Biharea, XLVIII, 2021, Culegere de studii, materiale de etnografie și artă