Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, 1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) , VASILE, Drâmbocianu (autor) Cercetări arheologice în raza comunei Năeni (Buzău) Studii 171-194 Română
articol de periodic CRISTIAN M., Vlădescu (autor) Masca de paradă de la Romula și încercarea de reconstituire a coifului de cavalerie romană Studii 195-204 Română
articol de periodic VASILE, Palade (autor) Importuri romane rare în două morminte din necropola de la Bîrlad - Valea Seacă Studii 205-216 Română
articol de periodic ȘTEFAN, Oltean (autor) , N., Neagu (autor) , D., Șeclaman (autor) Tehnologia obținerii fierului din minereu și problema continuității istorice pe teritoriul României în mileniul I e.n. Studii 217-232 Română
articol de periodic VLADIMIR, Dumitrescu (autor) În legătură cu două fragmente cu decor de tip Šárka (?) descoperite la Rast Discuţii 233-240 Română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Modificări în structura etno - culturală a Europei de sud - est în eneoliticul tîrziu Discuţii 241-246 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Rescripte imperiale acordate traco - romanilor provinciali Discuţii 247-252 Română
articol de periodic SILVIA, Baraschi (autor) , CONSTANTIN, Chera (autor) Note de topografie medievală dobrogeană Discuţii 253-260 Română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Cercetări paleoclimatice într - o secvență stratigrafică cu Elephas trogontherii și unelte paleolitice, premusteriene de la Amărăști - Fărcaș Materiale şi cercetări arheologice 261-264 Română
articol de periodic ALEXANDRU, Oancea (autor) , PETRE, Gherghe (autor) Depozitul de bronzuri de la Drăguțești, județul Gorj Materiale şi cercetări arheologice 265-269 Română
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) , V., Georgescu (autor) Cetățuia geto - dacă de pe dealul Movila, de la Gura Vitioarei Materiale şi cercetări arheologice 271-282 Română
articol de periodic C. C., Petolescu (autor) Note epigrafice, V Materiale şi cercetări arheologice 282-290 Română
articol de periodic BADESCU, Marin I. (autor) Ștampilele tegulare de la Voinești - Muscel (com. Lerești, jud. Argeș) Materiale şi cercetări arheologice 291-295 Română
articol de periodic ANDREI, Opaiț (autor) O nouă unitate militară atestată la Aegyssus Note Arheologice 297-298 Română
articol de periodic VICTOR, Macarie (autor) Un vas bizantin de cult descoperit la Iași Note Arheologice 299-302 Română
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) Colocviul IX [Civilizația geto - dacilor de la începuturile ei și pînă la cucerirea romană] Cronica vieţii ştiinţifice 303-304 Română
articol de periodic RADU, Harhoiu (autor) Roman Kenk, Sludien zum Beginn der jüngeren römischen Kaiserzeit in der Przeworsk - Kultur, dargestellt am Beispiel der Gräberfelder von Chorula und Spicymierz, Frankfurt am Main, 1977 RECENZII 305-309 Română
articol de periodic PETRE, Diaconu (autor) Constantin Preda, Callatis. Necropola romano - bizantină, București, 1980 RECENZII 309-312 Română
articol de periodic VICTOR, Eskenasy (autor) Importants sites slaves en Slovaguie, Bratislava, 1978 (sub red. acad. Josef Poulik) RECENZII 313-314 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 315-316 Română