Revista Bistriței, XVIII, anul 2004

  • Anul publicației: 2004
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BELDIMAN, Corneliu, SZTANCS, Diana-Maria Podoabe preistorice din materii dure animale: o mărgea sw Spondylus sp. Descoperită în peștera din Bordu Mare (sat Ohaba-Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara) .9-21 română
TATAR, Arpad Așezări Coțofeni pe Valea Meleșului. I. Matei "Supă VII" I.(jud. Nistrița-Năsăud) 23-28 română
KACSO, Carol Descoperiri Coțofeni la Oarța de Sus - Oul Făgetului 29-37 română
GOGÎLTAN, Florin "Centru" și "periferie"O. Între teorie și realitate arherologică 39-62 română
FODOREAN, Florin Propunere pentru o clasificare a drumurilor din Dacia romană 63-69 română
FODOREAN, Florin Drumul roman de pe valea Mureșului între localitățile Brîncovenești și Războieni-Cetate. Studiu topografic și arheologic 71-87 română
NEMETI, Sorin Piese romane de bronz din Dacia 89-100 română
CHIȘ, Silvius Reprezentările lui Marsyas pe mormintele dunerare din Dacia romană 101-103 română
HORGA, Marius Petrografia materialului litic din castrul roman Ilișua 105-114 română
GAIU, Corneliu Sacrificii și practici rituale în așezarea daco-romană de la Stupini (Bistrița-Năsăud) 115-121 română
GĂZDAC, Cristian, GUDEA, Nicolae Monede cu defecte de batere și imitații de secol IV p. Chr. în tezaure din Banat 123-137 română
BALTAG, Gheorghe Așezări și tipuri de locuințe din bazinul Tîrnavei Mari între sec. III-X d. Hr. 139-193 română
COCIȘ, Sorin, ȚIPLIC IOAN, Marian, VOIȘIAN, Valentin Descoperiri medievale timpurii în Cluj-Napoca, str. V. Deleu 195-208 română
ANTIHI, Adriana Mărturii ale breslei stănarilor aflate în patrimoniul Muzeului de istorie Sighișoara 209-215 română
COSTEA, Ionuț Nobilimea transilvăneană din epoca principatului. Probleme istoriografice 217-226 română
DIN, Petre Ipostaza justițiară a împăratului Iosif al II-lea în sensibilitatea colectivă turdeană în secolului al XVIII-lea 227-232 română
DIN, Petre The Myth of the Good Emperor under Joseph II în the collective sensibility of the Romanians in Transylvania 233-242 engleză
NEMETI, Irina Demonul nașterii în mitologia românilor (avestița, striga sau samca) 243-248 română
DUMĂNESCU, Luminița Copilul și Legea. Societatea românească transilvăneană la sfîrșit de secol XVIII, început de secol XIX 249-258 română
DETEȘAN, Daniela Testamentul mecenatului Nicolae Simu 259-267 română
ADONIS, Mihai Date privind istoricul familiei Boiu din Sighișoara. Testamentele lui Zaharia Boiu senior 269-280 română
GHIȘA, Ciprian O dezbatere în presa vremii: starea bisericii unite din Ardeal - viziunea lui Bariț 281-289 română
TEȘCULĂ, Nicolae Primăvara lui 1848 văzută de sighișoreanul Friedrich Csech von Sternheim 291-297 română
MADLY, Lorand Autonomia sașilor transilvăneni și circumscrierea sa juridică pînă în epoca neoabsolutistă 299303 română
ANDREI, Mirela Impactul legislației și politicii școlare maghiare dualiste asupra eparhiei greco-catolice de Gherla 1867-1918 305-313 română
VULEA, Camelia Învățămîntul elementar din vicariatul greco-catolic al Hațegului și impactul legislației școlare dualiste (1868-1900). Problema localurilor școlare 315-323 română
RUS, Dorin Jurnalul predicatorului Gustav Friederich Kinn din timpul epidemiei de holeră din Reghinul-Săsesc din anul 1873 325-329 română
NAGY, Robert Investiții străine în Transilvania, Banat și Maramureș în perioada dualismului austro-ungar 331-251 română
MUREȘAN, Virgil Modernitate și arhaism în lumea năsăudeană în secolul al XIX-lea și începutul secolul XX 353-364 română
PETRAȘ, Lucian Campanii electorale comitatense și dezbateri congregaționale în comitatul Arad între anii 1895-1913 365-373 română
ONOFREIU, Adrian Activitatea Comisiei Județene Năsăud de verificare a membrilor Partidului Muncitoresc Român. Mărturii documentare (1949-1950) 375-395 română
FODOREAN, Florin Roman Bridges - O'Connor Colin 397-400 română
SECHEL TEODORA, Daniela Dubrovnik a Classical City State 401-404 română