Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, 1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PĂUNESCU, Alexandru (autor) Mezoliticul de la Erbiceni și Ripiceni - Izvor, expresie a tardenoazianului nord - vest pontic Studii 479-510 Română
articol de periodic ANN, Dodd-Oprițescu (autor) Ceramica ornamentată cu șnurul din aria culturilor Cucuteni și Cernavodă I Studii 511-528 Română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Contribuții la cunoașterea genezei Hallstattului in sud - estul României Studii 529-536 Română
articol de periodic DAN, Slușanschi (autor) Note epigrafice Discuţii 537-542 Română
articol de periodic BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Despre unele cercetări recente pe “limes alutanus" Discuţii 543-552 Română
articol de periodic IOAN, Andrițoiu (autor) Necropola din epoca bronzului de la Tîrnava (jud. Sibiu) Materiale şi cercetări arheologice 553-561 Română
articol de periodic VIOLETA, Veturia Bazarciuc (autor) Tezaurul geto - dacic de la Bunești, jud. Vaslui Materiale şi cercetări arheologice 563-570 Română
articol de periodic NICOLAE, Conovici (autor) Piese ceramice de interes deosebit descoperite la Piscu Grăsani Materiale şi cercetări arheologice 571-579 Română
articol de periodic GH., Poenaru Bordea (autor) , CRISTIAN M., Vlădescu (autor) Castrul de la Titești, com. Perișanl, jud. Vilcea Materiale şi cercetări arheologice 581-591 Română
articol de periodic C. C., Petolescu (autor) Cronica epigrafică a României (I, 1975 - 1980) Materiale şi cercetări arheologice 593-614 Română
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) Ghenuță Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al județului Vaslui, București, 1980 RECENZII 615-616 Română
articol de periodic LIVIU, Petculescu (autor) Hans - Jörg Kellner, Der römische Verwahrfund von Eining, München, 1978 RECENZII 617-618 Română
articol de periodic ANTAL, Lukacs (autor) Thomas Nägler, Die Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen, București, 1979 RECENZII 619-621 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 623-626 Română