Materiale și Cercetări Arheologice, 14, anul 1980

  • Anul publicației: 1980
  • Publicată de: Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BRUDIU, Mihai Cercetările arheologice în stațiunea arheologică de la Cotu Miculinți, jud. Botoșani 005-012
BORONEANȚ, Vasile Săpăturile de la Cladova, com. Păuliș, jud. Arad 013-015
DRÂMBOCIANU, Vasile Cercetările arheologice de la Vadu Sorești, com. Zărnești, jud. Buzău 016-024
COMȘA, Eugen Săpăturile arheologice de la Radovanu 025-028
NICA, Marin Săpăturile de la Cârcea 029-035
POPUȘOI, Eugenia Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui 036-052
IGNAT, Doina Cercetările arheologice de la Suplacu de Barcău 053-054
ISTRATE, M. Așezarea neolitică Starcevo-Criș de la "Via Schineni" (com. Mălușteni) 055-057
HAȘOTTI, Puiu Așezarea aparținând culturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou 058-066
HARȚUCHI, Nicolae Raport asupra săpăturilor arheologice de la Lișcoteanca, jud. Brăila 067-085
ANTONESCU, S., BUJOR, Alexe, MONAH, Dan Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din comuna Poduri, jud. Bacău. 086-099
MARINESCU-BÎLCU, Silvia Drăgușeni, (jud. Botoșani). Raport de săpături 100-102
BOLOMEY, Alexandra Exploatarea animalelor în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni, jud. Botoșani 103-106
DRAGOMIR, I.T. Săpăturile arheologice în așezarea eneolitică de la Puricani, jud. Galați 107-120
TURCU, Mioara Sondajul de la Militari "Câmpul Boja" 121-123
LASZLO, A. Șantierul arheologic Malnaș Peteni, jud. Covasna 124-126
CHICIDEANU, Ion Săpăturile arheologice de la Costeștii din Vale, jud. Dâmbovița 127-128
SZEKELY, Z. Considerații arheologice privind așezarea din epoca bronzului de la Peteni, jud. Covasna 129-133
KACSO, Karol Raport asupra cercetărilor de la Oarța de Jos, jud. Maramureș 134-136
DUMITRAȘCU, Sever Săpăturile arheologice de la Biharea 137-145
LĂZURCĂ, Elena, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Noi descoperiri arheologice la Enisala, jud. Tulcea 146-156
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Sondajul efectuat în așezarea antică de la Vișina, com. Jurilovca, jud. Tulcea 157-160
ANDRIȚOIU, Ioan, DAICOVICIU, Hadrian, RUSU, Adriana Verificări în incinta sacră a Sarmizegetusei 161-163
BAZARCIUC, Violeta-Veturia Cetatea geto-dacică de la Bunești-Dealul Bobului, jud. Vaslui 164-177
URSACHI, Vasile Noi elemente de fortificație în așezarea geto-dacică de la Brad 178-182
BERCIU, Dumitru, IOSIFARU, Mariana Săpăturile arheologice de la Ocnița, jud. Vâlcea 183-185
GHERGHE, Petre Așezarea geto-dacică de la Socu-Bărbătești 186-190
TURCU, Mioara Cercetări asupra așezărilor de la Bragadiru-București 191-194
STOICA, Cornelia Cercetări arheologice în așezarea geto-dacică de la Cătunu, jud. Dâmbovița 195-199
DIACONESCU, Mihai, DROB, V. Săpăturile de la Ocnița-Dâmbovița 200-208
ANASTASIU, Florian, SÂRBU, V. Cercetările arheologice de la Grădiștea, jud. Brăila 209-218
IRIMIA, Mihai Cercetări în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov 219-224
ȘADURSCHI, Paul, TEODOR, Silvia Așezarea din cea de a doua epocă a fierului de la Lozna, jud. Botoșani 225-237
JUGA, Georgeta Maria Raport preliminar privind cercetarea arheologică de la Mesteacăn, jud. Maramureș 238-239
MATEI, Alexandru V. Așezarea dacilor liberi de la Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj 240-242
IGNAT, Mircea Cercetările arheologice de la Dolheștii Mari 243-245
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil, MIRIȚOIU, Nicolae, UDRESCU, Marian Ștefan Raport preliminar privind cercetările de la Târzia, com. Brusturi-Drăgănești, jud. Neamț 246-253
NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit Raport asupra cercetărilor de la Locusteni, jud. Dolj. 254-260
BICHIR, Gheorghe Săpăturile de la Colonești-Guești 261-264
DOMĂNEANȚU, Catrinel Rezultatele săpăturilor de la Nuntași 265-266
OPAIȚ, Andrei, SION, A., VASILIU, I. Aegyssus 267-275
ALICU, Dorin, DAICOVICIU, Hadrian, PISO, Ioan, POP, Constantin, RUSU, Adriana Săpăturile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 276-282
ALDEA, I. Al., MOGA, Vasile Cercetările arheologice de la Ghirbom, com. Berghin, jud. Alba 283-285
CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, LUCĂCEL, V., MATEI, Alexandru V. Săpăturile arheologice și lucrările de restaurare și conservare executate la Porolissum (Moigrad) 286-288
GUDEA, Nicolae Săpăturile din castrul roman de la Feldioara 289-291
ISAC, Dan Castrul roman de la Gilău, jud. Cluj 292-297
BENEA, Doina, BONA, Petru, MEDELEȚ, Florin, PETROVSZKY, R. Cercetările arheologice de la Tibiscum 298-303
BAUMANN, Victor H. Cercetările arheologice din ferma romană de la Telița 304-313
BRUDIU, Mihai Săpăturile de salvare din Castellum de pământ (secolele II-III e.n.) descoperit la Galați 314-320
ȘADURSCHI, Paul "Troianul" Moldovei de Sus 321-334
OPAIȚ, Andrei, ZAHARIADE, Mihai Cercetările arheologice de la fortificația romano-bizantină de la Topraichioi-Babadag 335-341
BUCOVALĂ, Mihai, PAPUC, Gheorghe Cercetările arheologice de la Ovidiu, jud. Constanța 342-347
TZONY, M. Termele de la Pietroasele 348-350
CHIȚU, Ștefan, POPILIAN, Gheorghe, VASILESCU, M. Săpăturile arheologice de la Romula 351-353
POPILIAN, Gheorghe Săpăturile din așezarea civilă a castrului roman de la Slăveni 354-356
NICA, Marin, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit, TOROPU, Octavian, TUDOR, Dumitru Șantierul arheologic de la Sucidava-Corabia 357-363
POPILIAN, Gheorghe Săpăturile arheologice din necropola plană a Sucidavei 364-365
BEJAN, Adrian Așezarea din secolele III-IV e.n. de la Hodoni-Pustă, jud. Timiș 366-372
NICU, Mircea, TAU, Stela Necropola birituală din secolul IV e.n. de la Barcea, jud. Galați 373-397
BRUDIU, Mihai Rezultatul cercetărilor de la Vânători, jud. Galați 398-406
PALADE, Vasile Necropola din secolul IV și începutul secolului V e.n. de la Bârlad-Valea Seacă 407-416
NEAGU, Nina, OLTEANU, Ștefan, TEODORESCU, Victor Rezultatele cercetărilor arheologice de la Șirna-Prahova 417-422
MUSCA, Luciana, MUSCA, Tiberiu Săpăturile arheologice de la Băleni-Români, jud. Dâmbovița 423-429
DOLINESCU-FERCHE, Suzana Cercetările arheologice de la Dulceanca II 430-431
MITREA, Ion Șantierul arheologic de la Izvoare-Bahna 432-449
COMAN, Ghenuță, MAXIM-ALAIBA, Ruxandra Săpăturile arheologice de la Gura Idrici-Vaslui 450-454
TEODORU, Dan G. Cercetări în așezarea din secolele VII - VIII de la Lozna-Străteni, jud. Botoșani 455-461
COMAN, Ghenuță, MAXIM-ALAIBA, Ruxandra, TEODORU, Dan G. Săpăturile arheologice de la Drăgești-Vaslui 462-467
CONSTANTINESCU, Gheorghe, PARAGINĂ, Anton Cercetările arheologice de la Budești-Cotești, jud. Vrancea 468-479
VASILIU, I. Cercetările arheologice întreprinse în cimitirul feudal timpuriu (secolele XI - XII) de la Isaccea 480-487
ANGHEL, Gh., BLĂJAN, Mihai Săpăturile arheologice de la Sânmiclăuș, com. Șona, jud. Alba 488-492
CUSTUREA, Gabriel, DIACONU, Petre, PAPASIMA, Tudor, VLĂDILĂ, P. Rezultatele săpăturilor arheologice din insula Păcuiul lui Soare 493-495
POPA, Radu, ȘTEFĂNESCU, Radu Șantierul arheologic Ungra, jud. Brașov 496-503
ZOLTAN, Szekely Cercetări arheologice în necropola feudală de la Peteni (sec. XII). Date arheologice preliminare 504-508
GEORGESCU, Laurenția Materialul osteologic uman descoperit în necropola din secolul XII de la Peteni 509-513
BEJAN, Adrian Cetatea feudală Jdioara. Sat Jdioara, com. Criciova, jud. Timiș 514-523
RĂDULESCU, Alexandru Cercetările arheologice de la Satchinez. Jud. Timiș 524-529
ESKENASY, V., RUSU, Adrian Andrei Cercetări arheologice la cetatea de la Mălăieși. Jud. Hunedoara 530-536
CĂPĂȚÎNĂ, D., HARHOIU, Cristina, VRABIE, V. "Cetatea din insulă" - Giurgiu 537-544
CANTACUZINO, Gh. I. Cercetările arheologice de la Cetatea Turnu 545-548
EMANDI, Emilian I., MATEI, M.D. Cercetările din bazinul superior al Șomuzului Mare. Săpăturile arheoogice de la Vornicenii Mari (Tulova) 549-557
ANDRONIC, Alexandru, POPESCU, Rica Cercetările arheologice de la Vaslui. Curțile Domnești 558-565
POPESCU, Rica Săpăturile arheologice de la Dealul Paiului-Vaslui 566-571
POPOVICI-BALTĂ, R. Cercetări arheologice în așezările rurale medievale de la Borniș. Com Dragomirești, jud. Neamț (secolele XV - XVII) 572-578
RĂDULESCU, Alexandru Cercetările de la Mânăștiur, jud. Timiș 579-587
POP, Dina, POPOVICI-BALTĂ, R. Săpăturile arheologice din așezarea rurală medievală de la Negrești-Neamț 588-590
ARTIMON, Alexandru, PARAGINĂ, Anton Descoperiri de epocă feudală de la Adjudu Vechi. Jud. Vrancea 591-597
ARTIMON, Alexandru Cercetările arheologice din așezarea medievală de la Târgul Trotuș. Jud. Bacău 598-618
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Necropola medievală de la Enisala 619-625
ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetările de la Mănești-Buftea 626-631
PANAIT, Panait I. Cercetări privind palatul Curții Noi din București 632-635
BORONEANȚ, Vasile Săpături arheologice de la Ostrovu Mare - Porțile de Fier II 636-640
STÂNGĂ, Ion Cercetări în așezarea neolitică de la Ostrovu Mare - km 876, "Porțile de Fier II" 641-646
CRĂCIUNESCU, G. Așezarea feudală din Ostrovu Mare - km. 875 647-651
AZVADUROV, H., BORONEANȚ, Vasile, COTEȚ, P., NEAGU, Th., POPESCU, D., POSTOLACHE, T., TERZEA, Elena, VLAD, I. Cercetările arheologice și multidisciplinare de la Ciuperceni-Turnu Măgurele, jud. Teleorman 652-657
BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana Săpăturile pe linia de fortificații transalutană 658-660
GUDEA, Nicolae Cercetările de teren și săpăturile arheologice efectuate pe linia de turnuri în sectorul de nord-vest al limesului Daciei 661-663
CHIFOR, Ioan, JUNGBERT, Bela, POP, Constantin Săpăturile de la Gherla 664-667
CONSTANTINESCU, Marius Săpăturile de la Ulmeni 668-671