Revista Bistriței, XIX, 2005


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BELDIMAN, Corneliu (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Obiecte de podoabă neolitice timpurii din materii dure animale descoperite pe teritoriul României: brățări de os .9-30 română
BELDIMAN, Corneliu (autor), CIUTĂ, Marius-Mihai (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Podoabe din materii dure animale aparținînd culturii Coțofeni descoperite recent în Transilvania 31-49 română
KACSO, Carol (autor) Contribuții la cunoașterea bronzului tîrziu din Nordul Transilvaniei. Cercetările de la Bicaz-Igoaie 51-70 română
VASILIEV, Valentin (autor) Despre cîteva aspecte referitoare la grupul scitic din aria intracarpatică a Transilvaniei 71-76 română
GUDEA, Nicolae (autor) Despre un fragment de plăcuță de marmură cu reprezentarea cavalerilor danubieni de la Porolissum 77-85 română
CHIȘ, Silvius (autor) Monumentele funerare cu imaginea sfinxului din Dacia romană 87-94 română
GUDEA, Nicolae (autor) Evreii în Dacia romană. 5. Discul miniatural de piatră cu reprezentarea stelei lui David la Porolissum 95-99 română
COCIȘ, Sorin (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Fibule din Oltenia (I) 101-110 română
GĂZDAC, Cristian (autor), TAMBA, Dan (autor), WHRIGHT, Bruce (autor) A baldric termal discovered at the roman town and fort of Porolissum (Roman Dacia, today Romania) 111-119 română
GAIU, Corneliu (autor) O așezare daco-romană la Vermeș, jud. Bistrița-Năsăud 121-137 română
RĂDULESCU, Gabriela (autor) Cuptoare de ars ceramică în Bistrița medievală 139-153 română
ECEDI, Marin (autor) Geographical and cartographical concepts in the patristic period writings 157-187 engleză
DIN, Petre (autor) Romanii transilvăneni între sentimentul identității naționale moderne și cel al aparteneței la imperiul habsburgic în secolul al XVIII-lea 189-194 română
POPAN, Marin (autor) De la petenți uniți bistrițeni la supplex-ul transilvan ortodox din 29. aprilie 1761. Încercare interpretativă asupra cîtorva memorii eclezeastice din perioada tereziană transilvană 195-209 română
TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Autonomia sașilor transilvăneni și circumscrierea sa juridică pînă în epoca neoabsolutistă 211-215 română
COVACI MARIA, Diana (autor) Relații interconfesionale reflectate în documentele protopopiatelor ortodox și greco-catolic Regin în cea de-a doua jumătate a secolului XIX 217-225 română
RUS, Dorin (autor) Georg Keintzels studienssemester in Jena 227-230 germană
TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa săsească sighișoreană 1869-1900 231-247 română
PETRAȘ, Lucian (autor) Activitatea desfășurată de Ștefan Cicio-Pop în registratura parlamentară 1910-1914 249-255 română
BOCA STÎNGACIU, Anca (autor) Forestiera Feltrinelli Sibiu, importantă societate cu participare italiană din industria forestieră românească (1919-1939) 257-262 română
ONOFREIU, Adrian (autor) Refugiați cehi la Bistrița în anul 1939 275-283 română
DIN, Petre (autor) Aspecte privind viața cotidiană în Maramureș reflectate în paginile săptămânalului "Colț de Țara" în 1946. Model de manipulare comunistă a realității istorice 285-288 română
BELDIMAN, Corneliu (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Valențe ale cercetării patromoniului cultural național - Bărlad, septembrie 2005 289-302 română
BELDIMAN, Corneliu (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Obiceiuri de port în aria culturii Sîntana de Mureș. Obiecte de podoabă, amulete, accesorii de vestimentație și toaletă - Mamalaucă M. 293-295 română
GUDEA, Nicolae (autor) Note de lectură IV. Domnul Ștefan Roșeanu și armamentul roman din Dacia 296-298 română
SECHEL TEODORA, Daniela (autor) Dubrovnik a Classical City State - Carter Francis 299-302 română
BOCA STÎNGACIU, Anca (autor) Marea criză economică și efectele acesteia asupra investițiilor capitatului italian în economia României 363-274 română