Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, 1972


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic H., Asvadurov (autor) , BITIRI, Maria (autor) , P., Vasilescu (autor) Poziția gravetianului final în profilul unor soluri argiloiluviale podzolice din România Studii 341-355 Română
articol de periodic CORNELIU N., Mateescu (autor) , SYLVIU, Comănescu (autor) Studiul geometric și arheologic al gropilor “de bucate" Studii 357-360 Română
articol de periodic SUZANA, Dimitriu (autor) , P., Alexandrescu (autor) Importul ceramicii atice în bazinul Mării Negre pînă la războaiele medice Studii 361-374 Română
articol de periodic CONSTANTIN, Preda (autor) Circulația monedelor bizantine în regiunea carpato - dunăreană Studii 375-415 Română
articol de periodic RADU, Harhoiu (autor) O cataramă în formă de liră descoperită la Tîrgșor Studii 417-426 Română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Analiza polinică a stratelor de la Bucov (jud. Prahova) Studii 427-432 Română
articol de periodic SILVIA, Marinescu-Bîlcu (autor) De ce nu se poate vorbi de analogii între șanțurile de Ia Tîrpești și cele de la Suceveni Discuţii şi Note 433-440 Română
articol de periodic AL. - S., Ștefan (autor) Nicolae Gudea - loan Pop, Castrul roman de la Rîșnov - Cumidava, Brașov, 1972 RECENZII 439-495 Română
articol de periodic VLADIMIR, Dumitrescu (autor) În legătură cu periodizarea fazei Cucuteni A - B Discuţii şi Note 441-448 Română
articol de periodic ALEXANDRU, Oancea (autor) Un ac de tip ,,Hülsenkopfnadel" descoperit la Novaci Discuţii şi Note 449-452 Română
articol de periodic VALENTIN, Vasiliev (autor) , N., Chidioșan (autor) O aplică scitică de tolbă descoperită la Salonta (jud. Bihor) Discuţii şi Note 453-457 Română
articol de periodic P., Diaconu (autor) Cîteva cuvinte despre un „candelabru" roman de lut Discuţii şi Note 459-462 Română
articol de periodic GH., Diaconu (autor) Doi piepteni din os cu mîner semicircular descoperiți la Tîrgșor Discuţii şi Note 463-468 Română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) , C., Deculescu (autor) Un depozit de unelte și arme descoperit la Curcani (jud. Ilfov) Discuţii şi Note 469-473 Română
articol de periodic CORNELIU N., Mateescu (autor) Emanoil I. Protopopescu - Pache Discuţii şi Note 475-476 Română
articol de periodic GH., Poenaru Bordea (autor) , CR. M., Vlădescu (autor) Primele săpături arheologice în fortificația romană de la Rădăcinești Materiale şi cercetări arheologice 477-485 Română
articol de periodic ALEXANDRA, Bolomey (autor) Günter Nobis, Vom Wildpferd zum Hauspferd, Köln - Viena, 1971 RECENZII 487-489 Română
articol de periodic ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Todor Gerasimov, Antični sarkofazi ot Odesos, Izvestija Varna, 5 (20), 1969 RECENZII 489-491 Română
articol de periodic NICOLAE, Gudea (autor) Claustra Alpium Iuliarum, I, Fontes, editori J. Šašel și P. Petru, Ljubljana, 1971 RECENZII 491-493 Română
articol de periodic C. C., Petolescu (autor) Marius Moga, Pagus Tibiscensis. În legătură cu teritoriul rural al Ulpiei Traiana, Tibiscus. 1, Timișoara, 1971 RECENZII 495-498 Română
articol de periodic RADU, Harhoiu (autor) Agnes Salamon, István Erdélyi, Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe, Budapesta, 1971 RECENZII 498-503 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 505-506 Română