Materiale și Cercetări Arheologice, XIII, 1979


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice din stațiunea paleolitică de la Cotu Miculiți - Comuna Coțușca, județul Botoșani 007-016
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , CRĂCIUNESCU, G. (autor) , STÂNGĂ, Ion (autor) Raport privind săpăturile de la Ostrovul Mare - Campania 1978 017-020
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) , ISTRATE, M. (autor) Probleme noi în așezarea paleolitică - Mălușteni (județul Vaslui) 021-024
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , VLAD, I. (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice și multidisciplinare de la Ciuperceni, județul Teleorman 025-028
articol de periodic NICA, Marin (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea neolitică de la ''Viaduct ''- Cîrcea (jud. Dolj) 029-030
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu (1978) 031-034
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice din 1978, de la Preuțești - ''Haltă'' (jud. Suceava) 035-044
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău, jud. Bihor 045-054
articol de periodic BARTOK, B. (autor) , SZEKELY, Z. (autor) Cuptoarele de ars oale de la Ariușd, jud. Covasna 055-058
articol de periodic OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor) , OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Așezarea neolitică și necropola de la Sarichioi, jud. Tulcea. Campania 1978 059-070
articol de periodic SZEKELY, Z. (autor) , SZEKELY, Zs. (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Peteni 071-072
articol de periodic CRĂCIUNESCU, G. (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Ostrovul Mare - colonie 073-074
articol de periodic ANTONESCU, S. (autor) , MONAH, Dan (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Podei, Tg. Ocna 075-076
articol de periodic LANHUZOV, V. (autor) , TURCU, Mioara (autor) Cercetări de salvare la Militari - Cămpul lui Boja, campania 1978 077-078
articol de periodic MONAH, Dan (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Mărgineni - Cetățuia 079-080
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, com. Dersca. Așezare hallstattiană 081-084
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice întreprinse în anul 1978, în satul Tășad, com. Drăgești, jud. Bihor 085-090
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) Săpăturile din așezarea geto-dacă de la Socu - Bărbătești, jud. Gorj 091-100
articol de periodic ANASTASIU, Florian (autor) , SÂRBU, V. (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică în stațiunea Grădiștea (jud. Brăila). Campania 1978 101-104
articol de periodic CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor din 1978 la cetatea dacică de la Cugir (jud. Alba) 105-108
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Săpăturile arheologice în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov (1978) 109-114
articol de periodic BENEA, Doina (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , MOGA, M. (autor) , PETROVSZKY, R. (autor) Cercetările arheologice din castrul de la Tibiscum 109-118
articol de periodic BUTOIU, M. (autor) , PREDA, Constantin (autor) Așezarea getică de la Sprîncenata (jud. Olt). Săpăturile din 1978 115-118
articol de periodic STOICA, Cornelia (autor) Cercetări arheologice în așezarea geto-dacică de la Cătunu, jud. Dîmbovița 119-123
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Bragadiru. Campania 1978 125-126
articol de periodic BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor efectuate de muzeul orășenesc Huși în anul 1978 127-132
articol de periodic NEMOIANU, Larisa (autor) Sondajul arheologic de la Călinești, jud. Maramureș 133-134
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) , GLODARIU, Ion (autor) , IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Cercetări în incinta sacră a Sarmizegetusei 135-138
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Raport privind săpăturile arheologice de la Răcătău, jud. Bacău 139-142
articol de periodic CONOVICI, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Piscul Crăsani - 1978 143-146
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) , CONSTANTINESCU, Marius (autor) Raport asupra săpăturilor de la Cîrlomănești, jud. Buzău 147-148
articol de periodic GLODARIU, Ion (autor) , IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) , NAGLER, Thomas (autor) , RILL, Martin (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice întreprinse în 1978 la Șura Mică, jud. Sibiu 149-154
articol de periodic NICA, Marin (autor) , POPILIAN, Gheorghe (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în așezarea dacică și prefeudală de la Gropșani 1978 155-158
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Cercetări arheologice privind cultura dacilor din nordul Moldovei în sec. II-III e. n. 159-160
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Mișca, jud. Bihor 161-166
articol de periodic CHELUȚĂ-GEORGESCU, N. (autor) , MUNTEAN-BĂRBULESCU, Maria (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Șantierul arheologic Albești 1978 167-174
articol de periodic COVACEF, Zizi (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice din sectorul V al Cetății Capidava 175-178
articol de periodic CHELUȚĂ-GEORGESCU, N. (autor) Capidava-1978. Cercetări efectuate în necropola romană 179-182
articol de periodic PAPUC, Gheorghe (autor) Tropaeum Traiani 1978. Sectorul ''Poarta de Vest" 183-188
articol de periodic SCORPAN, Constantin (autor) Sacidava - 1978 (Raport preliminar) 189-196
articol de periodic BAUMANN, Victor H. (autor) Cercetări arheologice în zona ''Sarica-Niculițel '' 197-204
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Dinogeția, 1978. Raport privind săpăturile arheologice de sectorul D, Via Principalis (II) 205-206
articol de periodic NICA, Marin (autor) , POPILIAN, Gheorghe (autor) , TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Locusteni, jud. Dolj 207-214
articol de periodic RUSU, Adriana (autor) Cercetări în necropola Muncelu - Brad 219-224
articol de periodic MARINESCU, L. (autor) , SION, A. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice din thermele de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara, Campania 1978) 225-226
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Șantierul arheologic Micia - Necropola. Raport pentru campania de cercetări din 1978 227-230
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) , DAICOVICIU, Hadrian (autor) , PISO, Ioan (autor) , POP, Constantin (autor) , RUSU, Adriana (autor) Șantierul Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Campania 1978) 231-234
articol de periodic POENARU - BORDEA, Gheorghe (autor) , VLĂDESCU, Cristian M. (autor) Săpăturile de salvare de la castrul Arutela din 1978 235-236
articol de periodic BAUMANN, Victor H. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în ''Villa rustica'' din marginea nordică a comunei Niculițel (jud. Tulcea) 237-246
articol de periodic PANAITESCU, Adrian (autor) Descoperiri pe Via Forensis a Municipiului Tropaeum Traiani 247-254
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Raport asupra campaniei de la Fîntînele din anul 1978 255-256
articol de periodic ALDEA, I. Al. (autor) , CIUGUDEAN, Horia (autor) , MOGA, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Ghirbom [Campania 1978]. Raport preliminar 257-262
articol de periodic DIACONU, Gheorghe (autor) , TZONY, M. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Tîrgușoru-Vechi, jud. Prahova 263-264
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad - Valea Seacă. Campania din anul 1978 265-270
articol de periodic DROB, V. (autor) , TZONY, M. (autor) Raport asupra cercetărilor de la Cornești - Crivăț, jud. Dîmbovița 271-272
articol de periodic BUTOIU, M. (autor) , MINCĂ, Aurelia (autor) Descoperiri arheologice în sud-vestul Munteniei, între Limesul alutan și Limesul transalutan 273-274
articol de periodic STÂNGĂ, Ion (autor) Șantierul arheologic Ostrovu-Mare - Porțile de Fier II (1978) 275-276
articol de periodic NEAGU, Nina (autor) , OLTEANU, Ștefan (autor) , TEODORESCU, Victor (autor) Rezultatul cercetărilor arheologice de la Șirna (jud. Pravova) (anul1978) cu privire la secolele III-XI 277-280
articol de periodic ANGHEL, Gh. (autor) , BLĂJAN, Mihai (autor) Săpăturile arheologice de la Sînmiclăuș - ''Gruișor'' , comuna Șona, jud. Alba (1978) 281-284
articol de periodic COMAN, Ghenuță (autor) , MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) , TEODOR, Dan Gh. (autor) Săpăturile arheologice de la Drăgești - Vaslui 285-288
articol de periodic BARBU, M. (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) Săpăturile arheologice de la Bulci (jud. Arad) în anul 1978 289-290
articol de periodic BARBU, M. (autor) , ZDROBA, M. (autor) Cercetările arheologice de la Arad - Vladimirescu 291-296
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice din anul 1978 de la Biharea 297-308
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor de la Slon - Prahova (campania 1978) 309-310
articol de periodic JUGA, Georgeta Maria (autor) Raport preliminar privind cercetarea arheologică de la Mesteacăn, jud. Maramureș 311-314
articol de periodic CHICIDEANU, Ion (autor) , ESKENASY, V. (autor) , JUGA, Georgeta Maria (autor) , MATEI, Ștefan (autor) , POPA, Radu (autor) Șantierul arheologic Sarmisegetusa - jud. Hunedoara (epoca post-romană). Raport privind rezultatele cercetărilor campaniei 1978 315-318
articol de periodic DIACONU, Gheorghe (autor) , DRÂMBOCIANU, Vasile (autor) , TZONY, M. (autor) Șantierul arheologic Pietroasa - Buzău 1978 319-320
articol de periodic HARHOIU, Radu (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Galații Bistriței 321-324
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) O nouă fortificație romano-bizantină în nordul Dobrogei - Topraichioi 325-332
articol de periodic COMAN, Ghenuță (autor) , MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Raport asupra săpăturilor de salvare de la Negrești 333-336
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) , URSU, Traian (autor) , URSU, Viorica (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Chioar 337-340
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) Raport preliminar de cercetari arheologice la Jdioara 341-342
articol de periodic GYLAI, Paul (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Lita 343-344
articol de periodic ESKENASY, V. (autor) Cercetările arheologice de la Mălăiești și Sălașul de Sus, jud. Hunedoara. Campania 1978 345-348
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , POPESCU, Rica (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Vaslui - Curțile Domnești din anul 1978 349-352
articol de periodic DIACONESCU, Petre (autor) , IONESCU, C. (autor) Cercetări arheologice în zona fostei străzi "Rapsodiei" din Tîrgoviște - Biserica Stela Veche I 353-368
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) , PARAGINĂ, Anton (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Adjudul Vechi 369-370
articol de periodic CĂPĂȚÎNĂ, D. (autor) , HARHOIU, Radu (autor) , VRABIE, V. (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Slobozia 371-374
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Considerații arheologice privind necopola satului Mănești - Buftea (sec. IV-V) 375-378
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Necropola medievală de la Enisala (jud. Tulcea). Raport preliminar asupra campaniei de săpături din anul 1978 379-386
articol de periodic UZUM, Ilie (autor) Săpăturile arheologice de la Ildia (com. Ciclova Română) - Campania 1978 387-390
articol de periodic BOZU, O. (autor) , GUMĂ, Marian (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) , UZUM, Ilie (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Gornea Libcova 391-394
articol de periodic GYLAI, Paul (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Săvădisla 395-396
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Curtea Nouă din București 397-400
articol de periodic ȚICO, Cristian (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor de salvare efectuate la hanurile Zlătari și Constantin Vodă din București. Campania 1978 401-404
articol de periodic RĂDULESCU, Alexandru (autor) Mărturii istorice în Piața Operei din Timișoara 405-408
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Considerații antropologice privind populația medievală din Câmpia Română 409-412
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) , CHICIDEANU, Ion (autor) , DRĂGUȘ, D. (autor) , LEAHU, V. (autor) , TROHANI, George (autor) , ULANICI, A. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice din anul 1978 la Turnu Măgurele 413-414
articol de periodic CANTACUZINO, Gh. I. (autor) , GÎSCAN, G. (autor) , SIRU, A. (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Turnu 415-420
articol de periodic CONOVICI, Nicolae (autor) O locuință medievală din secolul VI descoperită în Orașul de Floci 421-423