Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Geto - dacii ca unitate etno - istorică în lumea tracă 5-12 Română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Prelucrarea oaselor și coarnelor de ren în așezarea paleolitică de la Cotu Miculinți (jud. Botoșani) Studii 13-22 Română
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) Unelte geto - dace pentru modelarea ceramicii Studii 23-32 Română
articol de periodic RADU, Popa (autor) , GH., Baltag (autor) Documente de cultură materială orășenească în Transilvania din a doua jumătate a secolului al XlII - lea Studii 33-52 Română
articol de periodic N., Constantinescu (autor) , CORNEL, Ionescu (autor) Asupra habitatului urban de la Tîrgoviște înainte de 1394. Repere din vatra Curții domnești Studii 53-76 Română
articol de periodic STOIA, Adriana (autor) Despre problema cimeriană în spațiul carpato - dunărean în lumina ultimelor cercetări Discuţii 77-90 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Moștenirea traco - dacică oglindită în terminologia românească Discuţii 91-100 Română
articol de periodic C. C., Petolescu (autor) Despre Inscripțiile Daciei romane Discuţii 101-122 Română
articol de periodic P., Diaconu (autor) Despre Sacidava și „stratigrafia" ei Discuţii 123-130 Română
articol de periodic ARISTIDE, Ștefănescu (autor) Cercetarea arheologică a satului din Țara Românească (secolele XIV - XV) Discuţii 131-141 Română
articol de periodic D., Tudor (autor) Un fragment epigrafic de la Romula - Malva din secolul al lV - lea e.n. Materiale şi cercetări arheologice 143-148 Română
articol de periodic CONSTANTINIU, Margareta (autor) Un puț din secolele II - III e.n. descoperit la Străulești (București) Materiale şi cercetări arheologice 149-152 Română
articol de periodic D., Berciu (autor) Institutul de tracologie Cronica vieţii ştiinţifice 153-154 Română
articol de periodic VL., Dumitrescu (autor) Henrietta Todorova, Ovčarovo. Praistoriče selištna mogila, Sofia, 1976 RECENZII 155-156 Română
articol de periodic DIONISIE MIHAIL, Pippidi (autor) Quaderni di Storia, Bari, 1975 RECENZII 157-158 Română
articol de periodic VICTOR, Eskenasy (autor) Philip Dixon, Barbarian Europe, Oxford, 1976 RECENZII 158 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 159-160 Română