Revista Bistriței, XVIII, 2004


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BELDIMAN, Corneliu (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Podoabe preistorice din materii dure animale: o mărgea sw Spondylus sp. Descoperită în peștera din Bordu Mare (sat Ohaba-Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara) .9-21 română
TATAR, Arpad (autor) Așezări Coțofeni pe Valea Meleșului. I. Matei "Supă VII" I.(jud. Nistrița-Năsăud) 23-28 română
KACSO, Carol (autor) Descoperiri Coțofeni la Oarța de Sus - Oul Făgetului 29-37 română
GOGÎLTAN, Florin (autor) "Centru" și "periferie"O. Între teorie și realitate arherologică 39-62 română
FODOREAN, Florin (autor) Propunere pentru o clasificare a drumurilor din Dacia romană 63-69 română
FODOREAN, Florin (autor) Drumul roman de pe valea Mureșului între localitățile Brîncovenești și Războieni-Cetate. Studiu topografic și arheologic 71-87 română
NEMETI, Sorin (autor) Piese romane de bronz din Dacia 89-100 română
CHIȘ, Silvius (autor) Reprezentările lui Marsyas pe mormintele dunerare din Dacia romană 101-103 română
HORGA, Marius (autor) Petrografia materialului litic din castrul roman Ilișua 105-114 română
GAIU, Corneliu (autor) Sacrificii și practici rituale în așezarea daco-romană de la Stupini (Bistrița-Năsăud) 115-121 română
GĂZDAC, Cristian (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Monede cu defecte de batere și imitații de secol IV p. Chr. în tezaure din Banat 123-137 română
BALTAG, Gheorghe (autor) Așezări și tipuri de locuințe din bazinul Tîrnavei Mari între sec. III-X d. Hr. 139-193 română
COCIȘ, Sorin (autor), ȚIPLIC IOAN, Marian (autor), VOIȘIAN, Valentin (autor) Descoperiri medievale timpurii în Cluj-Napoca, str. V. Deleu 195-208 română
ANTIHI, Adriana (autor) Mărturii ale breslei stănarilor aflate în patrimoniul Muzeului de istorie Sighișoara 209-215 română
COSTEA, Ionuț (autor) Nobilimea transilvăneană din epoca principatului. Probleme istoriografice 217-226 română
DIN, Petre (autor) Ipostaza justițiară a împăratului Iosif al II-lea în sensibilitatea colectivă turdeană în secolului al XVIII-lea 227-232 română
DIN, Petre (autor) The Myth of the Good Emperor under Joseph II în the collective sensibility of the Romanians in Transylvania 233-242 engleză
NEMETI, Irina (autor) Demonul nașterii în mitologia românilor (avestița, striga sau samca) 243-248 română
DUMĂNESCU, Luminița (autor) Copilul și Legea. Societatea românească transilvăneană la sfîrșit de secol XVIII, început de secol XIX 249-258 română
DETEȘAN, Daniela (autor) Testamentul mecenatului Nicolae Simu 259-267 română
ADONIS, Mihai (autor) Date privind istoricul familiei Boiu din Sighișoara. Testamentele lui Zaharia Boiu senior 269-280 română
GHIȘA, Ciprian (autor) O dezbatere în presa vremii: starea bisericii unite din Ardeal - viziunea lui Bariț 281-289 română
TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Primăvara lui 1848 văzută de sighișoreanul Friedrich Csech von Sternheim 291-297 română
MADLY, Lorand (autor) Autonomia sașilor transilvăneni și circumscrierea sa juridică pînă în epoca neoabsolutistă 299303 română
ANDREI, Mirela (autor) Impactul legislației și politicii școlare maghiare dualiste asupra eparhiei greco-catolice de Gherla 1867-1918 305-313 română
VULEA, Camelia (autor) Învățămîntul elementar din vicariatul greco-catolic al Hațegului și impactul legislației școlare dualiste (1868-1900). Problema localurilor școlare 315-323 română
RUS, Dorin (autor) Jurnalul predicatorului Gustav Friederich Kinn din timpul epidemiei de holeră din Reghinul-Săsesc din anul 1873 325-329 română
NAGY, Robert (autor) Investiții străine în Transilvania, Banat și Maramureș în perioada dualismului austro-ungar 331-251 română
MUREȘAN, Virgil (autor) Modernitate și arhaism în lumea năsăudeană în secolul al XIX-lea și începutul secolul XX 353-364 română
PETRAȘ, Lucian (autor) Campanii electorale comitatense și dezbateri congregaționale în comitatul Arad între anii 1895-1913 365-373 română
ONOFREIU, Adrian (autor) Activitatea Comisiei Județene Năsăud de verificare a membrilor Partidului Muncitoresc Român. Mărturii documentare (1949-1950) 375-395 română
FODOREAN, Florin (autor) Roman Bridges - O'Connor Colin 397-400 română
SECHEL TEODORA, Daniela (autor) Dubrovnik a Classical City State 401-404 română