Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1-4, 2018


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BORONEANȚ, Adina (autor) , MEDA, Toderaș (autor) Considerații preliminare asupra plasticii din situl 4 de la Gothatea Studii 5-48 Română
articol de periodic AUREL-DANIEL, Stănică (autor) , GABRIEL, Vasile (autor) Date arheologice și antropologice despre o necropolă medio-bizantină de la Isaccea–Noviodunum (jud. Tulcea), sectorul Terenul Poliției de Frontieră. Studii 49-120 Română
articol de periodic MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Feldioara înainte și după cavalerii teutoni. Fortificația așezării medievale Studii 121-154 Română
articol de periodic MAREȘ, Ion (autor) Date noi referitoare la obținerea sării din saramură în eneolitic. Brichetaje descoperite în așezarea Cucuteni A-B1 de la Adâncata – Dealul Lipovanului (jud. Suceava) Note şi discuţii 155-176 Română
articol de periodic BIANCA, Preda-Bălănică (autor) , FRÎNCULEASA, Alin (autor) , DANIEL, Garvăn (autor) Un topor cu gaură de înmănușare transversală descoperit la Slon (com. Cerașu, jud. Prahova) Note şi discuţii 177-193 Română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Descoperiri funerare aparținând grupului Ferigile la Stoenești – Valea Miriuței (jud. Argeș) Note şi discuţii 193-212 Română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) Inscription funéraire hellénistique d’Istros Note şi discuţii 213-216 franceză (rezumat în engleză)
articol de periodic C. C., Petolescu (autor) Participarea flotei romane la războiul dacic al împăratului Traian Note şi discuţii 217-224 Română
articol de periodic BĂTRÎNA, Adrian (autor) , BĂTRÎNA, Lia (autor) Din nou despre biserica „Sfântul Nicolae” din Rădăuți Note şi discuţii 225-268 Română
articol de periodic C. C., Petolescu (autor) Cronica epigrafică a României (XXXVII, 2017) Cronica vieţii ştiinţifice 269-286 Română
articol de periodic LIANA, Oța (autor) Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” Cronica vieţii ştiinţifice 287-328 Română
articol de periodic OANA, Damian (autor) „140 de ani de arheologie dobrogeanăˮ. Cronica unei expoziții. Cronica vieţii ştiinţifice 329-336 Română
articol de periodic OANA, Damian (autor) Nufăru 40. Colocviu și expoziție fotodocumentară dedicate cercetării arheologice a unei cetăți bizantine de la gurile Dunării, Proslavița Cronica vieţii ştiinţifice 337-346 Română
articol de periodic FLORIN, Ciulavu (autor) Activitatea monetăriei de la Alba Iulia. Studiu numismatic, istoric și arheologic Teze de doctorat 347-354 Română
articol de periodic ZENO KARL, Pinter (autor) Gânduri despre Dumitru (Mitruț) Țeicu In memoriam 355-358 Română
articol de periodic IULIAN, Bîrzescu (autor) Jenny Strauss Clay, Irad Malkin, Yannis Z. Tzifopoulos (eds.), Panhellenes at Methone: graphê in Late Geometric and Protoarchaic Methone, Macedonia (ca 700 BCE), Trends in Classics - supplementary volumes 44, Editura Walter de Gruyter, Berlin – Boston, 2017, x + 377 p. RECENZII 358-360 Română
articol de periodic IULIAN, Bîrzescu (autor) Nathan Badoud, Le temps de Rhodes. Une chronologie des inscriptions de la cité fondée sur l’étude de ses institutions, Vestigia. Beiträge zur alten Geschichte 63, Editura C.H. Beck, München, 2015, XVII + 542 p., 148 fig. RECENZII 361-363 Română
articol de periodic LIVIU MIHAI, Iancu (autor) Toni Ñaco del Hoyo, Fernando López Sánchez (eds.), War, Warlords, and Interstate Relations in the Ancient Mediterranean, Impact of Empire 28, Leiden – Boston, Editura Brill, 2018, xiv + 504 p. RECENZII 363-366 Română
articol de periodic CRISTINA, Alexandrescu (autor) Christoph Hinker, Ausgewählte Typologien provinzialrömischer Kleinfunde. Eine theoretische und praktische Einführung. Beiträge zur Archäologie 8, Editura LIT, Viena – Berlin, 2013, 368 p., 58 ilustrații RECENZII 367-368 Română
articol de periodic IONIȚĂ, Adrian (autor) Gleb V. Kubarev, Alttürkische Gräber des Altaj, Archäologie in Eurasien, Band 33, Editura Dr. Rudolf Habelt, Bonn, 2017, XII + 402 p., 457 fig. RECENZII 369-372 Română
articol de periodic MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Maria-Venera Rădulescu, Meșteșug, artă, document. Cahlele din Țara Românească, secolele XIV–XVII, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016–2017, 430 p. (incluzând 19 fig. și 158 pl.) RECENZII 372-375 Română
articol de periodic MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Sófalvi András, Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori udvarhelyszéken/Război și autoapărare în scaunul Odorhei în Evul Mediu și epoca Principatului, Erdélyi Múzeum-Egyesület/Editura Muzeului Ardelean, Kolozsvár/Cluj-Napoca, 2017, 616 p. (incluzând 549 fig. și o hartă) RECENZII 375-377 Română
articol de periodic SEBASTIAN OVIDIU, Dobrotă (autor) Ioan Marian Țiplic (ed.), Oameni și comunități în jurul Carpaților (Minerva, IV; Collectanea, 2), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 202 p. RECENZII 378-380 Română
articol de periodic OANA, Damian (autor) Pontica L, 2017 RECENZII 380-385 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 385 Română