Materiale și Cercetări Arheologice, 15, anul 1983

  • Anul publicației: 1983
  • Publicată de: Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BRUDIU, Mihai Rezultatele cercetărilor paleolitice din stațiunea de la Cotu Miculiți, jud. Botoșani 007-013
AZVADUROV, H., BORONEANȚ, Vasile, COTEȚ, P., NEAGU, Th., POPESCU, D., ROMAN, Ștefania, SERINI, V., TERZEA, Elena, VLAD, I. Principalele rezultate ale cercetărilor de la Ciuperceni-Tr. Măgurele 014-016
BORONEANȚ, Vasile Cercetările arheologice de la Ostrovu Mare-km 873, jud. Mehedinți 017-018
BORONEANȚ, Vasile, HUREZAN, P., ZDROBA, M. Săpăturile arheologice de la Cladova, jud. Arad 019-022
MINCĂ, Aurelia, NICA, Marin Săpături arheologice în așezarea neolitică de la Grădinile, jud. Olt 023-027
POPUȘOI, Eugenia Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui 028-036
IGNAT, Doina Cercetările arheologice de la Suplacu de Barcău, jud. Bihor 037-040
HAȘOTTI, Puiu Săpăturile arheologice de la Medgidia-Satu Nou, jud. Constanța 041-044
NICA, Marin Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la ''Viaduct Cîrcea'', jud. Olt 045-049
LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Iclod (1977-1981) 050-061
COMȘA, Eugen Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu 062-064
COMȘA, Eugen Rezultatele săpăturilor de salvare de la ''Măgura Cuneștilor'' 065-069
DRAGOMIR, I.T. Săpăturile arheologice din așezarea cucuteniană de la Berești ''Dealul Bulgarului'', jud. Galați 070-081
MARINESCU-BÎLCU, Silvia Cercetările de la Drăgușeni, jud. Botoșani 082-085
ȘADURSCHI, Paul Așezarea neolitică din turbăria de la Lozna, jud. Botoșani 086-092
ANDRIȚOIU, Ioan Șantierul arheologic Boiu 093-097
CHICIDEANU, Ion Săpăturile arheologice de la Grojdibodu, jud. Olt 098-102
CHICIDEANU, Ion Săpăturile arheologice de la Călugăreni, jud. Gorj 103-107
TUDOR, Ersilia Săpăturile arheologice de la Odaia Turcului, jud. Dâmbovița 108-111
FLORESCU, Adrian, FLORESCU, Marilena Cercetările arheologice de la Cîndești-Coasta Banului, com. Dumbrăveni, jud. Vrancea 112-123
FLORESCU, Adrian, FLORESCU, Marilena Observații recente cu privire la sistemul de fortificație al stațiunii de la Mănăstioara-Fitionești 124-130
GAIU, Corneliu, MARINESCU, George Săpăturile de la Archiud ,"Hînsuri'', com. Teaca, jud. Bistrița Năsăud 131-134
GUMĂ, Marian, SĂCĂRIN, Caius Cercetările arheologice de la ''Stenca'' Liubcovei 135-137
CHIDIOȘAN, Nicolae Raport asupra săpăturilor întreprinse în satul Tășad, com. Drăgești, jud. Bihor 138-142
ZOLTAN, Szekely Rezultatul ultimelor cercetări din județul Covasna, în așezări din epoca bronzului și prima vîrstă a fierului 143-148
TĂTULEA, Corneliu Mărgărit Săpăturile din așezarea hallstattiană timpurie de la Portărești, jud. Dolj 149-154
ALDEA, I. Al., CIUGUDEAN, Horia, VASILIEV, V. Cercetări în așezarea fortificată din prima vîrstă a fierului de la Teleac, jud. Alba 155-158
GUMĂ, Marian, SĂCĂRIN, Caius Șantierul arheologic Valea Timișului - "Rovină'' 159-160
IRIMIA, Mihai Cercetări arheologice în așezarea hallstattiană de la Gura Canliei, jud. Constanța 161-171
VASILIEV, V., ZRÎNYI, A. Raport asupra cercetărilor de la Chendu, jud. Mureș 172-173
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Cercetările din așezarea antică de la Vișina, com. Jurilovca, jud. Tulcea (secolele VI-V î. e.n.) 174-177
ȘTEFAN, Alexandru Simion Cercetări aerofotografice în anii 1978-1980 178-192
CONOVICI, Nicolae, NEAGU, Marian Șantierul arheologic Piscu Crăsani 193-200
CĂPITANU, Viorel Cercetări arheologice în așezarea geto-dacă de la Răcătău, jud. Bacău 201-210
BAZARCIUC, Violeta-Veturia Cetatea geto-dacă de la Bunești, jud. Vaslui 211-217
TĂTULEA, Corneliu Mărgărit Sondaj arheologic în cetatea geto-dacă de la Bîzdîna, jud. Dolj 218-225
BERCIU, Dumitru, IOSIFARU, Mariana Săpăturile arheologice de la Ocnița, jud. Vîlcea 226-228
TURCU, Mioara Cercetări arheologice la Bragadiru 229-231
ANDRIȚOIU, Ioan, DAICOVICIU, Hadrian, FERENCZI, Istvan, GLODARIU, Ion, IAROSLAVSCHI, Eugen, RUSU, Adriana Cercetări arheologice la Sarmizegetusa Regia 232-234
ANASTASIU, Florian, SÂRBU, V. Cercetările arheologice din așezarea geto-dacă de la Grădiștea, jud. Brăila 235-241
GLODARIU, Ion, IAROSLAVSCHI, Eugen, NAGLER, Thomas, RILL, Martin Cercetări arheologice la Șura Mică 242-245
ALICU, Dorin, DAICOVICIU, Hadrian, ILIEȘ, Constantin, PISO, Ioan, POP, Constantin, SOROCEANU, Alina Săpăturile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 246-275
MOGA, Vasile Cercetări arheologice în castrul roman de la Apulum 276-280
HALASU, A., IAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Șantierul arheologic Cluj-Mănăștur 281-286
BAJUSZ, Ștefan, CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) I. Castrul de pe ''Pomet'' 285-288
GAIU, Corneliu, MARINESCU, George, PROTASE, Dumitru Cercetările arheologice din castrul roman de la Ilișua, jud. Bistrița Năsăud 289-292
DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan Castrul roman Gilău 293-296
DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan, PISO, Ioan Castrul roman de la Cășei 297-298
ARDEVAN, Radu, PROTASE, Dumitru Săpăturile de salvare de la Gherla 299-303
GUDEA, Nicolae Cercetările și săpăturile arheologice executate pe linia înintată de turnuri a limesului de vest 304-305
BENEA, Doina Cercetările arheologice de la Tibiscum 306-323
CHIȚU, Ștefan, POPILIAN, Gheorghe, VASILESCU, M. Săpăturile arheologice de la Romula 324-326
BÎCIU, F., NICA, Marin, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit, TUDOR, Dumitru Șantierul arheologic Sucidava Celei 327-335
BARDAȘU, Petre, BICHIR, Gheorghe Șantierul arheologic Stolniceni-Buridava 336-343
POPILIAN, Gheorghe Săpăturile arheologice din așezarea civilă a castrului de la Slăveni, jud. Olt 344-345
POENARU - BORDEA, Gheorghe, VLĂDESCU, Cristian M. Cercetările arheologice în castrul roman de la Racovița și zona aferentă 345-349
BUJOR, Exspectatus Lucrările de restaurare și consolidare la castrul cu zid de piatră de la Bumbești-Jiu, jud. Gorj 350-351
BUCOVALĂ, Mihai, PAPUC, Gheorghe Date noi despre fortificația de la Ovidiu, muncipiul Constanța 352-354
PANAITESCU, Adrian Cercetările arheologice din sectorul D al cetății Tropaeum Traiani 355-356
DOMĂNEANȚU, Catrinel Rezultatele săpăturilor arheologice de la Histria-sector A 357-360
COVACEF, Zizi Cercetările din sectorul V al cetății Capidava 361-366
DUMITRAȘCU, Sever Raport asupra săpăturilor arheologice de la Biharea 367-374
BLĂJAN, Mihai, POPA, Alexandru Cercetările arheologice de la Alba Iulia ''Stația de salvare'' 375-380
BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Așezarea din secolele III-IV e. n. de la Timișoara -Cioreni 381-383
NEAGU, Nina, OLTEANU, Ștefan Rezultatele cercetărilor arheologice de la Șirna-Prahova 384-387
BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Șantierul arheologic Hodon-Pustă 388-394
NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe Săpăturile arheologice de la Locusteni-''La Gropan'' 395-397
PALADE, Vasile Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad-Valea Seacă 398-406
BRUDIU, Mihai Cercetări arheologice de salvare la Vînători, jud. Galați 407-414
NICU, Mircea, ȚAU, Stela Necropola din sec. al IV-lea de la Barcea 415-428
MITREA, Ion Rezultatele cercetărilor arheologice din așezarea de la Izvoare-Bahna (sec. VI-IX e.n) 429-434
CUSTUREA, Gabriel, DIACONU, Petre, PAPASIMA, Tudor, SÂRBU, V., VLĂDILĂ, P. Cercetările arheologice de la Păcuiul lui Soare 435-436
COMȘA, Maria Raport preliminar asupra săpăturilor executate la Slon 437-438
MIHAI, Viorica Cercetările arheologice de la Dridu-''La Metereze'' (1978-1980) 439-445
HEITEL, Radu Săpăturile arheologice din așezarea de la Alba Iulia 446-445
ZAHARIA, Eugenia Săpăturile arheologice de la Bratei, jud. Sibiu 449-451
TEODOR, Dan Gh. Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Lozna-Străteni, jud. Botoșani 452-455
COMAN, Ghenuță, TEODOR, Dan Gh. Săpăturile arheologice de la Drăgești-Vaslui 456-463
MAXIM-ALAIBA, Ruxandra, TEODOR, Dan Gh. Săpăturile arheologice de la Gura Idrici-Vaslui 464-469
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Cercetările arheologice efectuate în comuna Nufăru jud. Tulcea 470-473
IOSIPESCU, Sergiu, URSU, Traian, URSU, Viorica Cercetări arheologice la Cetatea de Piatră (Chioar) 474-483
CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca, RĂDULESCU, Venera, VLĂDILĂ, P. Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) 484-490
GEORGESCU, Laurenția Date antropologice preliminare asupra materialului osteologic uman descoperit în necropola I-a de la Piua Petrii 491-497
ZOLTAN, Szekely Rezultatele săpăturilor privind epoca feudală executate în jud. Covasna 498-503
ANDRONIC, Alexandru, POPESCU, Rica Principalele rezultate ale săpăturilor de la Curtea Domnească din Vaslui 504-507
CANTACUZINO, Gh. I., DIACONESCU, Petre, MIHĂESCU, Gabriel Cercetări arheologice în zona centrală a orașului Tîrgoviște 508-512
IAMBOR, Petre Sondajul arheologic de la Zalău-Ortelec 513-514
ARTIMON, Alexandru Rezultatele cercetărilor arheologice din așezarea medievală de la Tg. Trotuș, jud. Bacău 515-528
CONSTANTINIU, Margareta, PANAIT, Panait I. Șantierul arheologic Străulești-Măicănești 529-531
ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetările arheologice de la Mănești-Buftea 532-536
PANAIT, Panait I. Cercetări arheologice de la Palatul Domnesc de la Curtea Nouă din București 537-540
LAZĂR, Mircea Dan, WOLLMANN, Wolker Un cuptor de redus minereu de fier descoperit la Ghelari, Hunedoara 541-544
CUSTUREA, Gabriel Sondajul arheologic de salvare de la Ester 545-550
BRĂCĂCESCU, Cristian, CIUCEANU, Radu Cercetări arheologice de la Palatul Ghica-Tei 551-554