Revista Bistriței, XXII, anul 2008

  • Anul publicației: 2008
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
KACSO, Carol Contribuții la cunoașterea ceramicii de tip Suciu de Sus .9-27 română
VASILIEV, Valentin Cîteva observații asupra tipului de vas bitronconic caracteristic Culturii Gava 29-35 română
PUPEZĂ, Paul Descoperiri din a doua epocă a fierului (sec. III-Ii a. Chr.) de la Polus Center (com. Florești, jud. Cluj) 37-72 română
TALMAȚCHI, Gabriel Noi date privind viața religioasă la Histria, Callatis și Tomis din perspectiva iconografiei monetăriilor locale (secolele C-I a. Chr.) 73-83 română
COCIȘ, Sorin, MAN, Nicoleta Fibule romane din colecțiile Muzeului Județean Mureș 85-93 română
GUDEA, Nicolae, TAMBA, Dan Despre o jumătate de tipar bivalv, din bronz pentru turnat fibule, prin metoda cerii pierdute 95-100 română
COCIȘ, Sorin, GAIU, Corneliu, POPA, Alexandru Prospecțiuni geomagnetice în situl de epocă romană de la Livezile 101-113 română
PROTASE, Dumitru Archiud. Săpăturile arheologice din anii 1961 și 1963-1966 la "Fundătură" 115-177 română
GUDEA, Nicolae Despre un tezaur de monede din secolul IV din Transilvania. Tezaurul de la Ocna de Sus (jud. Harghita) 179-182 română
HARHOIU, Radu Das gepidische Graberfeld von Galații Bistriței 183-241 germană
MĂRCULEȚ, Vasile Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 243-248 română
HASAN MIHAI, Florin Informații despre prezența evreilor în voievodatului Transilvaniei și comitatele vecine în secolele XVI-XV 249-252 română
BUTA MIRCEA, Gelu Bistrița medievală sub influența Reformei 253-259 română
CĂLIAN, Livia, GAIU, Corneliu Un fragment din tezaurul monetar medieval de la Teaca (jud. Bistrița-Năsăud) 261-275 română
BONȚA, Claudia Discurs iconografic inedit: o medalie emisă de Ferdinand al III-lea de Habsburg 277-281 română
GEORGIȚĂ, Mihai Fenomene cerești insolite și sensibilitate barocă în arealul carpatic 283-299 română
PETEANU, Claudia "Consilierea matrimonială" a cuplurilor din comunitățile năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 301-306 română
POP, Iulia Femei în familie: relații familiale și roluri în societatea transilvăneană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 307-319 română
BALOG, Anișoara, BALOG IOSIF, Marin Relațiile economice romano-germane și mecanismele lor de articulare între anii 1866-1890 321-332 română
VELE ANA, Maria I.C. Brătianu și contururile unei laturi oculte 333-338 română
BONȚEANU, Teodora Cultul eroilor militari reflectat în monumentele Războiului de Independență din Regatul României 1877-1918 339-347 română
ONOFREIU, Adrian 1918 - o lume în schimbare 349-363 română
DIN, Petre Idei legionare în dezbaterea politică și culturală în perioada interbelică 365-370 română
SOROCEANU, Tudor A Bronze and Iron Age Mound Necropolis - Nikitovic Lidija, Stoic Milorad, Vasic Rasiko 371-372 română
POPA, Alexandru Necropola de tip Sîntana de Mureș-Cernjachov de la Mihălășeni, județul Botoșani - Șovan O. 373-375 română