Materiale și Cercetări Arheologice, IV, 1957


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CONDURACHI, Emil (autor) Șantierul arheologic Histria 009-102
articol de periodic BUJOR, Exspectatus (autor) , FLORESCU, Grigore (autor) , MATROSENCO, Ana (autor) Săpăturile de salvare de la Bumbești 103-118
articol de periodic MACREA, Mihail (autor) Șantierul arheologic Cașolț - Arpașul de Sus. Raport preliminar asupra rezultatelor din campania anului 1955 119-154
articol de periodic ANGELESCU, Nicolae (autor) , MITREA, Bucur (autor) , SPOIALĂ, V. (autor) Săpăturile de salvare de la Noviodunum 155-174
articol de periodic HOREDT, Kurt (autor) Șantierul arheologic Morești 175-186
articol de periodic NESTOR, Ion (autor) , ZAHARIA, Eugenia (autor) Săpăturile de la Sărata Monteoru din 1955 187-194
articol de periodic BARNEA, I. (autor) , MITREA, Bucur (autor) , ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Garvăn (Dinogetia) 195-210
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) , VĂTĂȘIANU, Virgil (autor) Șantierul arheologic Rodna. Raport 1955 211-218
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul (autor) , PREDA, Constantin (autor) , RAȚĂ, S. (autor) Șantierul arheologic Giurgiu 219-238
articol de periodic CONSTANTINESCU, Marius (autor) , DIACONU, Gheorghe (autor) , MATEI, M.D. (autor) , NESTOR, Ion (autor) , OLTEANU, Ștefan (autor) Șantierul arheologic Suceava. Raport preliminar asupra săpăturilor din campania anului 1955 239-280
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) Descoperirile getice de la Cernavoda (1954) și unele aspecte ale începutului formării culturii Latene geto-dace la Dunărea de Jos 281-318
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Două inscripții inedite de la Ilișua 319-324
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Câteva descoperiri arheologice din raionul Medgidia (regiunea Constanța) 325-334
articol de periodic BERCIU, Ion (autor) Descoperiri din epoca feudală timpurie în raionul Alba Iulia 335-360
articol de periodic MARTINOVICI, Trifu (autor) Contribuții la cunoașterea ceramicii din a doua jumătate a secolului al XV-lea pe teritoriul Sucevei 361-372
articol de periodic GROSSU, Alexandru (autor) Considerații paleoecologice și biogeografice asupra moluștelor găsite în săpăturile arheologice și în straturi de loess 373-376