Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, 1972


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IUDITA, Winkler (autor) Considerații despre moneda „KOSON" Studii 173-201 Română
articol de periodic ZOLTAN, Szekely (autor) Cetatea dacică de la Covasna Studii 201-214 Română
articol de periodic ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Despre originea unor tipuri de monumente funerare din Dacia Superior Studii 215-222 Română
articol de periodic PAUL I., Dicu (autor) Descoperiri atribuite paleoliticului inferior pe cursul mijlociu al Argeșului (jud. Argeș) Discuţii şi Note 223-234 Română
articol de periodic ION, Nania (autor) Unelte ale paleoliticului inferior descoperite pe văile Dîmbovnicului și Mozacului (jud. Argeș) Discuţii şi Note 235-244 Română
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) Date despre uneltele de piatră șlefuită din epoca neolitică și din epoca bronzului de pe teritoriul României Discuţii şi Note 245-262 Română
articol de periodic DOINA, Galbenu (autor) Cîteva probleme ale perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului în Oltenia Discuţii şi Note 263-270 Română
articol de periodic ORTANSA, Radu (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Vatina Discuţii şi Note 271-285 Română
articol de periodic VASILE, Palade (autor) , NICOLETA, Ciucă (autor) Noi descoperiri scitice în județul Vaslui Discuţii şi Note 285-292 Română
articol de periodic EMIL, Moscalu (autor) Cîteva observații asupra unor probleme ale Iatène - ului geto - dacic Discuţii şi Note 293-297 Română
articol de periodic CHIȚESCU, Maria (autor) O monedă a orașului Alopeconnesos (Chersonesul tracic) descoperită la Zimnicea Discuţii şi Note 299-306 Română
articol de periodic P., Diaconu (autor) Despre datarea ,,circumvalației" și a „bisericii treflate" de la Niculițel Discuţii şi Note 307-319 Română
articol de periodic Comunicările Institutului de arheologie din anul 1971 Comunicările Institutului de arheologie din anul 1971 321-322 Română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Prähistorische Bronzefunde (sub red. H. Müller - Karpe) RECENZII 323-326 Română
articol de periodic VL., Dumitrescu (autor) Apulum, 9, Alba Iuliia, 1971 RECENZII 327-328 Română
articol de periodic STOIA, Adriana (autor) Kornél Bakay, Scythian Rattles in the Carpathian Basin and their Eastern Connections, Budapesta, 1971 RECENZII 328-332 Română
articol de periodic RADU, Harhoiu (autor) Rolf Hachmann, Die Goten und Skandinavien, Berlin, 1970 RECENZII 332-334 Română
articol de periodic P., Diaconu (autor) Prof. dr. Philippe Joseph, Le monde byzantin dans l'histoire de la verrerie (Ve - XVIe siècle), Bologna, 1970 RECENZII 335 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 337-338 Română