Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, 1981, SCIVA - Studii și cercetări de Istorie Veche și Arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Abrevieri Abrevieri Română
articol de periodic ALEXANDRU, Păunescu (autor) Mezoliticul de la Erbiceni și Ripiceni - Izvor, expresie a tardenoazianului nord - vest pontic Studii 510 Română
articol de periodic ANN, Dodd-Oprițescu (autor) Ceramica ornamentată cu șnurul din aria culturilor Cucuteni și Cernavodă I Studii 528 Română
articol de periodic M., Brudiu (autor) Contribuții la cunoașterea genezei Hallstattului in sud - estul României Studii 536 Română
articol de periodic DAN, Slușanschi (autor) Note epigrafice Discuţii 542 Română
articol de periodic IONANA, Bogdan-Cătăniciu (autor) Despre unele cercetări recente pe “limes alutanus" Discuţii 552 Română
articol de periodic IOAN, Andrițoiu (autor) Necropola din epoca bronzului de la Tîrnava (jud. Sibiu) Materiale şi cercetări arheologice 561 Română
articol de periodic VIOLETA, Veturia Bazarciuc (autor) Tezaurul geto - dacic de la Bunești, jud. Vaslui Materiale şi cercetări arheologice 570 Română
articol de periodic NICOLAE, Conovici (autor) Piese ceramice de interes deosebit descoperite la Piscu Grăsani Materiale şi cercetări arheologice 579 Română
articol de periodic GH., Poenaru Bordea (autor) , CRISTIAN M., Vlădescu (autor) Castrul de la Titești, com. Perișanl, jud. Vilcea Materiale şi cercetări arheologice 591 Română
articol de periodic C. C., Petolescu (autor) Cronica epigrafică a României (I, 1975 - 1980) Materiale şi cercetări arheologice 614 Română
articol de periodic MIRCEA, Babeș (autor) Ghenuță Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al județului Vaslui, București, 1980 RECENZII 616 Română
articol de periodic LIVIU, Petculescu (autor) Hans - Jörg Kellner, Der römische Verwahrfund von Eining, München, 1978 RECENZII 618 Română
articol de periodic ANTAL, Lukacs (autor) Thomas Nägler, Die Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen, București, 1979 RECENZII 621 Română