Revista Bistriței, XXI-2, 2007


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asupra identificării geților, dacilor și Daciei din operele autorilor bizantini din secolele X-XV .7-12 română
HASAN MIHAI, Florin (autor) Cîteva considerații asupra practicilor divinatorii a magiei și a vrăjitoriei în evul Mediu (secolele XIV-XV) Studiu de caz: Ungaria și voievodatul Transilvaniei 13-19 română
RUS, Dorin (autor) Sigilii cu însemne meșteșugărești în colecția privată Florian Rusu din Gheorghieni 21-25 română
UILĂCAN, Iosif (autor) Biserica în perioada comitatului Bistrița-Năsăud (1876-1918) 27-61 română
SUCIU, Felician (autor) Mitteleuropa în epoca revoluției de la 1848 63-68 română
MARA, Anamaria (autor) Țiganii: geneza unei structuri identitare marginale 69-80 română
PORACZKY, Rozalia (autor) Societățile cultural-științifice și rolul lor în viața culturală maghiară în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Transilvania 81-88 română
POP, Iulia (autor) Ingerințe feminine în spațiul public transilvănean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 89-99 română
BOIA ELENA, Andreea (autor) Imaginea "pieilor roșii" în Transilvania (secolul al XIX-lea și pînă la Primul Război Mondial) 101-107 română
BODALE, Horațiu (autor) Români din Țara Românească și Moldova în Italia în epoca modernă 109-116 română
VELE ANA, Maria (autor) Personalul diplomatic al României în Fanța (1882-1914) 117-125 română
MARC, Dorel (autor) Publicistica de debut a lui Elie (Miron) Cristea și mediul cultural-școlar năsăudean. Preocupări etno-culturale 127-138 română
DIN, Petre (autor) Modelul identitar românesc în publicistica interbelică a lui Mircea Eliade 139-143 română
ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind evoluția județului Năsăud între 1918-1938 145-172 română
COSTEA, Ionuț (autor) Mitbiografia eroului comunist între propagandă și memorie 173-191 română
BALINT, Nicolae (autor) Acțiunile Ministerului Informațiilor în județul Mureș pentru sprijinirea PCR în preajma alegerilor din noiembrie 1946 193-197 română
MARIN, Manuela (autor) Demonstrația de la 23 August - de la manifestare politică la una de cult (1965-1989) 199-207 română
STÎNGACIU, Anca (autor) Presa italiană și aspecte ale integrării României în structurile Uniunii Europene 209-215 română
STÎNGACIU, Anca (autor) Le relationi zta la Romania e l'Italia nel contesto dell'integrazione Europea 217-222 italiană
ALTAROZZI, Giordano (autor) Ideea despre Europa între Evul mediu și epoca integrării 223-233 română
RUS, Dorin (autor) Wege, Irrwege, Heimwege. Schulen, Erziehungsheime and Erziehungsanstalten des Volksbundes der Deutschen in Ungarn - Weltzer W. 235-235 română
BALINT, Nicolae (autor) Sub semnul lui Marte. Militarii Reghinului - Rus Dorin 236-236 română