Revista Bistriței, XXI-2, anul 2007

  • Anul publicației: 2007
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MĂRCULEȚ, Vasile Asupra identificării geților, dacilor și Daciei din operele autorilor bizantini din secolele X-XV .7-12 română
HASAN MIHAI, Florin Cîteva considerații asupra practicilor divinatorii a magiei și a vrăjitoriei în evul Mediu (secolele XIV-XV) Studiu de caz: Ungaria și voievodatul Transilvaniei 13-19 română
RUS, Dorin Sigilii cu însemne meșteșugărești în colecția privată Florian Rusu din Gheorghieni 21-25 română
UILĂCAN, Iosif Biserica în perioada comitatului Bistrița-Năsăud (1876-1918) 27-61 română
SUCIU, Felician Mitteleuropa în epoca revoluției de la 1848 63-68 română
MARA, Anamaria Țiganii: geneza unei structuri identitare marginale 69-80 română
PORACZKY, Rozalia Societățile cultural-științifice și rolul lor în viața culturală maghiară în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Transilvania 81-88 română
POP, Iulia Ingerințe feminine în spațiul public transilvănean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 89-99 română
BOIA ELENA, Andreea Imaginea "pieilor roșii" în Transilvania (secolul al XIX-lea și pînă la Primul Război Mondial) 101-107 română
BODALE, Horațiu Români din Țara Românească și Moldova în Italia în epoca modernă 109-116 română
VELE ANA, Maria Personalul diplomatic al României în Fanța (1882-1914) 117-125 română
MARC, Dorel Publicistica de debut a lui Elie (Miron) Cristea și mediul cultural-școlar năsăudean. Preocupări etno-culturale 127-138 română
DIN, Petre Modelul identitar românesc în publicistica interbelică a lui Mircea Eliade 139-143 română
ONOFREIU, Adrian Contribuții documentare privind evoluția județului Năsăud între 1918-1938 145-172 română
COSTEA, Ionuț Mitbiografia eroului comunist între propagandă și memorie 173-191 română
BALINT, Nicolae Acțiunile Ministerului Informațiilor în județul Mureș pentru sprijinirea PCR în preajma alegerilor din noiembrie 1946 193-197 română
MARIN, Manuela Demonstrația de la 23 August - de la manifestare politică la una de cult (1965-1989) 199-207 română
STÎNGACIU, Anca Presa italiană și aspecte ale integrării României în structurile Uniunii Europene 209-215 română
STÎNGACIU, Anca Le relationi zta la Romania e l'Italia nel contesto dell'integrazione Europea 217-222 italiană
ALTAROZZI, Giordano Ideea despre Europa între Evul mediu și epoca integrării 223-233 română
RUS, Dorin Wege, Irrwege, Heimwege. Schulen, Erziehungsheime and Erziehungsanstalten des Volksbundes der Deutschen in Ungarn - Weltzer W. 235-235 română
BALINT, Nicolae Sub semnul lui Marte. Militarii Reghinului - Rus Dorin 236-236 română