Revista Bistriței, XXV, anul 2011

  • Anul publicației: 2011
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ROTEA, Mihai, TECAR, Monica, TECAR, Tiberiu, WITTENBERGER, Mihai Metalurgia epocii bronzului în Transilvania: meșteșug, artă și magie .9-34 română
SOCACI, Adrian O așezare aparținînd epocii bronzului tîrziu descoperită la Ilișua (com. Uriu, jud. Bistrița-Năsăud) 35-67 română
TECAR, Monica Sondaj de salvare la Apahida, jud. Cluj 68-102 română
KACSO, Carol Contribuții la cunoașterea ceramicii Suciu de Sus. Descoperirile din Depresiunea Maramureșului 103-129 română
VASILIEV, Valentin Despre afirmații recente priovind cronologia așezării de la Teleac și probleme de etică elementară 130-138 română
MARINESCU, George, ZĂGREANU, Radu Un nou akinakes descoperit la Năsal (com. Țaga, jud. Cluj) 139-147 română
PUPEZĂ, Paul Murus Dacicus, simbol al războiului sau al păcii? 148-158 română
GUDEA, Nicolae Eine botschaft von dem Limes dacicus an die spanischen archaologen: Uber aine Einheit der Legion VII Gemina Felix in Porolissum am dakischen Limes 159-168 germană
GAIU, Corneliu Vestigii ale metalurgiei bronzului în castrul roman de la Ilișua 169-178 română
ZĂGREANU, Radu Un perete posterior de aedicula funerală descoperit la Șieu-Odorhei (jud. Bistrița-Năsăud( 179-191 română
GAIU, Corneliu, GĂZDAC, Cristian Capcanele evidenței numismatice. Cazul castrului auxiliar Arcobadara (Ilișua, județul Bistrița-Năsăud, România) 192-196 română
PROTASE, Dumitru Un cimitir de incinerație slav din sec. VIII-IX la Soporu de Cîmpie 197-202 română
MĂRCULEȚ, Vasile Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua jumătate a secolului al XIV-lea: relații cu Imperiul grec de la Trapezunt 203-207 română
DIN, Petre Informații despre viața comercială a Țărilor Române în relatările călătorilor străini din a doua jumătate a secolului al XVII-lea 208-213 română
SABĂU, Nicolae "Prunci zămisliți, prunci nedoriți" despre cazurile de avort din Districtul Năsăudului (1861-1876) 214-225 română
TEȘCULĂ, Nicolae Presa săsească bistrițeană 1862-1876 226-232 română
KLEIN, Gunter Directorii Gimnaziului Evanghlic C.A. din Bistrița în noua clădire gimnazială (1910-1944) 233-244 română
ONOFREIU, Adrian Bistrița - încercări monografice după 1918 245-257 română
UILĂCAN, Iosif Județeana Năsăud în primul an al revoluției socialiste 258-289 română
GEORGIȚĂ, Mihai Reforma și românii în istoriografia maghiară interbelică 290-294 română
IȘTVAN, Dumitru, KACSO, Carol, MINGHIRAȘ, Traian Cercetări de arheologie montană la Baia Mare (I.) 295-336 română
POPESCU DOLJ, Șerban Biserica evanghelică din Teaca. Cercetări și concepte de restaurare 337-349 română
GHERGARI, Lucreția, HORGA, Marius Studii mineralogice-petrografice asupra ceramicii Hallstatt de la Stupini (jud. Bistrița-Năsăud) 350-358 română
CHIȘ, Silvius Roman death - Hope Valerie 358-360 română