Materiale și Cercetări Arheologice, 1979


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice din stațiunea paleolitică de la Cotu Miculiți - Comuna Coțușca (județul Botoșani) 007-016 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) , STÂNGĂ, Ion (autor) Raport privind săpăturile de la Ostrovul Mare (Campania 1978) 017-020 română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) , ISTRATE, M. (autor) Probleme noi în așezarea paleolitică - Mălușteni (județul Vaslui) 021-024 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , VLAD, I. (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice și multidisciplinare de la Ciuperceni (județul Teleorman) (Campania 1978) 025-028 română
articol de periodic NICA, Marin (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea neolitică de la ''Viaduct ''- Cârcea (județul Dolj) 029-030 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu (1978) 031-034 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice din 1978, de la Preuțești - ''Haltă'' (județul Suceava) 035-044 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (județul Bihor). Raport preliminar 045-054 română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) , BARTOK, B. (autor) Cuptoarele de ars oale din așezarea neolitică de la Ariușd 055-058 română
articol de periodic OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Ernest (autor) , OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Irina (autor) Așezarea neolitică și necropola de la Sarichioi, jud. Tulcea (Campania 1978). Raport preliminar 059-070 română
articol de periodic SZEKELY, Z. (autor) , SZEKELY, Zs. (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Peteni 071-072 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Ostrovul Mare - colonie 073-074 română
articol de periodic ANTONESCU, S. (autor) , MONAH, Dan (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Podei, Tg. Ocna 075-076 română
articol de periodic LANCUZOV, V. (autor) , TURCU, Mioara (autor) Cercetări de salvare la Militari - Câmpul Boja (campania 1978). Raport preliminar 077-078 română
articol de periodic MONAH, Dan (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Mărgineni - Cetățuia 079-080 română
articol de periodic TEODOR, Silvia (autor) , ȘANDURSCHI, Paul (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, com. Dersca. Așezare hallstattiană 081-084 română
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice întreprinse în anul 1978, în satul Tășad, com. Drăgești (jud. Bihor) 085-090 română
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) Săpăturile din așezarea geto-dacă de la Socu-Bărbătești (județul Gorj) 091-100 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) , ANASTASIU, Florin (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică în stațiunea Grădiștea (jud. Brăila)-Campania 1978 101-104 română
articol de periodic CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor din 1978 la cetatea dacică de la Cugir (județul Alba) 105-108 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Săpăturile arheologice în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov (1978) 109-114 română
articol de periodic MOGA, Marius (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , BENEA, Doina (autor) , PETROVSZKY, R. (autor) Cercetările arheologice din castrul de la Tibiscum (Campania 1976) 109-118 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) , BUTOIU, M. (autor) Așezarea getică de la Sprâncenata (jud. Olt). Săpăturile din 1978 115-118 română
articol de periodic STOICA, Cornelia (autor) Cercetări arheologice în așezarea geto-dacică de la Cătunu, jud. Dâmbovița 119-123 română
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Bragadiru. Campania 1978 125-126 română
articol de periodic BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor efectuate de muzeul orășenesc Huși în anul 1978: A. Așezarea neolitică de la Lohan; B. Așezarea geto-dacică de la Bunești, comuna Bunești-Averești 127-132 română
articol de periodic NEMOIANU, Larisa (autor) Sondajul arheologic de la Călinești (jud. Maramureș) 133-134 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) , GLODARIU, Ion (autor) , IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Cercetări în incinta sacră a Sarmizegetusei 135-138 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Raport privind săpăturile arheologice de la Răcătău (jud. Bacău) 139-142 română
articol de periodic CONOVICI, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Piscul Crăsani - 1978. Raport preliminar 143-146 română
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) , CONSTANTINESCU, Marius (autor) Raport asupra săpăturilor de la Cârlomănești (județul Buzău) 147-148 română
articol de periodic GLODARIU, Ion (autor) , IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) , NAGLER, Thomas (autor) , RILL, Martin (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice întreprinse în 1978 la Șura Mică (județul Sibiu) 149-154 română
articol de periodic POPILIAN, Gheorghe (autor) , NICA, Marin (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în așezarea dacică și prefeudală de la Gropșani (1978) 155-158 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Cercetări arheologice privind cultura dacilor din nordul Moldovei în sec. II-III e. n. Raport preliminar 159-160 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Mișca (județul Bihor) 161-166 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) , CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) , MUNTEAN-BĂRBULESCU, Maria (autor) Șantierul arheologic Albești 1978 167-174 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice din sectorul V al Cetății Capidava (Campaniile din anii 1975, 1976 și 1978) 175-178 română
articol de periodic CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Cercetări efectuate în necropola romană (Capidava - 1978). Raport preliminar 179-182 română
articol de periodic PAPUC, Gheorghe (autor) Tropaeum Traiani 1978. Sectorul ''Poarta de Vest" 183-188 română
articol de periodic SCORPAN, Constantin (autor) Sacidava - 1978. Raport preliminar 189-196 română
articol de periodic BAUMANN, Victor Henrich (autor) Cercetări arheologice în zona ''Sarica-Niculițel '' 197-204 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Dinogeția, 1978. Raport privind săpăturile arheologice de sectorul D, Via Principalis (II) 205-206 română
articol de periodic POPILIAN, Gheorghe (autor) , NICA, Marin (autor) , TĂTULEA, Mărgărit-Corneliu (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Locusteni (județul Dolj) 207-214 română
articol de periodic RUSU, Adriana (autor) Cercetări în necropola Muncelu - Brad 219-224 română
articol de periodic SION, Anișoara (autor) , MARINESCU, Lucia (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice din thermele de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara) (Campania 1978) 225-226 română
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Șantierul arheologic Micia - Necropola (Raport pentru campania de cercetări din 1978) 227-230 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) , ALICU, Dorin (autor) , PISO, Ioan (autor) , POP, Constantin (autor) , RUSU, Adrian Andrei (autor) Șantierul Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Campania 1978) 231-234 română
articol de periodic POENARU - BORDEA, Gheorghe (autor) , VLĂDESCU, Cristian M. (autor) Săpăturile de salvare de la castrul Arutela din 1978 235-236 română
articol de periodic BAUMANN, Victor H. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în ''Villa rustica'' din marginea nordică a comunei Niculițel (județul Tulcea) 237-246 română
articol de periodic PANAITESCU, Adrian (autor) Descoperiri pe via forensis a Municipiului Tropaeum Traiani 247-254 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Raport asupra campaniei de la Fântânele din anul 1978 255-256 română
articol de periodic ALDEA, I. Alexandru (autor) , MOGA, Vasile (autor) , CIUGUDEAN, Horia (autor) Săpăturile arheologice de la Ghirbom [Campania 1978]. Raport preliminar 257-262 română
articol de periodic DIACONU, Gheorghe (autor) , TZONY, Magda (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Târgușoru Vechi (județul Prahova) 263-264 română
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice din necropola de la Bârlad - Valea Seacă. Campania din anul 1978. Raport preliminar 265-270 română
articol de periodic TZONY, Magda (autor) , DROB, V. (autor) Raport asupra cercetărilor de la Cornești - Crivăț, (județul Dâmbovița) 271-272 română
articol de periodic BUTOIU, M. (autor) , MINCĂ, Aurelia (autor) Descoperiri arheologice în sud-vestul Munteniei, între Limesul alutan și Limesul transalutan 273-274 română
articol de periodic STÂNGĂ, Ion (autor) Șantierul arheologic Ostrovu-Mare - 1978 Porțile de Fier II 275-276 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) , TEODORESCU, Victor (autor) , NEAGU, Nina (autor) Rezultatul cercetărilor arheologice de la Șirna, (jud. Prahova) (anul1978) cu privire la secolele III-XI 277-280 română
articol de periodic ANGHEL, Gheorghe (autor) , BLĂJAN, Mihai (autor) Săpăturile arheologice de la Sânmiclăuș - ''Gruișor'', comuna Șona, jud. Alba, 1978. Raport preliminar 281-284 română
articol de periodic TEODOR, Dan Gh. (autor) , COMAN, Ghenuță (autor) , ALAIBA, Ruxandra (autor) Săpăturile arheologice de la Drăgești - Vaslui 285-288 română
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) , BARBU, M. (autor) Săpăturile arheologice de la Bulci (județul Arad) în anul 1978. Raport preliminar 289-290 română
articol de periodic BARBU, M. (autor) , ZDROBA, M. (autor) Cercetările arheologice de la Arad - Vladimirescu 291-296 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice din anul 1978 de la Biharea 297-308 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor de la Slon - Prahova (campania 1978) 309-310 română
articol de periodic IUGA, Georgeta Maria (autor) Raport preliminar privind cercetarea arheologică de la Mesteacăn (județul Maramureș) 311-314 română
articol de periodic POPA, Radu (autor) , MATEI, Ștefan (autor) , ESKENASY, V. (autor) , MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) , IUGA, I. (autor) Șantierul arheologic Sarmizegetusa, (județul Hunedoara) (epoca post-romană). Raport privind rezultatele cercetărilor campaniei 1978 315-318 română
articol de periodic DIACONU, Gheorghe (autor) , DRÂMBOCIANU, Vasile (autor) , TZONY, M. (autor) Șantierul arheologic Pietroasa - Buzău 1978 319-320 română
articol de periodic HARHOIU, Radu (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Galații Bistriței 321-324 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) O nouă fortificație romano-bizantină în nordul Dobrogei - Topraichioi. Raport preliminar 325-332 română
articol de periodic COMAN, Ghenuță (autor) , MAXIM, Ruxandra (autor) Raport asupra săpăturilor de salvare de la Negrești (județul Vaslui) 333-336 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) , URSU, Viorica (autor) , URSU, Traian (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Chioar 337-340 română
articol de periodic BEJAN, Adriana (autor) Raport preliminar de cercetari arheologice la Jdioara 341-342 română
articol de periodic GYULAI, Paul (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Lita 343-344 română
articol de periodic ESKENASY, Victor (autor) Cercetările arheologice de la Mălăiești și Sălașul de Sus (județul Hunedoara) (Campania 1978) 345-348 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , POPESCU, Rica (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Vaslui-Curțile Domnești din anul 1978 349-352 română
articol de periodic DIACONESCU, P. (autor) , IONESCU, C. (autor) Cercetări arheologice în zona fostei străzi "Rapsodiei" din Târgoviște - Biserica Stela Veche I 353-368 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) , PARAGINĂ, Anton (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Adjudul Vechi 369-370 română
articol de periodic CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor) , VRABIE, Virgil (autor) , HARHOIU, Cristina (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Slobozia 371-374 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Considerații arheologice privind necopola satului Mănești-Buftea (sec. XIV-XV) 375-378 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Necropola medievală de la Enisala (jud. Tulcea). Raport preliminar asupra campaniei de săpături din anul 1978 379-386 română
articol de periodic UZUM, Ilie (autor) Săpăturile arheologice de la Ilidia (com. Ciclova Română) (Campania 1978) 387-390 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , UZUM, Ilie (autor) , BOZU, O. (autor) , GUMĂ, Marian (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Gornea-Liubcova 391-394 română
articol de periodic GYLAI, Paul (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Săvădisla 395-396 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Curtea Nouă din București 397-400 română
articol de periodic ȚICO, Cristian (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor de salvare efectuate la Hanurile Zlătari și Constantin Vodă din București (Campania 1978) 401-404 română
articol de periodic RĂDULESCU, Alexandru (autor) Mărturii istorice în Piața Operei din Timișoara 405-408 română
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Considerații antropologice privind populația medievală din Câmpia Română 409-412 română
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) , BUZDUGAN, Constantin (autor) , ULANICI, A. (autor) , MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) , DRĂGUȘ, D. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice din anul 1978 ale M.I.R.S.R. în cadrul șantierului național Turnu Măgurele 413-414 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) , SION, Anișoara (autor) , GÎSCAN, G. (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Turnu. Șantierul Turnu Măgurele (Campania 1978) 415-420 română
articol de periodic CONOVICI, Nicolae (autor) O locuință medievală din secolul XVI descoperită în Orașul de Floci. Raport preliminar 421-423 română