Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, 1967


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IULIU, Paul (autor) În legătura cu problema locuințelor de suprafață cu platformă din așezările culturilor Petrești și Cucuteni-Tripolie Studii 3-24 Română
articol de periodic SILVIA, Teodor (autor) Contribuții la cunoașterea ceramicii din secolele III- II î.e.n din Moldova Studii 25-46 Română
articol de periodic MATEI, Mircea Dumitru (autor) Considerații pe marginea unor aspecte sociale ale istoriei orașelor medievale românești Studii 47-62 Română
articol de periodic BITIRI, Maria (autor) , V., Căpitanu (autor) O nouă așezare svideriană în Carpații orientali Cercetări arheologice de teren 63-70 Română
articol de periodic VLADIMIR, Dumitrescu (autor) , ION, Stratan (autor) Necropola de incinerație din epoca bronzului de la Visag (r. Lugoj, reg. Banat) Cercetări arheologice de teren 71-82 Română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) , VALENTINA, Veselovschi-Bușilă (autor) Date noi privind periodizarea culturii Tei și cunoașterea culturii Basarabi (Săpăturile de Ia Novaci, 1961) Cercetări arheologice de teren 83-112 Română
articol de periodic MACREA, Mihail (autor) , D., Protase (autor) , ȘT., Dănilă (autor) Castrul roman de la Orheiul Bistriței (r. Bistrița, reg. Cluj) Cercetări arheologice de teren 113-121 Română
articol de periodic GH., Rădulescu (autor) Un nou mormânt descoperit în necropola din secolul al IV-lea e.n. la Izvorul (r. Giurgiu) Cercetări arheologice de teren 123-127 Română
articol de periodic SUZANA, Doliinescu - Ferche (autor) Un complex din secolul al VI-lea e.n. la Sfințești Cercetări arheologice de teren 127-134 Română
articol de periodic GH., Diaconu (autor) , P., Diaconu (autor) Un mormânt de călăreț nomad din secolele XI-XII descoperit la Movilița (r. Urziceni, reg. București) Cercetări arheologice de teren 135-140 Română
articol de periodic MOGOȘANU, Florea (autor) Prezența lamelelor Dufour în așezările acropaleolitice din Banat Discuţii şi Note 141-146 Română
articol de periodic IVAN, Ordentlich (autor) Două statuete cu „cap mobil" descoperite la Sălacea Discuţii şi Note 147-154 Română
articol de periodic DORIN, Popescu (autor) Câteva considerații asupra perioadei a II-a a epocii bronzului din România (Partea I) Discuţii şi Note 155-166 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Note epigrafice. Seria a X-a: Inscripții din Dacia revizuite 167-182 Română
articol de periodic BĂRCĂCILĂ, Alexandru (autor) Rectificarea interpretării inscripției CIL, III, 8009 ( = 155) Discuţii şi Note 183-184 Română
articol de periodic GH., Petre (autor) O fibulă „digitată" descoperită ln comuna Buleta (r. Hm. Vîlcea) Discuţii şi Note 185-188 Română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Descoperiri recente și mai vechi de monede antice și bizantine în Republica Socialistă România Cronică 189-202 Română
articol de periodic Listă prescurtări Lista prescurtărilor 203-204 Română