Revista Bistriței, XXIV, anul 2010

  • Anul publicației: 2010
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ROTEA, Mihai, TECAR, Monica, TECAR, Tiberiu Donație de artefacte provenind din situl Witenberg de la Derșida - "Dealul lui Balota" .9-27 română
KACSO, Carol Depozitul de bronzuri de la Așchileu Mare (jud. Cluj) 29-40 română
MARINESCU, George Vestigii hallstattiene timpurii și mijlocii din nord-estul Transilvaniei 41-127 română
PUPEZĂ, Paul Ceramica daco-getică din interiorul arcului Carpatic (Sfîrșitul sec. III a. Chr. - începutul sec. I a. Chr.) 129-162 română
PROTASE, Dumitru Fragmente din două diplome militare romane descoperite în Dacia Porolissensis 163-169 română
MUSTAȚĂ, Silvia, PETRUȚ, David The iconography of the waiting servants depicted on funerary reliefs from Roman Dacia 171-202 engleză
COCIȘ, Sorin, GAIU, Corneliu, ZĂGREANU, Radu Fibule romane din Dacia intracarpatică 203-215 română
GAIU, Corneliu Opaițele ceramice de la Arcobadara 217-243 română
MOȘNEAG, Horea Contribuții la istoria sportului în Dacia Romană. 2. Despre propaganda pentru luptele de gladiatori și vînătoareîn amfiteatru 245-266 română
GUDEA, Nicolae Beitrage zur kenntnis des spatromischen Heers (4 Jahrhundert) 1. Waffen fur den Fernkampf aus den Wehranlagen an der Nordgrenze von Dacia Ropensis 267-283 germană
MĂRCULEȚ, Vasile Asăneștii - domniile și morțile lor violente 285-295 română
SALONTAI MIHAELA, Sanda Ruina de la Rodna 297-319 română
RĂDULESCU, Gabriela Biserica evanghelică din Tîrpiu, jud. Bistrița Năsăud. Cercetări arheologice 321-341 română
SABĂU, Nicolae Epigrafe populare săsești din zona Bistrița 343-366 română
UILĂCAN, Iosif Cimitirele românești din Bistrița pînă la sfîrșitul secolului al XIX - lea 367-384 română
IȘTVAN, Dumitru, KACSO, Carol, MINGHIRAȘ, Traian Mina piticilor de la Chiuzbaia 385-398 română
POPAN, Marin Pfrunderecht und Bauvorhaben von unierten rumanischen Kirchen in den freien bistritzer sachsischen Gemeinden anhand einiger theresiannischen Lateinquellen (1740-1783) 399-406 germană
DIN, Petre Dimensiunea militantă a Ecaterinei Varga în deceniul premergător revoluției de la 1848-1849 407-415 română
VLAȘIN, Florin Preocupări privind arhivele în zona Bistriței pînă la 1918 417-422 română
MÎNDRUȚ, Stelian Die Ausbildung der Kunstler aus Rimanien an der Akademie der bildenden kunste in Munchen 423-429 germană
ONOFREIU, Adrian Mărturii documentare la relațiile minoritate/majoritate în Bistrița în primii ani după Unirea din 1918 431-442 română
BRATU, Ioan, MĂRUȚOIU, Constantin, MĂRUȚOIU, Victor, MOLDOVAN, Zaharia, TROȘAN, Laura Expertizarea științifică a icoanelor din patrimoniu 443-450 română
DUCA, Voicu Research and Monitoring of Deterioration Processes from Brukenthal Museum 451-456 engleză
GHERGARI, Lucreția, HORGA, Marius Ceramica Latene din situl Ilișua - caracteristici geoarheologice și arheometrice 457-470 română
SOROCEANU, Tudor Burials Customs in the Bronze and Iron Age - Bojovic Navenka, Vasic Miloje, Vasic Rastko 471-472 română
DUDAȘ, Vasile Argumente pentru o artă noua - Coulin Arthur 473-475 română