Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 2001-2002


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) , DESPINA, Gugiu (autor) Un mormânt din epoca bronzului, descoperit la Cârlomănești (jud. Buzău) Studii 5-42 Română
articol de periodic NICOLAE, Mirițoiu (autor) , ANDREI D., Soficaru (autor) , NICU M., Sultana (autor) Analiza antropologică a osemintelor aparținând mormântului din epoca bronzului descoperit la Cârlomănești (jud. Buzău) Studii 43-52 Română
articol de periodic ANCA, Ganciu (autor) Piepteni din corn și os din sec. IV a.Chr.–I p.Chr. de la Dunărea de Jos Studii 53-82 Română
articol de periodic DANIEL, Spânu (autor) Un mormânt de epocă târzie Latène de la Dubova Studii 83-132 Română
articol de periodic FIRICEL, Mădălina (autor) Écrivains originaires de Callatis Studii 133-156 Română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Contribuții la cunoașterea satului dobrogean din epoca romană Studii 157-172 Română
articol de periodic MATEI-POPESCU, Florian (autor) Trupele auxiliare ale armatei romane din Moesia Inferior Studii 173-244 Română
articol de periodic Teze de doctorat Teze de doctorat 243 Română
articol de periodic GEORGE, Trohani (autor) Ceramica geto-dacă din secolele II a.Chr.–I p.Chr. din Câmpia Română Teze de doctorat 245-256 Română
articol de periodic IONIȚĂ, Adrian (autor) Interferențe politice și culturale în spațiul dintre Carpații Meridionali și Dunărea de Jos în secolele XI–XIII Teze de doctorat 257-266 Română
articol de periodic C. C., Petolescu (autor) Cronica epigrafică a României (XIX-XX, 1999-2000) Cronica 267-300 Română
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) Din activitatea Seminarului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Universității din București Cronica 301-306 Română
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) Prof. dr. Bernhard Hänsel – Doctor honoris causa al Universității din București Cronica 307-310 Română
articol de periodic IULIAN, Bîrzescu (autor) ULRICH SINN, Einführung in die klassische Archäologie, C.H. Beck, München, 2000, 239 p., 32 fig. NOTE BIBLIOGRAFICE 321 Română
articol de periodic CRIȘAN, Mușețeanu (autor) ALEXANDRA DIMITROVA-MILČEVA, Terra Sigillata und dünnwandige Keramik aus Moesia Inferior (Nord-Bulgarien), Sofia, 2000, 74 p., 6 fig., 8 tab., 30 pl. NOTE BIBLIOGRAFICE 322-323 Română
articol de periodic THEODOR, Isvoranu (autor) RICHARD REECE, The Later Roman Empire. An Archaeology AD 150–600, Stroud/U.K. – Charleston/U.S.A., 1999, 192 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 324 Română
articol de periodic IONIȚĂ, Adrian (autor) ALFRIED WIECZOREK, HANS-MARTIN HINZ (editori), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Stuttgart, 2000, I–II, 998 p., 551 fig.; III (Katalog), 547 p., 671 fig. NOTE BIBLIOGRAFICE 325-327 Română
articol de periodic IONIȚĂ, Adrian (autor) SYLVIE CANTRELL, CORINNE GOY, CLAUDINE MUNIER, Histoire d’un quartier de Montbéliard (Doubs). Le bourg Saint-Martin (XIIIe–XXe s.), Documents d’archéologie française 83, Série Archéologie préventive, Paris, 2000, 140 p., 101 fig. NOTE BIBLIOGRAFICE 328-329 Română
articol de periodic IONIȚĂ, Adrian (autor) PARASCHIVA VICTORIA BATARIUC, Cahle din Moldova medievală (secolele XIV–XVII), Suceava, 1999, Muzeul Național al Bucovinei, 314 p., 96 fig NOTE BIBLIOGRAFICE 329 Română
articol de periodic IONIȚĂ, Adrian (autor) ALEXANDRU MADGEARU, Românii în opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001, 295 p., 5 fig. NOTE BIBLIOGRAFICE 329-330 Română
articol de periodic RODICA, Ursu Naniu (autor) Studia in honorem Ion Niculiță, Chișinău, Edit. Cartdidact, 1999, 326 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 330-331 Română
articol de periodic IRINA, Achim (autor) Ephemeris Dacoromana, Accademia di Romania, București, 2000, 272 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 332-333 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 333 Română