Patrimonium Banaticum, III, 2004

  • Anul publicației: 2004
  • Publicată de: Direcția Județeană pentru Cultură Timiș
  • Editura: Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș
  • Localitatea: Timișoara
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Patrimonium Banaticum


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BIAGI, Paolo (autor) , SPATARO, Michela (autor) Noi datări cu radiocarbon în așezările culturii Criș din Banat și Transilvania (România) Arheologie 7
CIOBOTARU, Dan Leopold (autor) , MAILLOL, J M (autor) , MORAVETZ, Iosif (autor) Analize geofizice în situl arheologic Movila lui Deciov, comuna Dudeștii Vechi (jud. Tirniș) Arheologie 21
MORAVETZ, Iosif (autor) Extragerea fitoliților din probele de sol. Metodologie arheologică Arheologie 37
AGHIȚOAIE, Viorica (autor) , DRAȘOVEAN, Florin (autor) Date despre impresiunea unei țesături descoperite în așezarea neolitică târzie de la Foeni-"Cimitirul Ortodox" (jud. Tirniș) Arheologie 47
BOCHIȘ, Bogdan (autor) Contribuții la repertoriul așezărilor Tiszapolgar din Banatul românesc Arheologie 51
CEDICĂ, Valentin (autor) , PETRESCU, Sorin M (autor) Mormintele de incinerație din epoca fierului de Ia Iaz- "Șușara-Rovină" (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) Arheologie 63
TIMOC, Călin (autor) Contribuții la problema aprovizionării cu apă a orașului antic Tibiscum Arheologie 77
FENEȘAN, Costin (autor) Caransebeșul după Caransebeș - note cu privire la destinul nobilimii și orășenimii din Banatul Caransebeșului și Lugojului după anexarea de către Poartă (1658) Istorie 85
MUREȘAN, Sofronie (autor) Elementele matematice ale documentelor cartografice din secolul al XVIII-lea, referitoare la Banat Istorie 101
NEGRESCU, Marlen (autor) Avatarurile unei colecții - Colecția de documente Muzeul Banatului. Studiu de caz Istorie 111
MUNTEANU, Ioan (autor) Componente ale modernizării în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea Istorie 123
CIOBANU, Tiberiu (autor) Istoriografia românească interbelică referitoare la Banatul medieval Istorie 137
CORNEA, Marius (autor) Un tablou de Giovanni Battista Pittoni (1687 - 1767) în colecția Muzeului Banatului Istoria Artei 163
ANDRASY, Diana Mihoc (autor) Mărci de taxă aplicate pe piese de argintărie Istoria Artei 171
MIKLOSIK, Elena (autor) Sculpturi în Timișoara secolului al XIX-lea până la sfârșitul primului război mondial Istoria Artei 183
IOVAN, Ioan (autor) Aurel Ciupe și primatul peisajului Istoria Artei 195
RADOVAN, Ciprian (autor) Despre Paul Neagu, altfel Istoria Artei 209
PINTILIE, Ileana (autor) Ștefan Bertalan. Un demers creator de la natură prin estetica lui Leonardo Istoria Artei 217
HAȚEGAN, Ioan (autor) Interferențe culturale la Dunărea Mijlocie și de Jos în mileniul al II-lea al erei creștine. Privire specială asupra Banatului Istoria Culturii 227
EVSEEV, Ivan (autor) Semiotica culturii: limbajul mâinilor Istoria Culturii 233
BENEA, Doina (autor) Note de lectură (II) RECENZII 251