Revista Bistriței, XVII, 2003


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BELDIMAN, Corneliu (autor) Industria materiilor dure animale în așezări neolitice timpurii din Sud-Estul Transilvaniei .9-31 română
BELDIMAN, Corneliu (autor), TERZEA, Elena (autor) Peștera Nr. 1 din Dîmbul Colibii: Date paleontologice și arheologice 33-43 română
KACSO, Carol (autor) Contribuții la topografia arheologică a depresiunii Lăpușului. Descoperirile de la Suciu de Sus și împrejurimi 45-54 română
FODOREANU, Florin (autor) Evoluția cercetărilor privind drumurile din Dacia romană 55-68 română
FODOREAN, Florin (autor), NEMETI, Irina (autor), NEMETI, Sorin (autor) Territorium Potaissae 69-75 română
COCIȘ, Sorin (autor), GĂZDAC, Cristian (autor), VOIȘIAN, Valentin (autor) Coin finds from roman Napoca - the excavations on Deleu st. 77-96 engleză
GAIU, Corneliu (autor) Așezări din secolele V-VI p. Chr. în Transilvania de Nord-Est 97-136 română
COSTEA, Ionuț (autor) Limbă și identitate. Cazul nonilimii din Transilvania premodernă 139-150 română
SZILARD, Csorba (autor) Jocurile copilăriei și adolelescenței la nobilimea din Transilvania în secolul al XVII-lea 151-158 română
SECHEI, Daniela (autor) The influence of cameralism and enlightenment upon the sanitary policy promoted by the habsburgs on Transylvania (1740-1800) 159-170 engleză
DIN, Petre (autor) Mitul lui Horea în sensibilitatea colectică a românilor la 1784 171-174 română
DIN, Petre (autor) Românii ardeleni și împăratul Leopold al II-lea. Continuitatea mitului "bunului împărat" 175-180 română
POP, Aurelia (autor) Elemente de viață cotidiană în societatea românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea 181-199 română
GAVRILĂ, Gheorghe (autor), TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Marea adunare națională de la Blaj din 3/15 mai 1848 într-o descriere inedită a unui memorialist sighișorean 201-206 română
BALOG IOSIF, Marin (autor) Efectele politicilor economice ale statului austriac asupra modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1975) 207-215 română
ADONIS, Mihai (autor) Unele aspecte privind nivelul reclamei economice la Sighișoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 217-233 română
PAVEL, Teodor (autor) Politica externă a României în percepția cercurilor politice rusești la începutul secolului XX-lea 235-239 română
EPPEL, Marius (autor) Vasile Mangra și noul activism politic 241-246 română
ORGA, Valentin (autor) Din zile de detenție. Însemnările lui Elie Dăianu din anii 1917-1918 247-265 română
IVAN, Adrian (autor) Stat român, minorități și societatea națiunilor. "Cazul bunurilor private ale Ciucului" 267-269 română
BEKE, Ibolya (autor) Colaborarea politică dintre Partidul Poporului și Partidul Maghiar în perioada 1926-1927 271-274 română
BODALE, Horațiu (autor) Claudiu Isopescu - inimă între Italia și România 275-277 română
OSTROVSCHI, Felix (autor) Fragmente de viață din închisorile comuniste 279-293 română
MUREȘAN, Virgil (autor) Transformarea socialistă a agriculturii - studiu de caz - localitățile Jeica și Teaca din județul Bistrița-Năsăud (aspecte socio-culturale) 295-306 română
ANTIHI, Adriana (autor) Gheorghe Cernea - folclorist, etnograf al zonei Tîrnavei Mari 307-310 română
BODEANU, Florentina (autor) "Proscrișii" - secte și sectanți în România comunistă (1980-1989) 311-322 română
FODOREAN, Florin (autor) Contribuții la reconstituirea rețelei rutiere din Dacia romană. Rolul și importanța toponimiei în cercetarea drumurilor antice 323-330 română
ONOFREIU, Adrian (autor) Toponimie și relații geografice în districtul Năsăud 331-351 română
MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Obsrvații și îndreptări la articolul "Cahle cu cavaler în turnir descoperite la Bistrița" 355-357 română
BELDIMAN, Corneliu (autor) Masa Rotundă privind industria osului și podoabele în paleolioticul superior european (Angouleme, Franța, martie 2003) 359-362 română
DUJARDIN, Veronique (autor) After the Ace Age. Settlement, subsistencve and social development in the Mesolithic of Central Europe - Rottenburg/Neckar, September 8th-12th 2003 363-368 română
LUIK, Heidi (autor) 4th meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group 26th-31st of August, Tallin, Estonia 369-371 română
BELDIMAN, Corneliu (autor) Fiches tipologiques de l'industrie osseuse prehistorique 372-386 română
BALOG, Marin (autor) Era capitalului 1848-1975 - Hobsbawn E. 387-388 română
MUREȘAN, Virgil (autor) 370 de zile de teroare - Bălaș Radu 389-390 română
MUREȘAN, Virgil (autor) Mărturii despre generația mea - Purcelean Ioan 390-391 română