Revista Bistriței, XXIV, 2010


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ROTEA, Mihai (autor), TECAR, Monica (autor), TECAR, Tiberiu (autor) Donație de artefacte provenind din situl Witenberg de la Derșida - "Dealul lui Balota" .9-27 română
KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Așchileu Mare (jud. Cluj) 29-40 română
MARINESCU, George (autor) Vestigii hallstattiene timpurii și mijlocii din nord-estul Transilvaniei 41-127 română
PUPEZĂ, Paul (autor) Ceramica daco-getică din interiorul arcului Carpatic (Sfîrșitul sec. III a. Chr. - începutul sec. I a. Chr.) 129-162 română
PROTASE, Dumitru (autor) Fragmente din două diplome militare romane descoperite în Dacia Porolissensis 163-169 română
MUSTAȚĂ, Silvia (autor), PETRUȚ, David (autor) The iconography of the waiting servants depicted on funerary reliefs from Roman Dacia 171-202 engleză
COCIȘ, Sorin (autor), GAIU, Corneliu (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Fibule romane din Dacia intracarpatică 203-215 română
GAIU, Corneliu (autor) Opaițele ceramice de la Arcobadara 217-243 română
MOȘNEAG, Horea (autor) Contribuții la istoria sportului în Dacia Romană. 2. Despre propaganda pentru luptele de gladiatori și vînătoareîn amfiteatru 245-266 română
GUDEA, Nicolae (autor) Beitrage zur kenntnis des spatromischen Heers (4 Jahrhundert) 1. Waffen fur den Fernkampf aus den Wehranlagen an der Nordgrenze von Dacia Ropensis 267-283 germană
MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asăneștii - domniile și morțile lor violente 285-295 română
SALONTAI MIHAELA, Sanda (autor) Ruina de la Rodna 297-319 română
RĂDULESCU, Gabriela (autor) Biserica evanghelică din Tîrpiu, jud. Bistrița Năsăud. Cercetări arheologice 321-341 română
SABĂU, Nicolae (autor) Epigrafe populare săsești din zona Bistrița 343-366 română
UILĂCAN, Iosif (autor) Cimitirele românești din Bistrița pînă la sfîrșitul secolului al XIX - lea 367-384 română
IȘTVAN, Dumitru (autor), KACSO, Carol (autor), MINGHIRAȘ, Traian (autor) Mina piticilor de la Chiuzbaia 385-398 română
POPAN, Marin (autor) Pfrunderecht und Bauvorhaben von unierten rumanischen Kirchen in den freien bistritzer sachsischen Gemeinden anhand einiger theresiannischen Lateinquellen (1740-1783) 399-406 germană
DIN, Petre (autor) Dimensiunea militantă a Ecaterinei Varga în deceniul premergător revoluției de la 1848-1849 407-415 română
VLAȘIN, Florin (autor) Preocupări privind arhivele în zona Bistriței pînă la 1918 417-422 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Die Ausbildung der Kunstler aus Rimanien an der Akademie der bildenden kunste in Munchen 423-429 germană
ONOFREIU, Adrian (autor) Mărturii documentare la relațiile minoritate/majoritate în Bistrița în primii ani după Unirea din 1918 431-442 română
BRATU, Ioan (autor), MĂRUȚOIU, Constantin (autor), MĂRUȚOIU, Victor (autor), MOLDOVAN, Zaharia (autor), TROȘAN, Laura (autor) Expertizarea științifică a icoanelor din patrimoniu 443-450 română
DUCA, Voicu (autor) Research and Monitoring of Deterioration Processes from Brukenthal Museum 451-456 engleză
GHERGARI, Lucreția (autor), HORGA, Marius (autor) Ceramica Latene din situl Ilișua - caracteristici geoarheologice și arheometrice 457-470 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Burials Customs in the Bronze and Iron Age - Bojovic Navenka, Vasic Miloje, Vasic Rastko 471-472 română
DUDAȘ, Vasile (autor) Argumente pentru o artă noua - Coulin Arthur 473-475 română