File din istoria militară a poporului român, I, 1973