Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, I, 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Cuprins 5 engleză
articol de carte NICULIȚĂ, Ion (autor) The IXth International Congress of Thracology 7-8 engleză
articol de carte FOL, Alexander (autor) Report for the time period between the eight and the ninth Intemational Congress of Thracology by the secretary general of the Intemational Council of lndo-European and Thracian studies 9-10 engleză
articol de carte LARINA, Olga (autor) , MEDJANIK, Serghei (autor) Палеогеографическая реконструкция среды обитания на поселении Caкapoвка 12-27 rusă
articol de carte ALAIBA, Ruxandra (autor) Ceramica Cucuteni de tip C descoperită în stațiunea Trinca-La Șanț, raionul Edineț, Republica Moldova 28-39 română
articol de carte IVANOVA, Svetlana (autor) Древнейший курган в Северо-Западном Причерноморъе 40-46 rusă
articol de carte SZÉKELY, ZSOLT (autor) Interferențe etnoculturale în epoca bronzului timpuriu din sud-estul Transilvaniei 47-54 română
articol de carte BOLOHAN, Neculai (autor) , CREȚU, Cristina (autor) Recent discoveries belonging to Early / Middle Bronze Age in Central Moldova 55-76 engleză
articol de carte BEJENARIU, Ioan (autor) About the fortified settlements within the area of the Wietenberg culture 77-90 engleză
articol de carte POROZHANOV, Kalin (autor) Facteurs principaux de Ia genèse et du développement de la civilisation thrace 91-102 franceză
articol de carte AGULNIKOV, Serghei (autor) Формирование погребального обряда Белозерской культуры 103-134 rusă
articol de carte NICULIȚĂ, Ion (autor) , NICIC, Andrei (autor) Evoluția decorului ceramic în spațiul nord-vest Pontic la finele epocii bronzului - începutul hallstattului timpuriu 135-195 română
articol de carte LEVIȚKI, Oleg (autor) Об основных аспектах взаимосвязей раннегальштатских обшностей c населением Северного Причерноморья 135-195 rusă
articol de carte POTÎNGĂ, Eduard (autor) Hallstattul timpuriu în spațiul nord-vest-pontic 249-263 română
articol de carte ARNĂUT, Tudor (autor) , BERCU, V. (autor) , MATVEEV, Sergiu (autor) Așezarea hallstattiană de la Sahama „Dealul Mănăstirii" 263-285 română
articol de carte NICULIȚĂ, Ion (autor) , ARNĂUT, Tudor (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , SIMION, Gavrilă (autor) Stepele Bugeacului în mileniile II-I a. Chr 285-322 română
articol de carte MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) Convenția culturală europeană la 50 de ani și starea patrimoniului cultural în Republica Moldova 323-334 română
articol de carte Abrevieri 335 română