Revista Bistriței, XX, anul 2006

  • Anul publicației: 2006
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BELDIMAN, Corneliu, SZTANCS, Diana-Maria Art mobilier au paleolitique superieur en Transylvanie, Roumanie .9-20 franceză
BELDIMAN, Corneliu, CIUTĂ, Marius-Mihai Contribuții la cunoașterea paleotehnologiei la începuturile neoliticul în Transilvania: industria materiilor dure animale în așezarea de la Șeușa, jud. Alba 21-49 română
MOLDOVAN, Emil Materiale aparținînd culturii Coțofeni descoperite la Reghin-Iernuțeni (jud. Mureș) 51-69 română
MARINESCU, George Un topor de tip Pădureni descoperit la Dumitra (jud. Bistrița-Năsăud) 71-78 română
KACSO, Carol Noi date cu privire la descoperirile din epoca bronzului de la Vălenii Șomcutei 79-102 română
CHIȘ, Silvius "Geografia funerară" în poezia epocii lui Augustus 103-110 română
COCIȘ, Sorin Atelierul de artizanat de la Dierna (Orșova). Producția de fibule 111-123 română
GUDEA, Nicolae Arme romane ca ofrande votive. Studiu de caz: templul lui IOMD de la Porolissum 125-138 română
GAIU, Corneliu, GĂZDAC, Cristian Banii unui soldat într-o baracă din castrul de cavalerie de la Ilișua 139-152 română
ARDEVAN, Radu Circulație monetară și societate provincială în așezarea romană de la Ilișua 153-163 română
GAIU, Corneliu, ZĂGREANU, Radu Noi monumente sculpturale descoperite la Ilișua 165-176 română
GUDEA, Nicolae Contribuții la cunoașterea Limesului provinciei Moesia Inferior 1. Cazul Iatrus 177-186 română
MĂRCULEȚ, Vasile Șcheia (6 martie 1486) - un eșec militar, dar un succes politic. Unele considerații pe baza unor surse moldovenești și turcești din secolele XV-XVIII 189-198 română
DIN, Petre Aspecte ale sensibilității baroce în discursul elitei românești a secolului al XVIII-lea. Studiu de caz: Miron Costin 199-202 română
DIN, Petre Un boier luminat călător prin Europa - Dinicu Golescu 203-207 română
MARC, Dorel Participarea locuitorilor din zona Topliței Mureșului Superior la Revoluția din Transilvania (1848-1849) Sprijinul acordat de Regimentul II Grăniceresc Năsăudean cauzei românilor 209-217 română
TEȘCULĂ, Nicolae Presa săsească din Transilvania în perioada neoabsolutistă (1850-1860) 219-234 română
BALOG IOSIF, Marin Transporturile și comunicațiile: evoluție și semnificație în procesul modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea 235-247 română
UILĂCAN, Iosif Școlile confesionale românești în perioada cotitatului Bistrița-Năsăud. (1876-1918) 249-281 română
RUS, Dorin Die Sammlungen des Sachsisch-Regener Evangelischen Gymnasiums (1865-1915) (1) 283-292 germană
POPOVICI, Vlad Publicații activiste progunernamentale românești din Ungaria dualistă. Discursul politic al ziarelor "Patria" și "Viitorul" 293-300 română
PETRAȘ, Lucian Gruparea tibunistă și criza Partidului Național Român din anii 1910-1912. Între disputa politică și confruntarea de idei 301-307 română
UILĂCAN, Iosif Colonizarea de la nimigea ungurească 309-311 română
VELE ANA, Maria Ministrul I.C. Brătianu, chestiunea evreiască și diplomația franceză în Moldova 313-323 română
LAKATOS, Artur Distrugerile provocate de armata germană în orașul Cluj în perioada martie-octombrie 1944 325-330 română
ONOFREIU, Adrian Consiliul Județean, instituție aurtonomă a județului Năsăud (13 decembrie 1944 - 23 februarie 1945), Mărturii documentare 331-347 română
BÎCA, Ioan, ONOFREIU, Adrian Evoluția administrativ-teritorială a județului Bistrița-Năsăud 349-369 română
SOROCEANU, Tudor Bronzove depoty stiedni az pozdni doby bronzove na Morave a ve Slezsku - Salas Milan 371-373 română
PANĂ, Virgil Contribuții la cunoașterea emigrației sașilor reghineni în perioada anilor 1944-1964 - Rus D. 374-375 română