Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, iulie-septembrie, 1997


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Abrevieri Abrevieri - Română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) καλλατινά (V) Studii 191-198 Română
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) Despre fortificațiile „Cetății Jidovilor'' de la Coțofenii din Dos Discuţii 199-236 Română
articol de periodic NONA, Palincaș (autor) Ceramica de tip Zimnicea-Plovdiv din așezarea de la Căscioarele, jud. Călărași Cercetări arheologice de teren 237-254 Română
articol de periodic GH., Cantacuzino (autor) Observații arheologice la Snagov Cercetări arheologice de teren 255-270 Română
articol de periodic DOREL, Bondoc (autor) Câteva piese sculpturale și epigrafice aflate la Muzeul Olteniei, Craiova Mici descoperiri 271-276 Română
articol de periodic IOAN I., Opriș (autor) O nouă mărturie epigrafică privitoare la staționarea cohortei I Ubiorum la Capidava Mici descoperiri 277-282 Română
articol de periodic I., Barnea (autor) Jurnalul arhiepiscopului Raymund Netzhammer PAGINI DIN ISTORIA ARHEOLOGIEI ŞI NUMISMATICII ÎN ROMÂNIA 283-294 Română
articol de periodic PETRE, Alexandrescu (autor) Festivitățile la 150 de ani de la întemeierea Școlii Franceze de la Atena Cronica 295-296 Română
articol de periodic PETRE, Alexandrescu (autor) Primul Congres internațional de studii pontice (Vama 6-9.09.1997) Cronica 296-297 Română
articol de periodic PETRE, Alexandrescu (autor) Colaborarea româno-elenă și expoziția „Cucuteni. The Last Chalkolithic Great Civilisation of Europe" la Muzeul de Arheologie din Tesalonic, 21 septembrie - 31 decembrie 1997 Cronica 297-301 Română