Arheozoologia neo-eneoliticului de pe Valea Teleormanului, 2014, Seria Cercetări Pluridisciplinare