Agricultura în Țările Române (1848-1864) - istorie agrară comparată, 1982