Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, 1970


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Prof. dr. docent Gh. Ștefan - 70 de ani 1 Română
articol de periodic Prof. dr. docent Radu Vulpe - 70 de ani 2 Română
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandru (autor) Epipaleoliticul de la Cuina Turcului - Dubova Studii 3-30 Română
articol de periodic EMIL, Pop (autor) , N., Boșcaiu (autor) , VIORICA, Lupșa (autor) Analiza sporo - polinică a sedimentelor de la Cuina Turcului - Dubova Studii 31-34 Română
articol de periodic DARDU, Nicolăescu-Plopșor (autor) Expertiza antropologică asupra osemintelor umano descoperite în straturile romanello - aziliene de la Cuina Turcului Studii 35-36 Română
articol de periodic PAUL-BOLOMEY, Alexandru (autor) Cîteva observații asupra faunei de mamifere din straturile romanello - aziliene de la Cuina Turcului Studii 37-40 Română
articol de periodic TEODOR T., Nalbant (autor) Cîteva observații asupra resturilor de pești descoperite în locuirile romanello - aziliene (I - II) de la Cuina Turcului - Dubova Studii 41-44 Română
articol de periodic GROSSU, ALEXANDRU V. (autor) Unele observații asupra gasteropodelor descoperite în straturile romanello - aziliene de la Cuina Turcului Studii 45-48 Română
articol de periodic IVAN, Ordentlich (autor) , CAROL, Kacso (autor) Cimitirul din epoca bronzului de la Ciumești Studii 49-64 Română
articol de periodic C., Scorpan (autor) Prezența și continuitatea getică în Tomis și Callatis Studii 65-96 Română
articol de periodic DAN, Teodor (autor) Elemente si influențe bizantine în Moldova în secolele VI - XI Studii 97-128 Română
articol de periodic V., Boroneanț (autor) Un mormînt din perioada de trecere de Ia paleoliticul superior la epipaleolitic Discuţii şi Note 129-132 Română
articol de periodic GH., Poenaru Bordea (autor) Discuții pe marginea cîtorva monede străine din Dobrogea antică Discuţii şi Note 133-144 Română
articol de periodic D., Protase (autor) Unde a fost „regatul" lui Dicomes? Discuţii şi Note 145-155 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Petronius Novatus în Dacia Discuţii şi Note 155-164 Română
articol de periodic PETRE, Aurelian (autor) , APOSTOL, Alexandru (autor) Prospecțiuni geofizice - magnetice și electrice - experimentale, aplicate în perimetrul arheologic al castrului antic de la Beroe (Piatra Frecăței) Discuţii şi Note 165-182 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 183-184 Română