLADIMIR, Dumitrescu (autor) Siegfried J. de Laet, L'archéologie et ses problèmes, Latomus, 16, 1954 RECENZII 501-505 Română
articol de periodic C. S., Nicolăescu-Plopșor (autor) Maria Chmelewska și Lucja Pierzchatko, Le gisement du mésolithique supérieur dans l'abri sous roche près de Podlesice (distr. de Zawiercie). Prace i materialy muzeum archeologicznego i etnograficznego w Lodzi, 1, Lodz. 1956 RECENZII 505-506 Română
articol de periodic C. S., Nicolăescu-Plopșor (autor) T. I. Lazukov, Osnovnye etapy razvitija fauny, flory i čeloveka v četvertičnom période, Moscova, 1954 RECENZII 506-507 Română
articol de periodic ALEXANDRU, Vulpe (autor) J.D.Evans, The „Dolmenn" of Malta and the Origin of the Tarxien Cemetery Culture, PPS, 22 1956 RECENZII 507-508 Română
articol de periodic ALEXANDRU, Vulpe (autor) A. W. Catling Bronze cut - and thrust swords in the easttern Mediteranean, PPS, 22, 1956 RECENZII 508-510 Română
articol de periodic IRINA, Casan-Franga (autor) L. Byvanck - Quarles van Ufford, Les bols mégariens. La chronologie et les rapports avec l'argenterie hellénistique, Bulletin van de Vereeniging tot bevordering der Kennis van dc antiecke beschaving, 28, Leiden, 1953 RECENZII 510-515 Română
articol de periodic GABRIELLA, Bordenache (autor) J. Carcopino, Notes sur les deux bustes trouvés à Volubilis en 1934 - 1944, Société archéologique de Constantine Livre du centenaire, 1852 - 1952, 68, 1953 RECENZII 515-516 Română
articol de periodic GABRIELLA, Bordenache (autor) Teofil Ivanov, Une mosaïque romaine de Ulpia Oescus, în Monuments de l'art en Bulgarie, II, Sofia, 1954 RECENZII 516-519 Română
articol de periodic RADU, Florescu (autor) Welizar Welkow, Nouvelles inscriptions latines de Montana, Arheologija, 7, Sofia, 1955, 2 RECENZII 516-519 Română
articol de periodic H., Mihăescu (autor) E. K. Štaerman, Krizis rabovladel' českogo stroja v zapadnyh provincijah rimskoj imperii, Moscova, 1957 RECENZII 519-520 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Vladimir Georgiev, Trakiiskijat ezik. Sofia, 1957 RECENZII 521-524 Română
articol de periodic DAN, Teodoru (autor) I. I. Leapuškin, Mesto Romensko - Borševskih pamjatnikov sredi slavjanskih drevnostej, Vestnik Leningradskogo Universiteta, 20, Leningrad, 1956 RECENZII 524-528 Română
articol de periodic I., Barnea (autor) Herbert Kühn, Die Lebensbaum - und Belerschnallen der Völkerwande - rungszeit, JPEK, 18, 1949 - 1953 RECENZII 528-529 Română
articol de periodic MARIA, Chișvasi-Comșa (autor) Ewald Schuldt, Die slawische Keramik in Mecklenburg, Berlin, 1956 RECENZII 529-531 Română
articol de periodic Lista prescurtărilor Lista prescurtărilor 533-536 Română