Revista Bistriței, XX, 2006


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BELDIMAN, Corneliu (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Art mobilier au paleolitique superieur en Transylvanie, Roumanie .9-20 franceză
BELDIMAN, Corneliu (autor), CIUTĂ, Marius-Mihai (autor) Contribuții la cunoașterea paleotehnologiei la începuturile neoliticul în Transilvania: industria materiilor dure animale în așezarea de la Șeușa, jud. Alba 21-49 română
MOLDOVAN, Emil (autor) Materiale aparținînd culturii Coțofeni descoperite la Reghin-Iernuțeni (jud. Mureș) 51-69 română
MARINESCU, George (autor) Un topor de tip Pădureni descoperit la Dumitra (jud. Bistrița-Năsăud) 71-78 română
KACSO, Carol (autor) Noi date cu privire la descoperirile din epoca bronzului de la Vălenii Șomcutei 79-102 română
CHIȘ, Silvius (autor) "Geografia funerară" în poezia epocii lui Augustus 103-110 română
COCIȘ, Sorin (autor) Atelierul de artizanat de la Dierna (Orșova). Producția de fibule 111-123 română
GUDEA, Nicolae (autor) Arme romane ca ofrande votive. Studiu de caz: templul lui IOMD de la Porolissum 125-138 română
GAIU, Corneliu (autor), GĂZDAC, Cristian (autor) Banii unui soldat într-o baracă din castrul de cavalerie de la Ilișua 139-152 română
ARDEVAN, Radu (autor) Circulație monetară și societate provincială în așezarea romană de la Ilișua 153-163 română
GAIU, Corneliu (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Noi monumente sculpturale descoperite la Ilișua 165-176 română
GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea Limesului provinciei Moesia Inferior 1. Cazul Iatrus 177-186 română
MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Șcheia (6 martie 1486) - un eșec militar, dar un succes politic. Unele considerații pe baza unor surse moldovenești și turcești din secolele XV-XVIII 189-198 română
DIN, Petre (autor) Aspecte ale sensibilității baroce în discursul elitei românești a secolului al XVIII-lea. Studiu de caz: Miron Costin 199-202 română
DIN, Petre (autor) Un boier luminat călător prin Europa - Dinicu Golescu 203-207 română
MARC, Dorel (autor) Participarea locuitorilor din zona Topliței Mureșului Superior la Revoluția din Transilvania (1848-1849) Sprijinul acordat de Regimentul II Grăniceresc Năsăudean cauzei românilor 209-217 română
TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa săsească din Transilvania în perioada neoabsolutistă (1850-1860) 219-234 română
BALOG IOSIF, Marin (autor) Transporturile și comunicațiile: evoluție și semnificație în procesul modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea 235-247 română
UILĂCAN, Iosif (autor) Școlile confesionale românești în perioada cotitatului Bistrița-Năsăud. (1876-1918) 249-281 română
RUS, Dorin (autor) Die Sammlungen des Sachsisch-Regener Evangelischen Gymnasiums (1865-1915) (1) 283-292 germană
POPOVICI, Vlad (autor) Publicații activiste progunernamentale românești din Ungaria dualistă. Discursul politic al ziarelor "Patria" și "Viitorul" 293-300 română
PETRAȘ, Lucian (autor) Gruparea tibunistă și criza Partidului Național Român din anii 1910-1912. Între disputa politică și confruntarea de idei 301-307 română
UILĂCAN, Iosif (autor) Colonizarea de la nimigea ungurească 309-311 română
VELE ANA, Maria (autor) Ministrul I.C. Brătianu, chestiunea evreiască și diplomația franceză în Moldova 313-323 română
LAKATOS, Artur (autor) Distrugerile provocate de armata germană în orașul Cluj în perioada martie-octombrie 1944 325-330 română
ONOFREIU, Adrian (autor) Consiliul Județean, instituție aurtonomă a județului Năsăud (13 decembrie 1944 - 23 februarie 1945), Mărturii documentare 331-347 română
BÎCA, Ioan (autor), ONOFREIU, Adrian (autor) Evoluția administrativ-teritorială a județului Bistrița-Năsăud 349-369 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Bronzove depoty stiedni az pozdni doby bronzove na Morave a ve Slezsku - Salas Milan 371-373 română
PANĂ, Virgil (autor) Contribuții la cunoașterea emigrației sașilor reghineni în perioada anilor 1944-1964 - Rus D. 374-375 română