Materiale și Cercetări Arheologice, 1983


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BRUDIU, Mihalache (autor) Rezultatele cercetărilor paleolitice din stațiunea de la Cotu Miculinții, jud. Botoșani 007-013 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , VLAD, I. (autor) , TERZEA, Elena (autor) , NEAGU, Th. (autor) , SERINI, V. (autor) , COTEȚ, Petre (autor) , POPESCU, D. (autor) , POSTOLACHE, Tatiana (autor) , AZVADUROV, H. (autor) , ROMAN, Ștefania (autor) , CÂRCIUMARU, Marin (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor de la Ciuperceni-Tr. Măgurele 014-016 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Ostrovu Mare-km 873, jud. Mehedinți 017-018 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , ZDROBA, M. (autor) , HUREZAN, P. (autor) Săpăturile arheologice de la Cladova (jud. Arad) 019-022 română
articol de periodic NICA, Marin (autor) , MINCĂ, Aurelia (autor) Săpături arheologice în așezarea neolitică de la Grădinile (jud. Olt) 023-027 română
articol de periodic POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița (jud. Vaslui) 028-036 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Cercetările arheologice de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) 037-040 română
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Săpăturile arheologice de la Medgidia-Satu Nou (jud. Constanța) 041-044 română
articol de periodic NICA, Marin (autor) Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la ''Viaduct Cârcea'' (jud. Olt) 045-049 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Iclod (1977-1981) 050-061 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu 062-064 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor de salvare de la ''Măgura Cuneștilor'' 065-069 română
articol de periodic DRAGOMIR, T. Ion (autor) Săpăturile arheologice din așezarea cucuteniană de la Berești ''Dealul Bulgarului'' (jud. Galați) 070-081 română
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Cercetările de la Drăgușeni (jud. Botoșani) 082-085 română
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) Așezarea neolitică din turbăria de la Lozna (jud. Botoșani) 086-092 română
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Șantierul arheologic Boiu 093-097 română
articol de periodic MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Grojdibodu, jud. Olt 098-102 română
articol de periodic MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) , GHERGHE, Petre (autor) Săpăturile arheologice de la Călugăreni (jud. Gorj) 103-107 română
articol de periodic TUDOR, Ersilia (autor) Săpăturile arheologice de la Odaia Turcului (jud. Dâmbovița) 108-111 română
articol de periodic FLORESCU, Marilena (autor) , FLORESCU, Adrian C. (autor) Cercetările arheologice de la Cândești-Coasta Banului, com. Dumbrăveni (jud. Vrancea), în perioada 1976-1980 (necropola aparținând purtătorilor culturii Monteoru, așezarea de la sfârșitul epocii bronzului - cultura Noua și resturi de locuire hallstattiene) 112-123 română
articol de periodic FLORESCU, Marilena (autor) , FLORESCU, Adrian C. (autor) Observații recente cu privire la sistemul de fortificație al stațiunii de la Mănăstioara-Fitionești (jud. Vrancea) 124-130 română
articol de periodic MARINESCU, George (autor) , GAIU, Corneliu (autor) Săpăturile de la Archiud ,"Hânsuri'', com. Teaca (jud. Bistrița Năsăud) 131-134 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Cercetările arheologice de la ''Stenca'' Liubcovei 135-137 română
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Raport asupra săpăturilor întreprinse în satul Tășad, com. Drăgești (jud. Bihor) 138-142 română
articol de periodic ZOLTAN, Szekely (autor) Rezultatul ultimelor cercetări din județul Covasna, în așezări din epoca bronzului și prima vârstă a fierului 143-148 română
articol de periodic TĂTULEA, Mărgărit-Corneliu (autor) Săpăturile din așezarea hallstattiană timpurie de la Portărești, jud. Dolj 149-154 română
articol de periodic VASILIEV, Valentin (autor) , ALDEA, I. Alexandru (autor) , CIUGUDEAN, Horia (autor) Cercetări în așezarea fortificată din prima vârstă a fierului de la Teleac (jud. Alba) 155-158 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Șantierul arheologic Valea Timișului - "Rovină'' 159-160 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Cercetări arheologice în așezarea hallstattiană de la Gura Canliei (jud. Constanța) 161-171 română
articol de periodic VASILIEV, Valentin (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Raport asupra cercetărilor de la Chendu, com. Bălăușeri (jud. Mureș) 172-173 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Cercetările din așezarea antică de la Vișina, com. Jurilovca, jud. Tulcea (secolele VI-V î.e.n.) 174-177 română
articol de periodic ȘTEFAN, Alexandru Simion (autor) Cercetări aerofotografice în anii 1978-1980 178-192 română
articol de periodic CONOVICI, Nicolae (autor) , NEAGU, Marian (autor) Șantierul arheologic Piscu Crăsani 193-200 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetări arheologice în așezarea geto-dacă de la Răcătău (jud. Bacău) 201-210 română
articol de periodic BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Cetatea geto-dacă de la Bunești (jud. Vaslui) 211-217 română
articol de periodic TĂTULEA, Mărgărit-Corneliu (autor) Sondaj arheologic în cetatea geto-dacă de la Bâzdâna (jud. Dolj) 218-225 română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) , IOSIFARU, Mariana (autor) Săpăturile arheologice de la Ocnița (jud. Vâlcea) 226-228 română
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Cercetări arheologice la Bragadiru 229-231 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) , GLODARIU, Ion (autor) , IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) , RUSU, Adriana (autor) , ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Cercetări arheologice la Sarmizegetusa Regia 232-234 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) , ANASTASIU, Florian (autor) Cercetările arheologice din așezarea geto-dacă de la Grădiștea (jud. Brăila) 235-241 română
articol de periodic GLODARIU, Ion (autor) , IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) , NAGLER, Thomas (autor) , RILL, Martin (autor) Cercetări arheologice la Șura Mică 242-245 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) , ALICU, Dorin (autor) , PISO, Ioan (autor) , POP, Constantin (autor) , SOROCEANU, Alina (autor) , ILIEȘ, Constantin (autor) Săpăturile din 1980 de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 246-275 română
articol de periodic MOGA, Vasile (autor) Cercetări arheologice în castrul roman de la Apulum 276-280 română
articol de periodic IAMBOR, Petre (autor) , MATEI, Ștefan (autor) , HALASU, A. (autor) Șantierul arheologic Cluj-Mănăștur 281-286 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) , BAJUSZ, Ștefan (autor) Săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum). I. Castrul de pe ''Pomet'' 285-288 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) , MARINESCU, George (autor) , GAIU, Corneliu (autor) Cercetările arheologice din castrul roman de la Ilișua (jud. Bistrița Năsăud) 289-292 română
articol de periodic ISAC, Dan (autor) , DIACONESCU, Alexandru (autor) , OPREANU, Coriolan (autor) Castrul roman Gilău 293-296 română
articol de periodic PISO, Ioan (autor) , ISAC, Dan (autor) , DIACONESCU, Alexandru (autor) , OPREANU, Coriolan (autor) Castrul roman de la Cășei 297-298 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) , ARDEVAN, Radu (autor) Săpăturile de salvare de la Gherla 299-303 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Raport în legătură cu cercetările și săpăturile arheologice executate pe linia înintată de turnuri a limesului de vest 304-305 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Cercetările arheologice de la Tibiscum 306-323 română
articol de periodic POPILIAN, Gheorghe (autor) , CHIȚU, Ștefan (autor) , VASILESCU, M. (autor) Săpăturile arheologice de la Romula 324-326 română
articol de periodic DUMITRU, Tudor (autor) , TOROPU, C. (autor) , TĂTULEA, Mărgărit-Corneliu (autor) , NICA, Marin (autor) , BÎCIU, F. (autor) Șantierul arheologic Sucidava-Celei 327-335 română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) , BARDAȘU, Petre (autor) Șantierul arheologic Stolniceni-Buridava (jud. Vâlcea) 336-343 română
articol de periodic POPILIAN, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din așezarea civilă a castrului de la Slăveni (jud. Olt) 344-345 română
articol de periodic VLĂDESCU, Cristian M. (autor) , POENARU - BORDEA, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice în castrul roman de la Racovița și zona aferentă 345-349 română
articol de periodic BUJOR, Exspectatus (autor) Lucrările de restaurare și consolidare la castrul cu zid de piatră de la Bumbești-Jiu (jud. Gorj) 350-351 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) , PAPUC, Gheorghe (autor) Date noi despre fortificația de la Ovidiu-Muncipiul Constanța 352-354 română
articol de periodic PANAITESCU, Adrian (autor) Cercetările arheologice din sectorul D al cetății Tropaeum Traiani 355-356 română
articol de periodic DOMĂNEANȚU, Catrinel (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice de la Histria-sector A 357-360 română
articol de periodic COVACEF, Zizi (autor) Cercetările din sectorul V al cetății Capidava 361-366 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice de la Biharea 367-374 română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , POPA, Alexandru (autor) Cercetările arheologice de la Alba Iulia - ''Stația de salvare'' 375-380 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) , BENEA, Doina (autor) Așezarea din secolele III-IV e. n. de la Timișoara-Cioreni 381-383 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) , NEAGU, Nina (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice de la Șirna-Prahova 384-387 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) , BENEA, Doina (autor) Șantierul arheologic Hodon-Pustă 388-394 română
articol de periodic POPILIAN, Gheorghe (autor) , NICA, Marin (autor) Săpăturile arheologice de la Locusteni -''La Gropan'' 395-397 română
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice din necropola de la Bârlad - Valea Seacă 398-406 română
articol de periodic BRUDIU, Mihalache (autor) Cercetări arheologice de salvare la Vânători, jud. Galați 407-414 română
articol de periodic ȚAU, Stela (autor) , NICU, Mircea (autor) Necropola din secolul al IV-lea de la Barcea (jud. Galați) 415-428 română
articol de periodic MITREA, Ion (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice din așezarea de la Izvoare-Bahna (secolele VI-IX e.n) 429-434 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) , VLĂDILĂ, P. (autor) , CUSTUREA, Gabriel (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetările arheologice de la Păcuiul lui Soare 435-436 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor executate la Slon 437-438 română
articol de periodic MIHAI, Viorica (autor) Cercetările arheologice de la Dridu - ''La Metereze'' (1978-1980) 439-445 română
articol de periodic HEITEL, Radu (autor) Săpăturile arheologice din așezarea de la Alba Iulia 446-445 română
articol de periodic ZAHARIA, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Bratei (jud. Sibiu) 449-451 română
articol de periodic TEODOR, Dan Gheorghe (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Lozna - Străteni (jud. Botoșani) 452-455 română
articol de periodic TEODOR, Dan Gh. (autor) , COMAN, Ghenuță (autor) Săpăturile arheologice de la Drăgești - Vaslui 456-463 română
articol de periodic TEODOR, Dan Gheorghe (autor) , MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Săpăturile arheologice de la Gura Idrici - Vaslui 464-469 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice efectuate în comuna Nufăru (jud. Tulcea) 470-473 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) , URSU, Viorica (autor) , URSU, Traian (autor) Cercetări arheologice la Cetatea de Piatră (Chioar) 474-483 română
articol de periodic CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RĂDULESCU, Venera (autor) , VLĂDILĂ, Petre (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) 484-490 română
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Date antropologice preliminare asupra materialului osteologic uman descoperit în necropola I-a de la Piua Petrii. Eșantioanele 1977, 1979, 1980 491-497 română
articol de periodic ZOLTAN, Szekely (autor) Rezultatele săpăturilor privind epoca feudală executate în jud. Covasna 498-503 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , POPESCU, Rica (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor de la Curtea Domnească din Vaslui 504-507 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) , DIACONESCU, Petre (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în zona centrală a orașului Târgoviște 508-512 română
articol de periodic IAMBOR, Petre (autor) Sondajul arheologic de la Zalău-Ortelec 513-514 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice din așezarea medievală de la Tg. Trotuș (jud. Bacău) 515-528 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) , CONSTANTINIU, Margareta (autor) Șantierul arheologic Străulești - Măicănești 529-531 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetările arheologice de la Mănești-Buftea 532-536 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Cercetări arheologice de la Palatul Domnesc de la Curtea Nouă din București 537-540 română
articol de periodic LAZĂR, Mircea Dan (autor) , WOLLMANN, Wolker (autor) Un cuptor de redus minereu de fier descoperit la Ghelari (jud. Hunedoara) 541-544 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Sondajul arheologic de salvare de la Ester (jud. Constanța) 545-550 română
articol de periodic BRĂCĂCESCU, Cristian (autor) , CIUCEANU, Radu (autor) Cercetări arheologice de la Palatul Ghica-Tei 551-554 română