Teatrul, an IV, nr. în TOM: 12, decembrie, 1959

  • Anul publicației: 1959
  • Localitatea: București
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Teatrul


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
O treaptă calitativ superioară 1–2 română
Cu privire la unele aspecte ale dramaturgiei originale contemporane (Raportul secției de dramaturgie a Uniunii Scriitorilor - raportor Aurel Baranga) 3–11 română
Creația noastră dramatică și teatrală și necesitatea creșterii nivelului ei artistic (Raportul Direcției Teatrelor - raportor Mircea Avram) 12–24 română
Cerințe la o nouă etapă a teatrului nostru 25–30 română
POTRA, Florian (autor) Împotriva cenușiului în regie 31–33 română
ALTERESCU, Simion (autor) Despre regie, practicism și ambiția regizorului 34–37 română
BÎRLĂDEANU, Victor (autor) Ziua de azi – pe scenă ! 38–39 română
ȘAPS, A. (autor) Longevitatea artistică a spectacolelor 40–41 română
MAXIMILIAN, Ion (autor) Pentru dispariția diletantismului 41–42 română
IOAN, Angela (autor) Stadiul actual și perspectivele piesei într-un act 43–49 română
NEGREA, V. (autor) George Calboreanu 50–55 română
MUGUR, Val. (autor) Rolul creator al criticii teatrale 56–57 română
CARAGIU, Toma (autor) Critica să urmărească spectacolele și după premieră 57–59 română
LANGFELDER, Paul (autor) Schiller și rolul educativ al teatrului 60–64 română
BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Perspectiva revoluției 65–68 română
MANDRIC, Emil (autor) Forța mobilizatoare prin armonie artistică 69–71 română
IOSIF, Mira (autor) Un recital dramatic 72–74 română
RIMAN, Emil (autor) Tineretul și revoluția 74–77 română
DUCEA, Valeria (autor) Vorbind în glumă despre lucruri serioase 77–80 română
RUSU, Ilie (autor) Unde este suflul revoluției ? 80–81 română
POPOVICI, Alexandru (autor) Dincolo de culisele teatrului... 81–83 română
NICOARĂ, Eugen (autor) Fără poezia textului 83–85 română
RUSU, Ilie (autor) Inițiativă interesantă, dar nu deplin realizată 85–85 română
ȚENȚULESCU, Gheorghe (autor) Portetul unei instructoare artistice 86–86 română
BEILIS, Rola (autor) Un spectacol educativ 87–88 română
IOSIF, Mira (autor) O dezbatere care deschide perspective 89–90 română
RÎPEANU, B.T. (autor) "Ghicitori pe portativ" 90–91 română
P., Al. (autor) În sprijinul artiștilor amatori 91–92 română
P., Al. (autor) Curaj și voie bună 92–92 română
POTRA, Florian (autor) Bolnavul mieu mătur 92–92 română
DI STEFANO, Carlo (autor) Strădanii și necazuri în regia teatrală italiană contemporană 93–94 română
FLOREA, Mihai (autor) Un mare artist și o monografie cu lipsuri 95–96 română
Evenimente teatrale din R. P. R. În 1959 97–98 română
Indice bibliografic - anul IV 1959 99–112 română