Revoluția de la 1848 în Țările Române: culegere de studii, 1974