August 1944 - Mai 1945: scurtă prezentare a contribuției României la războiul antihitlerist, 1969