Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, 1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BITIRI, Maria (autor) , CÂRCIUMARU, Marin (autor) Considerații asupra unor probleme privind dezvoltarea paleoliticului superior și mediul său natural pe teritoriul României Studii 3-20 Română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Forme de manifestare culturală din eneoliticul tîrziu și perioada de tranziție spre epoca bronzului Studii 21-42 Română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) Cîteva observații asupra grupului Bosut Studii 43-66 Română
articol de periodic VL., Iliescu (autor) Pînă cînd a domnit Burebista? Studii 67-76 Română
articol de periodic D., Tudor (autor) Comandamentele militare de la Praetorium în Dacia Studii 77-88 Română
articol de periodic ERNEST, Oberlander-Târnoveanu (autor) , IRINA, Oberlander-Târnoveanu (autor) Contribuții la studiul emisiunilor monetare și al formațiunilor politice din zona Gurilor Dunării în secolele XIII - XIV Studii 89-110 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Inscripțiile latine descoperite în Iugoslavia Discuţii 111-120 Română
articol de periodic NICOLAE, Gudea (autor) Despre apărarea Pannoniei în secolul al IV - lea e.n Discuţii 112-130 Română
articol de periodic GH., Cantacuzino (autor) Probleme ale secolelor XIII și XIV la Cîmpulung și cercetările arheologice de la fosta curte domnească Materiale şi cercetări arheologice 131-140 Română
articol de periodic E., Moscalu (autor) Un tip de ciocan de piatră pentru minerit Note Arheologice 141-144 Română
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) Cîteva secvențe dendrocronologice din așezarea neolitică de la Radovanu Note Arheologice 145-150 Română
articol de periodic GHENUȚĂ, Coman (autor) Un topor de cupru descoperit la Fîstîci (jud. Vaslui) Note Arheologice 151-152 Română
articol de periodic NICOLAE, Conovici (autor) Vasile Culică (necrolog) NECROLOG 153-155 Română
articol de periodic SEBASTIAN, Morintz (autor) Barbu Ionescu (necrolog) NECROLOG 157-159 Română
articol de periodic VL., Dumitrescu (autor) Valentin Vasiliev, Sciții agatîrși pe teritoriul României, Cluj - Napoca, 1980 RECENZII 161-164 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 165-166 Română