Revista Bistriței, XXV, 2011


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ROTEA, Mihai (autor), TECAR, Monica (autor), TECAR, Tiberiu (autor), WITTENBERGER, Mihai (autor) Metalurgia epocii bronzului în Transilvania: meșteșug, artă și magie .9-34 română
SOCACI, Adrian (autor) O așezare aparținînd epocii bronzului tîrziu descoperită la Ilișua (com. Uriu, jud. Bistrița-Năsăud) 35-67 română
TECAR, Monica (autor) Sondaj de salvare la Apahida, jud. Cluj 68-102 română
KACSO, Carol (autor) Contribuții la cunoașterea ceramicii Suciu de Sus. Descoperirile din Depresiunea Maramureșului 103-129 română
VASILIEV, Valentin (autor) Despre afirmații recente priovind cronologia așezării de la Teleac și probleme de etică elementară 130-138 română
MARINESCU, George (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Un nou akinakes descoperit la Năsal (com. Țaga, jud. Cluj) 139-147 română
PUPEZĂ, Paul (autor) Murus Dacicus, simbol al războiului sau al păcii? 148-158 română
GUDEA, Nicolae (autor) Eine botschaft von dem Limes dacicus an die spanischen archaologen: Uber aine Einheit der Legion VII Gemina Felix in Porolissum am dakischen Limes 159-168 germană
GAIU, Corneliu (autor) Vestigii ale metalurgiei bronzului în castrul roman de la Ilișua 169-178 română
ZĂGREANU, Radu (autor) Un perete posterior de aedicula funerală descoperit la Șieu-Odorhei (jud. Bistrița-Năsăud( 179-191 română
GAIU, Corneliu (autor), GĂZDAC, Cristian (autor) Capcanele evidenței numismatice. Cazul castrului auxiliar Arcobadara (Ilișua, județul Bistrița-Năsăud, România) 192-196 română
PROTASE, Dumitru (autor) Un cimitir de incinerație slav din sec. VIII-IX la Soporu de Cîmpie 197-202 română
MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua jumătate a secolului al XIV-lea: relații cu Imperiul grec de la Trapezunt 203-207 română
DIN, Petre (autor) Informații despre viața comercială a Țărilor Române în relatările călătorilor străini din a doua jumătate a secolului al XVII-lea 208-213 română
SABĂU, Nicolae (autor) "Prunci zămisliți, prunci nedoriți" despre cazurile de avort din Districtul Năsăudului (1861-1876) 214-225 română
TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa săsească bistrițeană 1862-1876 226-232 română
KLEIN, Gunter (autor) Directorii Gimnaziului Evanghlic C.A. din Bistrița în noua clădire gimnazială (1910-1944) 233-244 română
ONOFREIU, Adrian (autor) Bistrița - încercări monografice după 1918 245-257 română
UILĂCAN, Iosif (autor) Județeana Năsăud în primul an al revoluției socialiste 258-289 română
GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Reforma și românii în istoriografia maghiară interbelică 290-294 română
IȘTVAN, Dumitru (autor), KACSO, Carol (autor), MINGHIRAȘ, Traian (autor) Cercetări de arheologie montană la Baia Mare (I.) 295-336 română
POPESCU DOLJ, Șerban (autor) Biserica evanghelică din Teaca. Cercetări și concepte de restaurare 337-349 română
GHERGARI, Lucreția (autor), HORGA, Marius (autor) Studii mineralogice-petrografice asupra ceramicii Hallstatt de la Stupini (jud. Bistrița-Năsăud) 350-358 română
CHIȘ, Silvius (autor) Roman death - Hope Valerie 358-360 română