Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis, 2019


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Cuprins 3-7 română
articol de carte CIOCANU, Gheorghe (autor) Cuvânt înainte 8-9 română
articol de carte Tabula gratulatoria 10-12 română
articol de carte SÎRBU, Valeriu (autor) Ion Niculiță la 80 de ani – Decanul de vârstă al Tracologiei nord-dunărene 15-20 română
articol de carte URSULESCU, Nicolae (autor) Omagiu unui savant și creator de școală arheologică pe meleagurile Basarabiei 21-26 română
articol de carte POSTICĂ, Gheorghe (autor) Polul arheologic al profesorului Ion Niculiță și cercetările de la Hansca 27-33 română
articol de carte EREMIA, Ion (autor) Cine a fost și este pentru mine profesorul Ion Niculiță? 34-39 română
articol de carte TOMULEȚ, Valentin (autor) Ion Niculiță – profesorul, savantul și mentorul 40-44 română
articol de carte PLOȘNIȚĂ, Elena (autor) Omagiile mele, Domnule Profesor! 45-47 română
articol de carte MATVEEV, Sergiu (autor) Cariera de arheolog a profesorului Ion Niculiță – repere și amintiri 48-62 română
articol de carte Lista publicațiilor profesorului Ion Niculiță (2009-2018) 63-72 română
articol de carte SCHUSTER, Cristian (autor) Erwägungen zu den Gräbern Nr. 37 und 145 der Nekropole von Brăilița, Rumänien 73-86 germană
articol de carte LJUSTINA, Marija (autor) Amber in the Bronze Age of Serbia: Old Finds and New Discoveries 87-100 engleză
articol de carte SAVA, Eugen (autor) , SÎRBU, Mariana (autor) O nouă descoperire a unui topor de tip Borodino 101-110 română
articol de carte LEVIȚKI, Oleg (autor) , SÎRBU, Livia (autor) Trinca „Izvorul lui Luca” – un sit al culturii tracice timpurii din zona Podișului Moldovei de Nord 111-136 română
articol de carte BRUJAKO, Igor (autor) Комплекс эпохи раннего гальштата с костяными псалиями (городище Картал на Нижнем Дунае) 137-150 rusă
articol de carte NICIC, Andrei (autor) , COROBCEAN, Andrei (autor) , SPRÎNCEAN, Veaceslav (autor) Un pumnal de bronz inedit descoperit în preajma s. Cărbuna (raionul Ialoveni, Republica Moldova) 151-162 română
articol de carte AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , ADAMESCU, Adrian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) , MICU, Cristian (autor) , TÂRLEA, Alexandra (autor) , STĂNICĂ, Aurel-Daniel (autor) Despre locuirile umane de la începutul mileniului I a. Chr. în zona lacului Babadag 163-186 română
articol de carte MĂNDESCU, Dragoș (autor) Vârfuri de săgeți „de tip scitic” în mediul cultural Ferigile (tumulul 10 de la Valea Stânii) 187-206 română
articol de carte TOPAL, Denis (autor) Погребение из Пыржолтен и воинское снаряжение финала среднескифского периода Карпато-Подунавья 207-228 română
articol de carte SÎRBU, Valeriu (autor) Two prestige silver artifacts (Mramorac “Belt”) found at Novi Sad, from 6th-5th c. BC, in the National Museum of Banat (Timisoara) 229-242 română
articol de carte MATEEVICI, Natalia (autor) , FIDELSCHI, Serghei (autor) Amforele grecești din sec. VI-V a. Chr. din săpăturile de la așezarea Ciobruciu de pe malul stâng al râului Nistru 243-254 română
articol de carte SAMOJLOVA, Tatiana (autor) Основные направления торговли античной Тиры в доримский период по данным нумизматики и керамической эпиграфики 255-268 RUSĂ
articol de carte SKORYJ, Sergei (autor) О некоторых погребениях тяжёловооружённых скифских воинов на Юге Восточной Европы 269-280 rusă
articol de carte SINIKA, Vitalie (autor) , TELNOV, Nikolaj (autor) , LYSENKO, Serghei (autor) , RAZUMOV, Serghei (autor) Скифское захоронение в нестандартной позе на левобережье Нижнего Днестра 281-296 rusă
articol de carte BĂȚ, Mihail (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , COJOCARI, Elena (autor) Tezaurul de piese de podoabă de la Mateuți: noi date și interpretări 297-322 română
articol de carte HAHEU, Vasile (autor) Unele precizări în legătură cu fortificațiile și practicile de luptă ale tracilor septentrionali 323-338 română
articol de carte ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Noi date despre situl fortificat din preajma orașului Rezina 339-350 română
articol de carte SCHERF, Daniel (autor) Kleinere Abschnittsbefestigungen im Bereich von Marburg/Lahn 351-366 germană
articol de carte IARMULSCHI, Vasile (autor) O fibulă de tip „Rechteckfibel” descoperită în necropola de tip Poienești-Lucașeuca de la Dolineni (reg. Cernăuți, Ucraina): exemplu ale unor legături între Europa Central-Nordică și spațiul carpato-nistrean în epoca preromană recentă a fierului 367-376 română
articol de carte RUSTOIU, Aurel (autor) Dacii din Maramureș. Așezări fortificate și relații intercomunitare la sfârșitul epocii fierului 377-392 română
articol de carte PROHNENKO, Igor (autor) К вопросу о проникновении гето-даков в северо-восточную часть Верхнего Потисья 393-408 rusă
articol de carte FERENCZ, Iosif Vasile (autor) , CĂSTĂIAN, Mihai Cristian (autor) Turnul-locuință – simbol al puterii nobiliare în Dacia. Studiu de caz, Ardeu-„Cetățuie” 409-420 română
articol de carte SPÂNU, Daniel (autor) Un mic lot de fibule inedite de la Poiana în colecțiile Muzeului Național de Antichități din București 421-438 română
articol de carte VORNIC, Vlad (autor) , CIOBANU, Larisa (autor) O fibulă de bronz din sec. V p. Chr. descoperită la Parcani (r-nul Soroca) 439-445 română
articol de carte Lista abrevierilor 446-448 română