Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DINU, Antonescu (autor) Sanctuarul circular complex geto - dac (Propuneri de reconstituire) Studii 499-518 Română
articol de periodic ALEXANDRU, Păunescu (autor) Evoluția istorică pe teritoriul României din paleolitic pînă la începutul neoliticului Studii 519-546 Română
articol de periodic ANN, Dodd-Oprițescu (autor) Considerații asupra ceramicii Cucuteni C Studii 547-558 Română
articol de periodic ALEXANDRU, Suceveanu (autor) Piese de sculptură și arhitectură din așezarea rurală din epoca romană de la Fîntînele (jud. Constanța) Studii 559-584 Română
articol de periodic MATEI, Mircea Dumitru (autor) , EMIL I., Emandi (autor) Necropola feudal - timpurie de la Vornicenii Mari (jud. Suceava) Studii 585-598 Română
articol de periodic LIA, Bătrîna (autor) , BĂTRÎNA, Adrian (autor) Contribuții arheologice cu privire la așezarea de la Baia în epoca anterioară întemeierii statului feudal Moldova Studii 599-613 Română
articol de periodic ALEXANDRU, Oancea (autor) Considerații asupra terminologiei și cronologiei etapei finale a culturii Monteoru Discuţii 615-621 Română
articol de periodic C., Buzdugan (autor) Pumnale hallstattiene tîrzii sau „pumnale akinakes" Discuţii 623-629 Română
articol de periodic G., Bako (autor) Cohors I Bracaraugustanorum Discuţii 631-635 Română
articol de periodic C. C., Petolescu (autor) Despre cultul Eroului trac în Dacia Discuţii 637-640 Română
articol de periodic GABRIEL, Custurea (autor) Precizări cu privire la cronologia unor monede medievale descoperite la Păcuiul lui Soare Note Arheologice 641-642 Română
articol de periodic C., Preda (autor) Al IX - lea Congres internațional de numismatică de la Berna Note Arheologice 643-644 Română
articol de periodic MIRCEA, Babeș (autor) Simpozionul arheologic al Fundației Alexander von Humboldt Note Arheologice 644-645 Română
articol de periodic MIRCEA, Babeș (autor) Colocviul româno - britanic „Dacii și locul lor în istoria Europei în vremea lui Burebista " Note Arheologice 645-647 Română
articol de periodic PETRE, Alexandrescu (autor) Colocviul privind: teritoriile orașelor din Dobrogea în epoca greacă, romană și romano - bizantină Note Arheologice 647-648 Română
articol de periodic BITIRI, Maria (autor) Paleolit bližnego i srednego vostoka, Leningrad, 1978 RECENZII 649-654 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 655-657 Română