Materiale și Cercetări Arheologice, XIV, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Cercetările arheologice în stațiunea arheologică de la Cotu Miculinți, jud. Botoșani 005-012
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Săpăturile de la Cladova, com. Păuliș, jud. Arad 013-015
articol de periodic DRÂMBOCIANU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Vadu Sorești, com. Zărnești, jud. Buzău 016-024
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Săpăturile arheologice de la Radovanu 025-028
articol de periodic NICA, Marin (autor) Săpăturile de la Cârcea 029-035
articol de periodic POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui 036-052
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Cercetările arheologice de la Suplacu de Barcău 053-054
articol de periodic ISTRATE, M. (autor) Așezarea neolitică Starcevo-Criș de la "Via Schineni" (com. Mălușteni) 055-057
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Așezarea aparținând culturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou 058-066
articol de periodic HARȚUCHI, Nicolae (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice de la Lișcoteanca, jud. Brăila 067-085
articol de periodic ANTONESCU, S. (autor) , BUJOR, Alexe (autor) , MONAH, Dan (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din comuna Poduri, jud. Bacău. 086-099
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Drăgușeni, (jud. Botoșani). Raport de săpături 100-102
articol de periodic BOLOMEY, Alexandra (autor) Exploatarea animalelor în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni, jud. Botoșani 103-106
articol de periodic DRAGOMIR, I.T. (autor) Săpăturile arheologice în așezarea eneolitică de la Puricani, jud. Galați 107-120
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Sondajul de la Militari "Câmpul Boja" 121-123
articol de periodic LASZLO, A. (autor) Șantierul arheologic Malnaș Peteni, jud. Covasna 124-126
articol de periodic CHICIDEANU, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Costeștii din Vale, jud. Dâmbovița 127-128
articol de periodic SZEKELY, Z. (autor) Considerații arheologice privind așezarea din epoca bronzului de la Peteni, jud. Covasna 129-133
articol de periodic KACSO, Karol (autor) Raport asupra cercetărilor de la Oarța de Jos, jud. Maramureș 134-136
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice de la Biharea 137-145
articol de periodic LĂZURCĂ, Elena (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Noi descoperiri arheologice la Enisala, jud. Tulcea 146-156
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Sondajul efectuat în așezarea antică de la Vișina, com. Jurilovca, jud. Tulcea 157-160
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) , DAICOVICIU, Hadrian (autor) , RUSU, Adriana (autor) Verificări în incinta sacră a Sarmizegetusei 161-163
articol de periodic BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Cetatea geto-dacică de la Bunești-Dealul Bobului, jud. Vaslui 164-177
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Noi elemente de fortificație în așezarea geto-dacică de la Brad 178-182
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) , IOSIFARU, Mariana (autor) Săpăturile arheologice de la Ocnița, jud. Vâlcea 183-185
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) Așezarea geto-dacică de la Socu-Bărbătești 186-190
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Cercetări asupra așezărilor de la Bragadiru-București 191-194
articol de periodic STOICA, Cornelia (autor) Cercetări arheologice în așezarea geto-dacică de la Cătunu, jud. Dâmbovița 195-199
articol de periodic DIACONESCU, Mihai (autor) , DROB, V. (autor) Săpăturile de la Ocnița-Dâmbovița 200-208
articol de periodic ANASTASIU, Florian (autor) , SÂRBU, V. (autor) Cercetările arheologice de la Grădiștea, jud. Brăila 209-218
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Cercetări în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov 219-224
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Așezarea din cea de a doua epocă a fierului de la Lozna, jud. Botoșani 225-237
articol de periodic JUGA, Georgeta Maria (autor) Raport preliminar privind cercetarea arheologică de la Mesteacăn, jud. Maramureș 238-239
articol de periodic MATEI, Alexandru V. (autor) Așezarea dacilor liberi de la Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj 240-242
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Cercetările arheologice de la Dolheștii Mari 243-245
articol de periodic MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) , MIRIȚOIU, Nicolae (autor) , UDRESCU, Marian Ștefan (autor) Raport preliminar privind cercetările de la Târzia, com. Brusturi-Drăgănești, jud. Neamț 246-253
articol de periodic NICA, Marin (autor) , POPILIAN, Gheorghe (autor) , TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor) Raport asupra cercetărilor de la Locusteni, jud. Dolj. 254-260
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Colonești-Guești 261-264
articol de periodic DOMĂNEANȚU, Catrinel (autor) Rezultatele săpăturilor de la Nuntași 265-266
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) , SION, A. (autor) , VASILIU, I. (autor) Aegyssus 267-275
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) , DAICOVICIU, Hadrian (autor) , PISO, Ioan (autor) , POP, Constantin (autor) , RUSU, Adriana (autor) Săpăturile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 276-282
articol de periodic ALDEA, I. Al. (autor) , MOGA, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Ghirbom, com. Berghin, jud. Alba 283-285
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) , LUCĂCEL, V. (autor) , MATEI, Alexandru V. (autor) Săpăturile arheologice și lucrările de restaurare și conservare executate la Porolissum (Moigrad) 286-288
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Săpăturile din castrul roman de la Feldioara 289-291
articol de periodic ISAC, Dan (autor) Castrul roman de la Gilău, jud. Cluj 292-297
articol de periodic BENEA, Doina (autor) , BONA, Petru (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , PETROVSZKY, R. (autor) Cercetările arheologice de la Tibiscum 298-303
articol de periodic BAUMANN, Victor H. (autor) Cercetările arheologice din ferma romană de la Telița 304-313
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Săpăturile de salvare din Castellum de pământ (secolele II-III e.n.) descoperit la Galați 314-320
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) "Troianul" Moldovei de Sus 321-334
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) , ZAHARIADE, Mihai (autor) Cercetările arheologice de la fortificația romano-bizantină de la Topraichioi-Babadag 335-341
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) , PAPUC, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Ovidiu, jud. Constanța 342-347
articol de periodic TZONY, M. (autor) Termele de la Pietroasele 348-350
articol de periodic CHIȚU, Ștefan (autor) , POPILIAN, Gheorghe (autor) , VASILESCU, M. (autor) Săpăturile arheologice de la Romula 351-353
articol de periodic POPILIAN, Gheorghe (autor) Săpăturile din așezarea civilă a castrului roman de la Slăveni 354-356
articol de periodic NICA, Marin (autor) , TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor) , TOROPU, Octavian (autor) , TUDOR, Dumitru (autor) Șantierul arheologic de la Sucidava-Corabia 357-363
articol de periodic POPILIAN, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din necropola plană a Sucidavei 364-365
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) Așezarea din secolele III-IV e.n. de la Hodoni-Pustă, jud. Timiș 366-372
articol de periodic NICU, Mircea (autor) , TAU, Stela (autor) Necropola birituală din secolul IV e.n. de la Barcea, jud. Galați 373-397
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Rezultatul cercetărilor de la Vânători, jud. Galați 398-406
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Necropola din secolul IV și începutul secolului V e.n. de la Bârlad-Valea Seacă 407-416
articol de periodic NEAGU, Nina (autor) , OLTEANU, Ștefan (autor) , TEODORESCU, Victor (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice de la Șirna-Prahova 417-422
articol de periodic MUSCA, Luciana (autor) , MUSCA, Tiberiu (autor) Săpăturile arheologice de la Băleni-Români, jud. Dâmbovița 423-429
articol de periodic DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Cercetările arheologice de la Dulceanca II 430-431
articol de periodic MITREA, Ion (autor) Șantierul arheologic de la Izvoare-Bahna 432-449
articol de periodic COMAN, Ghenuță (autor) , MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Săpăturile arheologice de la Gura Idrici-Vaslui 450-454
articol de periodic TEODORU, Dan G. (autor) Cercetări în așezarea din secolele VII - VIII de la Lozna-Străteni, jud. Botoșani 455-461
articol de periodic COMAN, Ghenuță (autor) , MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) , TEODORU, Dan G. (autor) Săpăturile arheologice de la Drăgești-Vaslui 462-467
articol de periodic CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) , PARAGINĂ, Anton (autor) Cercetările arheologice de la Budești-Cotești, jud. Vrancea 468-479
articol de periodic VASILIU, I. (autor) Cercetările arheologice întreprinse în cimitirul feudal timpuriu (secolele XI - XII) de la Isaccea 480-487
articol de periodic ANGHEL, Gh. (autor) , BLĂJAN, Mihai (autor) Săpăturile arheologice de la Sânmiclăuș, com. Șona, jud. Alba 488-492
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , DIACONU, Petre (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) , VLĂDILĂ, P. (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice din insula Păcuiul lui Soare 493-495
articol de periodic POPA, Radu (autor) , ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) Șantierul arheologic Ungra, jud. Brașov 496-503
articol de periodic ZOLTAN, Szekely (autor) Cercetări arheologice în necropola feudală de la Peteni (sec. XII). Date arheologice preliminare 504-508
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Materialul osteologic uman descoperit în necropola din secolul XII de la Peteni 509-513
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) Cetatea feudală Jdioara. Sat Jdioara, com. Criciova, jud. Timiș 514-523
articol de periodic RĂDULESCU, Alexandru (autor) Cercetările arheologice de la Satchinez. Jud. Timiș 524-529
articol de periodic ESKENASY, V. (autor) , RUSU, Adrian Andrei (autor) Cercetări arheologice la cetatea de la Mălăieși. Jud. Hunedoara 530-536
articol de periodic CĂPĂȚÎNĂ, D. (autor) , HARHOIU, Cristina (autor) , VRABIE, V. (autor) "Cetatea din insulă" - Giurgiu 537-544
articol de periodic CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Cercetările arheologice de la Cetatea Turnu 545-548
articol de periodic EMANDI, Emilian I. (autor) , MATEI, M.D. (autor) Cercetările din bazinul superior al Șomuzului Mare. Săpăturile arheoogice de la Vornicenii Mari (Tulova) 549-557
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , POPESCU, Rica (autor) Cercetările arheologice de la Vaslui. Curțile Domnești 558-565
articol de periodic POPESCU, Rica (autor) Săpăturile arheologice de la Dealul Paiului-Vaslui 566-571
articol de periodic POPOVICI-BALTĂ, R. (autor) Cercetări arheologice în așezările rurale medievale de la Borniș. Com Dragomirești, jud. Neamț (secolele XV - XVII) 572-578
articol de periodic RĂDULESCU, Alexandru (autor) Cercetările de la Mânăștiur, jud. Timiș 579-587
articol de periodic POP, Dina (autor) , POPOVICI-BALTĂ, R. (autor) Săpăturile arheologice din așezarea rurală medievală de la Negrești-Neamț 588-590
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) , PARAGINĂ, Anton (autor) Descoperiri de epocă feudală de la Adjudu Vechi. Jud. Vrancea 591-597
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Cercetările arheologice din așezarea medievală de la Târgul Trotuș. Jud. Bacău 598-618
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Necropola medievală de la Enisala 619-625
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetările de la Mănești-Buftea 626-631
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Cercetări privind palatul Curții Noi din București 632-635
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Săpături arheologice de la Ostrovu Mare - Porțile de Fier II 636-640
articol de periodic STÂNGĂ, Ion (autor) Cercetări în așezarea neolitică de la Ostrovu Mare - km 876, "Porțile de Fier II" 641-646
articol de periodic CRĂCIUNESCU, G. (autor) Așezarea feudală din Ostrovu Mare - km. 875 647-651
articol de periodic AZVADUROV, H. (autor) , BORONEANȚ, Vasile (autor) , COTEȚ, P. (autor) , NEAGU, Th. (autor) , POPESCU, D. (autor) , POSTOLACHE, T. (autor) , TERZEA, Elena (autor) , VLAD, I. (autor) Cercetările arheologice și multidisciplinare de la Ciuperceni-Turnu Măgurele, jud. Teleorman 652-657
articol de periodic BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Săpăturile pe linia de fortificații transalutană 658-660
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Cercetările de teren și săpăturile arheologice efectuate pe linia de turnuri în sectorul de nord-vest al limesului Daciei 661-663
articol de periodic CHIFOR, Ioan (autor) , JUNGBERT, Bela (autor) , POP, Constantin (autor) Săpăturile de la Gherla 664-667
articol de periodic CONSTANTINESCU, Marius (autor) Săpăturile de la Ulmeni 668-671